GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.3.5 Vyškov

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Dva bytové domy:
Třípatrový dům o 44 bytech velikosti 1+1 a 2 bytech velikosti 2+1;
Dvoupodlažní dům se zvýšeným přízemím o 9 bytech velikosti 1+1

Poloha lokality v rámci obce

Centrum
Lokalita se nachází 200 – 300 metrů od centra.

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Sociálně nevyloučení žijí v těsném sousedství.
Základní občanská vybavenost je v dosahu deseti minut chůze.

Stav domu/ů

Solidní
V zanedbaném stavu jsou především společné prostory domů.
Jeden z objektů byl adaptován na bytové jednotky cca před 10 lety, druhý dům (postavený v roce 1940) prošel rekonstrukcí v roce 2002 (nová okna, rozvody a sprchové kouty)

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava

Vlastník nemovitosti

Obec

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a „přirozeného“ sestěhovávání
V jednom domě žijí „starousedlíci“, do druhého se postupně od roku 1997 stěhují sociálně slabší obyvatelé.
Sociální mobilita nebyla zaznamenána.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

22 259

Odhad počtu romských obyvatel lokality

51 – 75

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

41 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

46 %

Od 16 do 60 let

54 %

Nad 61 let

0 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

95 %

Střední bez maturity

4 %

Střední s maturitou a vyšší

1 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

8,20 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

100 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Několik obyvatel lokality příležitostně pracuje, obvykle „načerno“.
Někteří si přivydělávají sběrem železa, jablek či bezinek.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojedinělý vyskyt prodeje drog, drobné krádeže.
Problémem je zadlužování u firem půjčujících na vysoký úrok.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Informace nezjištěna

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 773

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Nejsou realizovány žádné specifické projekty.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola, zvláštní škola, pomocná škola
Celkový počet žáků: 219

Podíl romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Informace nezjištěna

Aktivity a projekty

Volnočasové aktivity
Nejsou realizovány žádné specifické projekty.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.
V rámci probíhajícího komunitního plánování byla ustanovena pracovní skupina pro sociálně nepřizpůsobivé.

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty

Projekt „Výchovně rekreační tábor pro děti sociálně vyloučených“.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti – SROP (projekt na komunitní plánování).

Nestátní neziskové organizace

Sekce romských poradců
Dobrovského 1

Aktivity a projekty:
Projekt „Zlepšování uplatnitelnosti Romů na trhu práce“ – v jeho rámci probíhají tři kurzy: Kurz práce na PC (15 účastníků) Manažerský kurz – poradce pro osobní rozvoj (15 účastníků)
poradenství
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Podán projekt do OPRLZ zaměřený na zvýšení zaměstnanosti.
Dotace od MPSV

Jiný subjekt

Nebyl identifikován žádný další subjekt.