GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.12.12 Klášterec nad Ohří

[Obec s rozšířenou působností: Kadaň]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Třináctipatrový panelový dům na sídlišti.
Dům má celkem 76 bytů velikosti 1+0 až 3+1 (1. kategorie).
Dům je určen pro neplatiče. Je vyhlášen jako „romský panelák“.
Vchod do domu kontroluje bezpečnostní agentura.
Policie ČR před domem instalovala kameru.

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Dům je obklopen dalšími panelovými a rodinnými domy.
Sociálně nevyloučení bydlí cca 20 metrů od lokality (v okolních domech).
Většina základních služeb je dostupná cca 5 – 20 minut chůze od lokality.

Stav domu/ů

Bezvadný

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava
Občas dochází k odpojování přívodu vody v případě dluhů.
Dříve odcházelo k „černým“ odběrům energie.

Vlastník nemovitosti

Obec

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově řízeným i „přirozeným“ sestěhováním
Dům byl postaven v 70. letech. Od 90. let sem jsou sestěhováváni neplatiči nájemného z městských bytů. Byty jsou zde Romům přidělovány, aniž by dlužili za nájem. Další Romové se sem stěhují za příbuznými.
Z této lokality poměrně často odchází Romové do okolních měst.
Byla zde také zaznamenána migrace do Velké Británie, kde někteří Romové zůstali.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

15 659

Odhad počtu romských obyvatel lokality

101 – 150

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

50 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

Informace nezjištěna

Od 16 do 60 let

Informace nezjištěna

Nad 61 let

Informace nezjištěna

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

85 %

Střední bez maturity

15 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

13,80 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

99 %

Formy zabezpečení obživy

Naprostá většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách.
Několik osob pracuje na VPP.
Mnozí pracují „načerno“ (někteří i trvale).
Několik osob si přivydělává dovozem automobilů z Německa.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se zde vyskytuje prostituce, lichva a krádeže.
Problémem je zadlužování u firem půjčujících na vysoký úrok.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

41 – 50 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 440

Odhad podílu romských žáků na škole

Informace nezjištěna
Na školu dochází cca 7 % romských dětí z lokality.

Existence přípravného ročníku

Informace nezjištěna

Aktivity a projekty

Nabízejí řadu volnočasových aktivit.
Realizují projekt zaměřený na prevenci sociálně – patologických jevů a drogovou prevenci.
Dříve zajišťovali doučování pravidelně, nebyl o ně ale zájem. V současnosti je zajišťováno podle potřeby.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: Informace nezjištěna Celkový počet žáků: 410

Odhad podílu romských žáků na škole

Informace nezjištěna

Existence přípravného ročníku

Ano

Aktivity a projekty

Na škole působí 1 asistent pedagoga.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty

Nerealizují žádné specifické aktivity a projekty.
Jejich prioritou je řešení krizového bydlení.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti se SROP (projekt na podporu cestovního ruchu).
Phare

Nestátní neziskové organizace

Nebyly identifikovány žádné NNO.

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.