GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.12.18 Obrnice

[Obec s rozšířenou působností: Most]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Panelové sídliště o 23 tří- až sedmiposchoďových domech
Některé z domů mají i 5 vchodů.
Byty 1. kategorie

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba
Lokalita se nachází nedaleko centra obce.

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Sociálně nevyloučení žijí v bezprostřední blízkosti.
Základní občanská vybavenost je v dosahu cca 5 – 10 minut chůze (v těsné blízkosti lokality se nachází škola, obchody, obecní úřad aj.).

Stav domu/ů

Solidní
Domy jsou v podstatě bez problémů.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava

Vlastník nemovitosti

Obec
Obec má najatého správce bytového fondu.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově „přirozeným“ sestěhováváním
Sídliště bylo postaveno v 70. a 80. letech jako bydlení pro zaměstnance dolů. V roce 1985 přišla druhá vlna Romů z východního Slovenska. Nyní dochází k přestěhovávání Romů z Mostu a jiných částí kraje hlavně kvůli levnému bydlení.
Sídliště je poměrně úzce spjato s lokalitou Most – Chánov. V rámci těchto lokalit existuje velká migrace obyvatel.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

2 650

Odhad počtu romských obyvatel lokality

701 – 800

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

50 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

Informace nezjištěna

Od 16 do 60 let

Informace nezjištěna

Nad 61 let

Informace nezjištěna

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

Informace nezjištěna

Střední bez maturity

Informace nezjištěna

Střední s maturitou a vyšší

Informace nezjištěna

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

42,90 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

98 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách.
Několik osob trvale pracuje u Českých drah (nezjištěno, zda se jedná o Romy z lokality či o „starousedlíky“ z rodinných domků).
Několik osob pracuje na VPP.
Někteří pracují příležitostně „načerno“ (výkopové práce).
Někteří si přivydělávají dovozem použitého nábytku z Německa či sběrem železa.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Je zde významně zastoupena lichva.
Ojediněle se zde vyskytují krádeže, gamblerství, narkomanie a alkoholismus.
Problémovou skupinou jsou hlavně mladiství.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Informace nezjištěna

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 354

Odhad podílu romských žáků na škole

31 – 40 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Působí zde 1 asistent pedagoga.
Realizují projekty zaměřené na prevenci kriminality, drog a sociálně patologických jevů (besedy se zástupci mosteckého K-centra).
Organizují přednášky na téma romská historie a kultura, romský holocaust atd.
Organizují volnočasové aktivity (výtvarný, hrnčířský, sportovní kroužky)
Doučování zajišťují individuálně podle potřeby.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti nemají.
OSF
Různé nadace

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne (Obec s rozšířenou působností: Most)

Aktivity a projekty

Nerealizují žádné specifické projekty či aktivity.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti nemají. Ani do budoucna neplánují, že by předkládali nějaký projekt.

Nestátní neziskové organizace

Nebyly identifikovány žádné NNO.

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.