GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.11.20 Třebestovice

[Obec s rozšířenou působností: Nymburk]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality


Objekt bývalého vepřína částečně přestavěný na ubytovací jednotky velmi špatné kvality.
Oficiálně jsou v objektu 2 byty, ve skutečnosti však minimálně 12 nelegálně přistavěných bytových jednotek (v prostorách bývalých chlévů). Dále jsou u objektu přistavené maringotky, přívěsy apod.

Poloha lokality v rámci obce

Periferie
Objekt je součástí obce, ale mimo obytnou zástavbu.

Míra prostorového vyloučení

Jasné
Nejbližší sociálně nevyloučení obyvatelé žijí cca 500 – 600 metrů od lokality.
Většina základních služeb je dostupná cca 30 minut pěšky nebo cca 30 – 40 minut za použití autobusové dopravy.

Stav domu/ů

Neobyvatelný

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava chybí
Topí se kamny na pevná paliva nebo elektrickými přímotopy. Elektřina je do objektu zavedena (dříve ji obyvatelé odebírali „načerno“ z okolních podniků).
Voda se čerpá ze studny nacházející se ve sklepě hlavní budovy.
Není zajištěn odvoz odpadu.

Vlastník nemovitosti

Jiné soukromé osoby či firmy
Majitel vlastní i jiné podobné objekty obývané Romy ve Středočeském kraji.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově „přirozeným“ sestěhováním
Do 90. let byl statek využíván jako vepřín, po epidemii, která měla za následek úhyn většiny zvířat, objekt koupila soukromá osoba a chlévy předělala na příbytky pro romské rodiny.
Postupem času došlo k přistavění ještě několika obytných jednotek ve střední části objektu. Taktéž přistavěno několik maringotek či obytných přívěsů. Majitel místa k stání obyvatelům pronajímá.
Četné dlouhodobé návštěvy slovenských Romů. Více jich je především v letních měsících.
Byla zaznamenána migrace mezi okolními lokalitami v rámci kraje.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

797

Odhad počtu romských obyvatel lokality

76 – 100

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

90 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

58 %

Od 16 do 60 let

41 %

Nad 61 let

1 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

100 %
Vyskytuje se problém negramotnosti.

Střední bez maturity

0 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

6,70 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

90 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá jen na sociálních dávkách. Několik osob pracuje ve sklárnách. Někteří obyvatelé si přivydělávají občasnými brigádami (stavební práce) či sběrem železného šrotu.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se vyskytuje lichva a krádeže. Někteří obyvatelé lokality mají ojediněle problémy se závislostmi (narkomanie, alkoholismus, gamblerství).

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

100 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola
Celkový počet žáků: 52

Odhad podílu romských žáků na škole

71 – 80 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Na škole působí asistent pedagoga.
Organizují volnočasové aktivity (kroužky).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, zkušenosti zatím nemají.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty

Nejsou realizovány žádné specifické aktivity a projekty.

ESF a jiné zdroje financování

Informovanost a reálné zkušenosti s ESF nejsou žádné.

Nestátní neziskové organizace

Nebyly identifikovány žádné NNO.

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.