GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.12.10.1 Lokalita A

[Obec s rozšířenou působností: Rumburk]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Dvouposchoďový (tzv. podstávkový) dům s 5 – 6 byty 2. kategorie

Poloha lokality v rámci obce

Centrum
Dům se nachází nedaleko náměstí.

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Sociálně nevyloučení žijí v okolních panelových domech.
Většina základní občanské vybavenosti je dostupná na nedalekém náměstí. Ostatní služby se nacházejí v 5 km vzdáleném Rumburku. Autobusové spojení trvá cca 20 min a je dobré.

Stav domu/ů

Špatný
Dům byl před třemi roky částečně rekonstruován. Není udržován (je téměř „vybydlený“). Společné prostory jsou zničené. Chybí dlažba na chodbě, místo ní pouze hadry. Žumpa není vyvážena. Některá okna jsou rozbitá. V domě je vlhko, uvnitř se vyskytují plísně.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava
Topí se tuhými palivy.
Jsou zde elektrické bojlery.
Do domu není zaveden plyn.

Vlastník nemovitosti

Obyvatelé lokality
Podle městského úřadu je problémem nesplácení pohledávek u města a neplacení poplatků za odvoz odpadu.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a „přirozeného“ sestěhovávání
Dům byl odkoupen jedním z jeho obyvatel do osobního vlastnictví. Již předtím zde bydleli Romové a dále se sem přistěhovávají.
Sociální mobilita nebyla zaznamenána.
Dochází k fluktuaci obyvatel mezi příbuznými rodinami v jiných městech.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

3 919

Odhad počtu romských obyvatel lokality

26 – 50

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

100 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

51 %

Od 16 do 60 let

49 %

Nad 61 let

0 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

Informace nezjištěna

Střední bez maturity

Informace nezjištěna

Střední s maturitou a vyšší

Informace nezjištěna

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

22,60 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

85 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách.
Jedna osoba je zaměstnána na VPP.
Někteří jsou příležitostně zaměstnáváni (brigády v Bytexu).
Někteří příležitostně pracují „načerno“ (kopáčské práce).
Někteří si přivydělávají dovozem použitého zboží z Německa či sběrem železného šrotu.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se zde vyskytují krádeže a lichva.
Gamblerství a alkoholismus se také vyskytují ojediněle.
Problémem je zadlužování u firem půjčujících na vysoký úrok.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Minimum

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola, zvláštní škola
Celkový počet žáků: 369

Odhad podílu romských žáků na škole

21 – 40 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Na škole působí 1 asistentka pedagoga.
Realizují projekt „Comenius“, který se zaměřuje na výměnné pobyty učitelů a dětí.
Dále se účastní projektu „Hodina“, který je zaměřen na rozšíření jazykové výuky.
Organizují volnočasové aktivity.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni.
Město Jiříkov

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola
Celkový počet žáků: 57
Ústavní zařízení pro děti s poruchami chování a učení (Z Jiříkova sem dochází 15 dětí, jakmile dokončí docházku, bude zařízení fungovat pouze jako ústav.)
Škola začíná 4. třídou.

Odhad podílu romských žáků na škole

61 – 70 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Organizují volnočasové aktivity (krožky, péče o koně, besedy), ale pouze pro vlastní chovance a žáky.

ESF a jiné zdroje financování

Zřizovatelem zařízení je MŠMT.
O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti nemají. O zvláštních projektech ani vzhledem k charakteru zařízení neuvažují.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje

Funkce romského poradce

Ne (Obec s rozšířenou působností: Rumburk)

Aktivity a projekty

Ve spolupráci s Úřadem práce zaměstnávají Romy na VPP.
Poskytuje dotace na práce s mládeží.
Podporují činnost Poradny pro ohroženou mládež Farní charity Rumburk.
Jsou partnery programu „Aktivní 50“ Charitního sdružení Děčín, Farní Charity Rumburk.
Jsou partnery projektu „Komunitní centrum České Švýcarsko“ (ve spolupráci s Městským úřadem Krásná Lípa a Agenturou Pondělí).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s EQUAL jako partneři v projektu.
APZ

Nestátní neziskové organizace

Salesiánské středisko mládeže DDM Rumburk – Jiříkov
Náměstí 5

Aktivity a projekty:
V Jiříkově působí jako DDM. Organizuje výlety, letní tábory, keramickou dílnu, hry a zájmové kroužky.
V Rumburku je otevřen klub (kroužky, jednorázové aktivity) a mateřské centrum Koťátko.
Spolupracují s Městským úřadem, Základní školou, Ústavem sociální péče.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti.
MŠMT
Ústecký kraj
Euroregion Labe
Město Jiříkov
Úřad práce v Děčíně a Rumburku
Nadace Euronisa
Česká národní agentura mládeže.
Youth

Farní Charita Rumburk
Poradna pro ohroženou mládež „Žijeme spolu“
Sukova 1055, Rumburk

Aktivity a projekty:
Provozují nízkoprahový klub pro děti a mládež ve věku 4 – 18 let, v jehož rámci organizují volnočasové aktivity (k dispozici je klubovna, hudební zkušebna, taneční kroužek, truhlářská a keramická dílna).
Dále organizují diskotéky, letní tábor, víkendové a vzdělávací akce.
Funguje zde dětské centrum „Jozífek“, což je školička pro předškolní děti.
Zajišťují terénní sociální práci v rodinách.
K dispozici je asistenční služba pro rodiny s dětmi (2 pracovnice spolupracující se sociálním odborem).
Provozují občanskou poradnu (jsou poskytovány anonymní a bezplatné konzultace na principu občan radí občanovi).
Realizují program „Aktivní 50“ ve spolupráci s Charitním sdružením Děčín a Úřadem práce Rumburk (rekvalifikační kursy, pomoc při vyhledávání zaměstnání pro nezaměstnané nad 50 let).
Zapojují dobrovolníky ve spolupráci s Probační a mediační službou. Jedná se o dobrovolnický projekt pro seniory „Pryč se samotou“.
Financování:
MPSV
MVČR (program prevence kriminality)
Úřad vlády
Ústecký kraj
Město Jiříkov
NROS
Nadace Pomozte dětem
Pozvedněte slabé
Tříkrálové sbírky

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.