GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.8.9.1 Lokalita A

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Několik domů v rámci zástavby na náměstí a přilehlé ulici

Poloha lokality v rámci obce

Centrum

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Sociálně nevyloučení obyvatelé žijí v bezprostředním sousedství.
Základní občanská vybavenost je v dosahu cca 2 – 10 minut chůze.
Lokalita je obývána olašskými Romy. Má charakter sociálně vyloučené romské lokality. Považována za „stát ve státě“.

Stav domu/ů

Bezvadný

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava

Vlastník nemovitosti

Obec

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Dlouhodobě existující lokalita

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

47 165

Odhad počtu romských obyvatel lokality

151 – 200

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

Informace nezjištěna

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

Informace nezjištěna

Od 16 do 60 let

Informace nezjištěna

Nad 61 let

Informace nezjištěna

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

Informace nezjištěna

Střední bez maturity

Informace nezjištěna

Střední s maturitou a vyšší

Informace nezjištěna

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

7,90 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

90 %

Formy zabezpečení obživy

Informace nezjištěna

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Významně jsou zde zastoupeny krádeže a prostituce.
Dále se zde vyskytuje prodej drog. Míru však informátoři nedokázali odhadnout.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

do 10 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 383

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Působí zde 1 asistent pedagoga (pravděpodobně pouze do konce školního roku 2005/06).
Organizují volnočasové aktivity (míra účasti romských dětí nezjištěna).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou informováni, praktické zkušenosti nemají.

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: informace nezjištěna
Celkový počet žáků: 272

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Doučování zajišťují individuálně podle potřeby.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ano (Funkci od roku 2003 zastává na částečný úvazek kurátor pro mládež do 15 let).

Aktivity a projekty

Sociální odbor spolupracuje se sdružením Archa při realizaci volnočasových aktivit.
V letech 2001 – 2003 při městě fungovala pracovní skupina, která řešila problematiku převážně romské kolonie u sv. Anny. Po té, co z pohledu města došlo k vyřešení problémů, pracovní skupina byla rozpuštěna.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.

Nestátní neziskové organizace

Archa
Plumlovská 68

Aktivity a projekty:
Zajišťují TSP v prostějovských lokalitách i ve vybraných okolních obcích.
Poskytují sociálně právní a zdravotní poradenství (očkování dětí, spolupráce se zdravotními středisky).
Organizují volnočasové aktivity pro mládež (prevence kriminality).
Dohlížejí nad včasným placením záloh za služby (inkaso, odvoz odpadků) a pohledávek, pravidelnou docházkou dětí do škol apod.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti nemají.
V současnosti nezískali od města dotace na činnost, TSP tedy pokračuje v omezené míře na bázi dobrovolnictví.

Člověk v tísni – společnost při ČT, o. p. s.
Nemá ve městě stálou kancelář

Aktivity a projekty:
Působí zde 1 TSP, který zajíždí do několika lokalit na Prostějovsku.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají řadu praktických zkušeností.
Rada vlády pro záležitosti romské komunity (program Předcházení sociálnímu vyloučení pro rok 2006).

Drom
Brno

Aktivity a projekty:
V rámci celorepublikového pilotního projektu Sastipen (zdravotně sociální pomocníci ve vyloučených romských komunitách) zde po dobu 16 měsíců bude působit 1 pracovnice.
Financování:
OP RLZ

Jiný subjekt

Nebyl identifikován žádný další subjekt.