GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.11.6.5 Lokalita E

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita E

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Komplex dvou dvoupatrových činžovních domů

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Sociálně nevyloučení obyvatelé bydlí v bezprostředním sousedství.
Většina základních služeb je dobře dostupná (5 – 15 minut pěšky). Úřad práce a správa sociálního zabezpečení jsou dostupné 15 – 30 minut autobusem.

Stav domu/ů

Solidní / Špatný
Jeden z domů je v poměrně dobrém stavu (zajištěn i přívod plynu). Druhý objekt je ve velmi špatném stavu.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava

Vlastník nemovitosti

Obec
Obec využívá objektů jako ubytování pro sociálně slabé (převážně romské) rodiny.
Objekt spravuje soukromá firma (magistrátem určený správce).

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a řízeného sestěhování
Původně se jednalo o velmi prestižní činžovní domy.
Po roce 1989 sem bylo postupně přestěhováno několik romských rodin. Časem však začal jeden z domů sloužit jako dům pro „problémové“ romské rodiny. To se promítlo i na jeho technickém stavu.
V porovnání s ostatními kladenskými lokalitami je tato považována za „lepší“ adresu.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

69 355

Odhad počtu romských obyvatel lokality

101 – 150

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

80 – 90 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

55 %

Od 16 do 60 let

45 %

Nad 61 let

1 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

99 %

Střední bez maturity

1 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

9,60 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

Informace nezjištěna

Formy zabezpečení obživy

Velká část obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Několik jich má stálou práci (železárny, stavebnictví, město). Někteří pracují příležitostně „načerno“. Někteří si přivydělávají sběrem kovového šrotu.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se zde vyskytuje prodej drog, lichva a krádeže.
Ojedinělým jevem je zde také gamblerství, narkomanie a alkoholismus.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Informace nezjištěna
V lokalitě údajně žije málo dětí.

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 190

Odhad podílu romských žáků na škole

11 – 20 %
Snižující se počet žáků z majoritní společnosti.

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Škola nabízí volnočasové aktivity (děti z lokality je nenavštěvují). Škola plánuje zřízení funkce asistenta pedagoga.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají.

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola
Celkový počet žáků: 238

Odhad podílu romských žáků na škole

71 – 80 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Na škole působí 3 asistenti pedagoga, kteří zajišťují zájmovou činnost, organizují individuální doučování dle potřeby, navštěvují rodiny, spolupracují s Člověkem v Tísni, pořádají výlety a exkurze (v rámci sociálního programu školy), spolupracují s NNO Rosa (zvýšení komunikačních schopností děti).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Podávali projekt „Napříč školou“ (o podpoře nebylo v době sběru informací rozhodnuto).

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje.
Na začátku července 2005 bylo teprve odsouhlaseno zahájení komunitního plánování. V jeho rámci by měla být věnována pozornost též občanům a skupinám ohroženým sociálním vyloučením.

Funkce romského poradce

Ano

Aktivity a projekty

TSP od roku 2003

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s přípravou projektu např. v rámci SROP.

Nestátní neziskové organizace

Člověk v tísni – společnost při ČT, o. p. s.
Fibichova 1935

Aktivity a projekty:
TSP v několika lokalitách.
Organizuje doučování školních dětí z lokalit dobrovolníky (tento projekt se teprve rozjíždí, zatím mají jen 10 dobrovolníků).
Projekt pracovního poradenství
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Mají četné praktické zkušenosti s přípravou projektů.

Rosa – sdružení na pomoc ohroženým dětem
Římská 2846

Aktivity a projekty:
V několika lokalitách se zabývá předškolní přípravou dětí. Od roku 1996 se podílí na projektu „Péče o děti etnicky a sociálně znevýhodněné - pracují především s předškolními dětmi, volnočasové aktivity.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají.

Střep – české centrum pro sanaci rodiny
Praha

Aktivity a projekty:
Sociální a právní poradenství.
„Víceúrovňový program sociálních služeb pro rodiny s dětmi, které jsou ohroženy odebráním do dětských domovů ze sociálních domovů“
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti mají.

Jiný subjekt

Úřad práce
Kladno

Aktivity a projekty:
Standardní rekvalifikační programy a programy přípravy na práci realizované ve všech krajích ČR
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti mají.