GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.12.13 Krásná Lípa

[Obec s rozšířenou působností: Rumburk]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Dům
Ve městě je několik dalších menších domů obydlených ze 100 % Romy.

Poloha lokality v rámci obce

Centrum
Dům se nachází cca 5 minut chůze od náměstí.

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Dům se nachází v běžné zástavbě při hlavní silnici.
Sociálně nevyloučení obyvatelé bydlí v bezprostředním sousedství (v sousedním domě).
Většina základní občanské vybavenosti je dostupná cca 5 – 15 minut chůze od lokality. Některé služby se nacházejí v Rumburku (cca 30 minut chůze).

Stav domu/ů

Solidní
Fasáda domu a střecha jsou opravené, vnitřní prostory jsou relativně udržované. I tak však do objektu zatéká a na zdech vzniká plíseň. Objekt má též rozbité schodiště.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Topí se kamny na tuhá paliva.
Do domu není zavedena teplá voda.
Z důvodů dlouhodobého neplatičství je odpojena voda do bytů, přívod vody je v současné době jen na chodbě.
Do domu není zavedený plyn.

Vlastník nemovitosti

Obec
Vyskytují se zde problémy s neplatičstvím (za nájemné, služby, odpady). Je využíván institut zvláštního příjemce. Splácení dluhu probíhá i pomocí splátkových kalendářů, někdy je využíváno „vymahačské“ firmy.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a řízeného sestěhování
Část obyvatel bydlí v lokalitě dlouhodobě, část se nastěhovala až v nedávné době. Romové přišli do Krásné Lípy v 70. letech ze Slovenska.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

3 725

Odhad počtu romských obyvatel lokality

26 – 50

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

100 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

26 %

Od 16 do 60 let

74 %

Nad 61 let

0 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

Informace nezjištěna

Střední bez maturity

Informace nezjištěna

Střední s maturitou a vyšší

Informace nezjištěna

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

22,70 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

95 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách.
Někteří příležitostně pracují „načerno“.
Někteří si přivydělávají sběrem železného šrotu, rozebíráním starých budov na cihly a dovozem bazarového zboží (nábytku a spotřebního zboží) z Německa.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se zde vyskytují drobné krádeže (páchané dětmi).
Ojediněle se zde vyskytují problémy se závislostmi (narkomanie, alkoholismus, gamblerství).

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

0 %
Do roku 2005 existovaly speciální třídy pro 1. až 3. ročník na místní škole, s tím, že děti dále pokračovaly na speciální škole v Rumburku. Kvůli nesouhlasu rodičů se zařazováním dětí do nich, byly tyto třídy zrušeny.

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 400

Odhad podílu romských žáků na škole

21 – 30 %

Existence přípravného ročníku

Ne
Na škole je realizován přípravný kurz, který je jakousi náhražkou přípravné třídy.

Aktivity a projekty

Zajišťují doučování, kterého využívá řada romských dětí.
Působí zde 1 asistent pedagoga.
Nabízejí řadu volnočasových aktivit, které jsou romskými žáky také hojně využívány.
Kladou důraz na enviromentální výchovu.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni.
Ústecký kraj
Euroregion Nisa
Česko – německý fond budoucnosti

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.
Město je zapojeno do komunitního plánování ve Šluknovském výběžku, do kterého jsou zahrnuty i menšiny.

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty

Ve spolupráci s Agenturou Pondělí, Českým Švýcarskem, o. p. s. a Úřadem práce realizují projekt „Komunitní centrum Českého Švýcarska“.
Podporují činnost NNO.
Od roku 2000 zde funguje „Teenager klub“ (nízkoprahové zařízení pro mládež), které nabízí volnočasové aktivity, provozuje informační centrum pro mládež, organizuje poznávací výlety, preventivní programy.
Ve spolupráci s Úřadem práce je realizován projekt „Návrat“, pro dlouhodobě nezaměstnané a sociálně znevýhodněné občany.
Město je také partnerem projektu „Aktivní 50“, v rámci kterého je poskytováno skupinové poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané nad 50 let věku.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s EQUAL.
Nadace Euronisa

Nestátní neziskové organizace

Romské sdružení Čačipen
Frindova 14

Aktivity a projekty:
Organizují volnočasové aktivity pro děti a mládež (zpěv, tanec, sport).
Financování:
Město Krásná Lípa

Farní Charita Rumburk
Poradna pro ohroženou mládež „Žijeme spolu“
Sukova 1055, Rumburk

Aktivity a projekty:
Provozují nízkoprahový klub pro děti a mládež ve věku 4 – 18 let, v jehož rámci organizují volnočasové aktivity (k dispozici je klubovna, hudební zkušebna, taneční kroužek, truhlářská a keramická dílna).
Dále organizují diskotéky, letní tábor, víkendové a vzdělávací akce.
Funguje zde dětské centrum „Jozífek“, což je školička pro předškolní děti.
Zajišťují terénní sociální práci v rodinách.
K dispozici je asistenční služba pro rodiny s dětmi (2 pracovnice spolupracující se sociálním odborem).
Provozují občanskou poradnu (jsou poskytovány anonymní a bezplatné konzultace na principu občan radí občanovi).
Realizují program „Aktivní 50“ ve spolupráci s Charitním sdružením Děčín a Úřadem práce Rumburk (rekvalifikační kursy, pomoc při vyhledávání zaměstnání pro nezaměstnané nad 50 let).
Zapojují dobrovolníky ve spolupráci s Probační a mediační službou. Jedná se o dobrovolnický projekt pro seniory „Pryč se samotou“.
Financování:
MPSV
MVČR (program prevence kriminality)
Úřad vlády
Ústecký kraj
Město Jiříkov
NROS
Nadace Pomozte dětem
Pozvedněte slabé
Tříkrálové sbírky

Občanské sdružení Dromedár
Komenského 7

Aktivity a projekty:
Organizují výměnné pobyty česko - německých dětí, dále pak jednorázové akce, jako např. letní tábory, kterých se účastní i romské děti.
Provozují nízkoprahové centrum T-Klub.
Financování:
Dotace jsou čerpány od MÚ, nadací a soukromých sponzorů.

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.