GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.4.4 Cheb

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Blok čtyřpatrových činžovních domů o 5 vchodech
Celkem 57 bytových jednotek o velikosti 1+1 až 3+1

Poloha lokality v rámci obce

Periferie

Míra prostorového vyloučení

Částečné
Nejbližší sociálně nevyloučení bydlí cca 50 metrů od lokality.

Stav domu/ů

Špatný
Celý blok domů je velmi špatném technickém stavu. Chybí vchodové dveře, chodby jsou v dezolátním stavu. Sklepy, do kterých jsou z ulice probourány díry ve zdivu, jsou plné odpadu. Na chodbách a v některých bytech chybí okna. Na některých místech jsou porušeny střechy. Za domy je rozbahněná plocha s dřevěnými boudami na dřevo a jiná paliva a skládky. V jednom domě nedávno vyměněna okna za plastová.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Topí se pevnými palivy. Teplou vodu mají jen rodiny, které si pořídily ohřívače. V některých bytech je odpojena elektřina.
V minulosti docházelo k odběrům „načerno“.

Vlastník nemovitosti

Jiné soukromé osoby či firmy
Majitel vlastní v kraji několik podobných domů. Dluhy na nájemném má více než polovina obyvatel lokality.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově řízeným sestěhováváním
Na počátku 90. let byly domy prodány soukromé osobě. Romové z centra se začali (řízeně i samovolně) stěhovat do této lokality.
Původní obyvatelé dům velmi rychle opustili. Migrace z lokality až na výjimky není známa.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

33 462

Odhad počtu romských obyvatel lokality

301 – 350

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

100 %
Několik smíšených manželství

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

40 %

Od 16 do 60 let

58 %

Nad 61 let

2 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

99,5 %
Většina obyvatel lokality jsou absolventy zvláštní školy nebo nemají dokončené základní vzdělání.

Střední bez maturity

Pouze 2 vyučení. 0,5 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

10,3 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

95 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel lokality je závislá na sociálních dávkách nebo pobírá invalidních důchod. Část pracuje „načerno“. Někteří si přivydělávají sběrem železa (zejména z prostor nádraží a přilehlé trati).

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ve větší míře se vyskytuje prostituce, prodej drog a drobné krádeže. Problémem je také zadlužování u firem půjčujících na vysoký úrok.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

61 – 70 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: pomocná škola, přípravný stupeň pomocné školy
Celkový počet žáků: 139

Odhad podílu romských žáků na škole

51 – 60 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Nejsou realizovány žádné specifické projekty.
Na ZŠ působil dříve asistent pedagoga, ale ředitel tuto funkci později zrušil.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: Základní škola
Celkový počet žáků: 700

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ano (od září 2005; asi 15 dětí, z toho 13 romských)

Aktivity a projekty

1 asistent pedagoga
Měli by zájem o speciálního pedagoga.

ESF a jiné zdroje financování

Jsou informováni o možnostech čerpat prostředky z ESF, zkušenosti mají (Interreg, Sokrates).
Mají zájem o výměnu příkladů dobré praxe z již realizovaných či probíhajících projektů jiných subjektů.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje. Měla by být součástí připravovaného komunitního plánu. Bude v něm obsažen plán výstavby cca 60 bytů pro nízkopříjmové skupiny a bytů “na půl cesty” (bydlení pod patronátem sociálních pracovníků). Projekt by měl být realizován od roku 2007. Financovat jej bude město a MMR.

Funkce romského poradce

Ano (od roku 2004; na poloviční úvazek)

Aktivity a projekty

2 TSP (působí zároveň jako asistentky Policie ČR – viz níže)
Nízkoprahové centrum (Karlova 17; zřízené Odborem sociálních věcí a zdravotnictví MÚ) – volnočasové aktivity (navštěvuje asi 6 dětí z lokality). Plánují program domácího doučování.

ESF a jiné zdroje financování

O možnostech čerpat prostředky z ESF nejsou dostatečně informováni, zkušenosti zatím nemají.
TSP financována z prostředků Rady vlády pro záležitosti romské komunity

Nestátní neziskové organizace

Odvaha řešit o. s.
Wolkerova 2

Aktivity a projekty:
Od ledna 2005 provoz klubovny v lokalitě, prevence kriminality, volnočasové aktivity.
Financování:
O možnosti čerpat prostředky z ESF nejsou dostatečně informováni, zkušenosti zatím nemají.
Aktivity financovány z dotací od MÚ a MPSV.

Lačo jilo, o. s.
Jungmannova 13

Aktivity a projekty:
Volnočasové aktivity (taneční soubor /20 – 25 dětí/, taneční kurzy), besedy o domácím násilí, drogách a prevenci sexuálního zneužívání a prostituce ve spolupráci s Policií ČR (asi 4 – 5x ročně).
Financování:
O možnosti čerpat prostředky z ESF nejsou dostatečně informováni, zkušenosti zatím nemají.
Aktivity financují z dotací od MÚ a z vlastních zdrojů.

O. s. Vinice
Přátelství 10

Aktivity a projekty:
Volnočasové aktivity (spontánní i řízené) – 85 % klientely tvoří romské děti a mládež.
Financování:
O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají.
Kvůli složité administrativě by do budoucna rádi participovali na projektu v roli partnera.

Jiný subjekt

Policie ČR Cheb

Aktivity a projekty:
Od roku 2004 ve spolupráci s MÚ realizován projekt „Asistent Policie ČR pro spolupráci s romskou komunitou v Chebu“ (2
asistentky policie pracující zároveň jako TSP). Projekt je zaměřen především na řešení problematiky zneužívání dětí.
Financování:
Projekt je financován z dotace od Rady vlády pro záležitosti romské komunity