GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.9.2.1 Lokalita A

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Bloky nájemních činžovních domů ve čtyřech sousedících ulicích

Poloha lokality v rámci obce

Centrum

Míra prostorového vyloučení

Částečné
Součást vnitřní zástavby v centru města.
Sociálně nevyloučení bydlí v bezprostředním sousedství.
Základní občanská vybavenost je v dosahu do 10 minut chůze.

Stav domu/ů

Solidní
Oprýskaný vchod, špína, nepořádek, výjimečně rozbitá okna.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava

Vlastník nemovitosti

Obec

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově řízeným sestěhováváním
Stávající obyvatelé byli do lokality sestěhováni v roce 1999 z důvodů nevyhovujícího předchozího bydlení a restitučních nároků na původní objekty, v nichž bydleli.
Původně oblast měla pověst „výstavní“ čtvrti města, v každém vchodě žila maximálně 1 romská rodina.
U jedné rodiny zaznamenána sociální mobilita.
Několik rodin odešlo do jiné sociálně vyloučené lokality.
Několik rodin emigrovalo do Irska.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

23 498

Odhad počtu romských obyvatel lokality

351 – 400

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

70 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

50 %

Od 16 do 60 let

44 %

Nad 61 let

6 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

99 %

Střední bez maturity

1 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

7,70 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

90 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Někteří jsou trvale zaměstnáni. Někteří pracují příležitostně „načerno“. V lokalitě je zastoupena neformální ekonomika (sběr ovoce a jeho prodej).
Působí zde romská firma, která se zaměřuje na pomocné stavební práce (výkopy, bourání) a zajišťuje subdodávky pro chrudimské stavební firmy.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se zde vyskytují krádeže, prodej drog, gamblerství, alkoholismus a narkomanie. Významně je zastoupena lichva.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

21 – 30 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 347

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Nerealizují žádné specifické projekty či aktivity.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 346

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Nerealizují žádné specifické projekty či aktivity.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Základní škola C

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola
Celkový počet žáků: 150

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Působí zde asistentka pedagoga (od roku 2004).
Zajišťují doučování (3x týdně).
Organizují bezplatné volnočasové aktivity
Realizují „hygienický program“ pro děti ze sociálně vyloučených lokalit. Pokud rodiny těchto dětí mají odpojenou vodu nebo elektřinu, mohou se ve škole umýt, vyprat si, vyžehlit (za pomoci lidí zaměstnaných úřadem práce v rámci obecně – prospěšných prací).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje ani se neplánuje.

Funkce romského poradce

Ano (Funkci vykonává na 0,25 úvazku kurátor pro záležitosti mládeže.)

Aktivity a projekty

Působí zde 1 terénní sociální pracovník.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti se SROP (opatření financované z ERDF).
Rada vlády pro záležitosti romské komunity

Nestátní neziskové organizace

Šance pro tebe
Štěpánkova 92

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Kopretina“ – komunitní centrum pracující přímo v lokalitě A.
Provozují nízkoprahový klub pro děti ve věku 5 15 let, v jeho rámci zajišťují doučování.
Zajišťují streetwork.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti.
MPSV
MŠMT
NROS
Pardubický kraj
Město Chrudim

Rozvoj, o. s.
Česká Třebová

Aktivity a projekty:
Zajišťují vzdělávání dětí, doučování a volnočasové aktivity.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.
Město Chrudim

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.