GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.7.6.1 Lokalita A

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Pět třípodlažních domů po cca 12 bytech
Byty velikosti 1+1 až 3+1, nejčastěji 3. a 4. kategorie
V lokalitě je nainstalován kamerový systém.

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba

Míra prostorového vyloučení

Částečné
V bezprostřední blízkosti je továrna, lokalita je z poloviny ohraničena průmyslovými objekty.
Sociálně nevyloučení žijí v okolních domech.
Většina služeb je dostupná v centru Krnova, což je cca 10 – 15 minut pěšky.

Stav domu/ů

Solidní
V převážné většině domů jsou poničené až zdevastované společné prostory, a to zejména sklepení, které jsou u tří objektů naplněny odpadem.
U dvou objektů zatéká střechou do půdních prostor, které jsou využívány jako sušárny prádla.
Okolní pozemek slouží jako černá skládka.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Topí se tuhými palivy či plynem.
Některé domácnosti jsou vybaveny bojlerem.

Vlastník nemovitosti

Obec

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a řízeného sestěhovávání
Původně romští obyvatelé bydleli v jiných částech města a byli zaměstnáni převážně v textilním podniku Krnola.
V 80. letech byli sestěhováváni do městských bytů, jež postupně opouštěla dříve zde sídlící řecká komunita.
V období 2000 – 2005 přišlo několik rodin ze Slovenska za svými příbuznými a za pracovními příležitostmi.
Sociální mobilita byla v několika případech zaznamenána – iniciátorem bylo údajně město, které se snaží přestěhovat obyvatele lokality, kteří nemají dluhy na nájmu.
Zaznamenány odchody několika rodin do Velké Británie, všechny se ale postupně vrátily.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

25 442

Odhad počtu romských obyvatel lokality

301 – 350
V letních měsících četné návštěvy ze Slovenska, počet obyvatel se až dvojnásobí.

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

50 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

48 %

Od 16 do 60 let

50 %

Nad 61 let

2 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

95 %

Střední bez maturity

5 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

13, 40 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

97 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách.
Několik osob má trvalý pracovní poměr.
Někteří pracují příležitostně (někdy „načerno“).
Někteří si přivydělávají sběrem železného šrotu a barevných kovů.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Jsou zde významně zastoupeny lichva a krádeže.
Prostituce, gamblerství, narkomanie a prodej drog se vyskytují ojediněle.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Informace nezjištěna
V posledních několika letech zde byl zaznamenán výrazný zájem rodičů umisťovat děti do běžných základních škol.

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: obecná škola
Celkový počet žáků: 125
Na škole je pouze 1. stupeň.

Odhad podílu romských žáků na škole

81 – 90 %
Škola se postupně stává „romskou“ školou.

Existence přípravného ročníku

Ano (2 třídy)

Aktivity a projekty

Působí zde 3 asistenti pedagoga.
Organizují každodenní doučování v rámci charitního klubu Zvídálek.
Organizují volnočasové aktivity (taneční kroužek, výuka na flétnu, fotbal, plavání, výtvarná výuka, moderní tanec).
Zúčastnili se školení AISIS.
osvěta a besedy
Pořádají motivační akce pro rodiče, například cvičení pro ženy.
V budoucnu se chtějí soustředit také na vzdělávání dospělých.
Chtějí založit komunitní centrum.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti nemají.

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 490

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Organizují volnočasové aktivity.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Základní škola C

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: informace nezjištěna (Škola se údajně potýká s nedostatkem žáků a uvažuje se o jejím zrušení.)

Odhad podílu romských žáků na škole

Informace nezjištěna

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Doučování zajišťují individuálně podle potřeby.
Organizují volnočasové aktivity (PC, angličtina, pink-ponk či sportovní kroužky)
V rámci cyklu „Komunitní škola“ jsou pořádány dílny pro rodiče a děti.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou informováni, praktické zkušenosti nemají.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Koncepce integrace neexistuje a ani se nepřipravuje.
Komunitní plánování je zatím ve fázi příprav. Některé pracovní skupiny jsou již sestaveny. Nespecifikováno, zda se uvažuje o zřízení pracovní skupiny řešící problematiku menšin či Romů.

Funkce romského poradce

Ano

Aktivity a projekty

Od roku 2001 zde působí 2 TSP (dohromady na 1 pracovní úvazek).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.

Nestátní neziskové organizace

Charita Krnov
Hlubčická 297

Aktivity a projekty:
Provozují středisko pro mimoškolní činnost romských dětí „Zvídálek“ (doučování, volnočasové aktivity). Středisko působí přímo v lokalitě A.
Spolupracují s místními školami.
Spolupracují na projektu „Program romské integrace“ (Partners Czech).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.
MPSV
Moravskoslezský kraj
Město Krnov
Nadační zdroje

Armáda spásy
Opavská 26

Aktivity a projekty:
Provozují klub pro maminky s dětmi, v rámci kterého zajišťují semináře a přednášky, poradenství, volnočasové aktivity.
Při Armádě spásy funguje také romská pracovní agentura.
Spolupracují na celokrajském projektu prevence sociálního vyloučení (SROP).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, projekty jsou připravovány centrálně.
MPSV
Město Krnov
vlastní zdroje organizace
aj.

Partners Czech
Praha

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Program romské integrace“ – kooperativní plánování, smírčí rady, koordinace řešení problémů, finanční podpora konkrétních projektů místních subjektů.
Financování:
US AID

Jiný subjekt

Nebyl identifikován žádný další subjekt.