GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.2.4 Jindřichův Hradec

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Dvoupatrový dům s holobyty pro sociálně slabé občany a neplatiče.
Byty o velikosti 1+1 a 2+1

Poloha lokality v rámci obce

Periferie
Předměstská lokalita, situována za řekou – dále od mostu.

Míra prostorového vyloučení

Jasné
Lokalita je z jedné strany vymezena řekou, z druhé silnicí. Nejbližší obytné domy jsou od lokality vzdáleny cca 100 metrů.
Chybí zde občanská vybavenost. Základní služby jsou dostupné na sídlišti či v centru města.

Stav domu/ů

Bezvadný
Dům byl v roce 2002 rekonstruován.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Topení na pevná paliva. Voda pouze studená na společných sociálních zařízeních.

Vlastník nemovitosti

Obec
Nájemní smlouvy jsou uzavírány na dobu určitou.
Problémy s neplatičstvím jsou řešeny institutem zvláštního příjemce. Staré dluhy jsou spláceny pomocí splátkových kalendářů. Splácení je podmínkou pro prodloužení nájemní smlouvy.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově řízeným sestěhováváním
Lokalita vznikla v roce 2002 jako náhradní ubytování pro část obyvatel jednoho domu v centru města, ve kterém město zřídilo dům s pečovatelskou službou (části obyvatel domu byly nabídnuty byty na sídlišti či v jiných částech města). Před nastěhováním byl dům kompletně rekonstruován. V současné době objekt slouží jako holobyty pro sociálně slabé. Do lokality jsou stěhováni neplatiči a "nepřizpůsobiví" obyvatelé městských bytů.
Imigrace ze Slovenska jen za účelem uzavření sňatku.
Podle informací od městského úřadu je po uhrazení všech pohledávek vůči městu možné požádat o přidělení bytu v jiné části města. Ve skutečnosti se tak neděje. Pokud se někam obyvatelé stěhují, tak k příbuzným.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

22 666

Odhad počtu romských obyvatel lokality

26 – 50

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

60 %
Některé rodiny jsou smíšené.

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

70 %

Od 16 do 60 let

30 %

Nad 61 let

0

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

100 %

Střední bez maturity

0 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

6, 60 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

95 %

Formy zabezpečení obživy

Někteří muži příležitostně pracují "načerno" (kopáčské práce).
Někteří si přivydělávají sběrem železa a rozebíráním vraků aut.
Ve městě je několik romských firem (kopáčské a pomocné stavební práce).

SOCIÁLNÍ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle dochází ke krádežím kabelů a kovů a k jiným drobným krádežím.
Ojediněle se vyskytují problémy s gamblerstvím a alkoholismus.
Problémem je zadlužování u firem poskytujících úvěry na vysoký úrok.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Informace nezjištěna
Průměrně 3 z 5 dětí bylo absolvovalo vyšetření pedagogicko-psychologickou poradnou.

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: Základní škola
Celkový počet žáků: 330
Škola se sportovním zaměřením

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Informace nezjištěna

ESF a jiné zdroje financování

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: Zvláštní škola, Pomocná škola
Celkový počet žáků: 233

Odhad podílu romských žáků na škole

21 – 30 %

Existence přípravného ročníku

Ne
Přípravný ročník existoval před dvěma lety. V současnosti uvažují o jeho opětovném zřízení.

Aktivity a projekty

Před dvěma lety zde pracovala asistentka pedagoga.
Škola nabízí volnočasové aktivity (šití, batikování, hudební, taneční), kterých se účastní i děti z lokality.

ESF a jiné zdroje financování

O možnostech čerpat prostředky z ESF jsou informováni. Reálné zkušenosti ještě nemají.
Dotace od Odboru školství MÚ pro Sdružení rodičů a přátel školy

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Samospráva

Místní koncepce integrace

Neexistuje a není ani připravována.

Funkce romského poradce

Ano (od roku 2003)

Aktivity a projekty

Zařízení sociálně výchovné činnosti: Volnočasové aktivity, zájmové kroužky, víkendové akce, poznávací jednodenní výlety (několikrát ročně), letní tábor. Doučování, psaní domácích úkolů, dílna, zdravověda. Navštěvuje 25 dětí (ze dvou třetin z romských rodin). Spolupráce s DDM a Červeným křížem.

ESF a jiné zdroje financování

V roce 2005 čerpány prostředky z ESF na činnost Zařízení sociálně výchovné činnosti (opatření 3. 2.). Spolufinancováno z MÚ, pozitivní zkušenost.

Nestátní neziskové organizace

OS Mesada
Růžová 30/VI

Aktivity a projekty:
Agentura podporovaného zaměstnávání (České Budějovice, Písek). UP iniciovalo vznik pobočky v Jindřichově Hradci. UP spolufinancuje mzdy asistentů u handicapovaných a sociálně nepřizpůsobených uchazečů o práci.
Financování:
Informace nezjištěny

DROM
Brno

Aktivity a projekty:
V rámci celorepublikového pilotního projektu Sastipen ČR (zdravotně sociální pomocníci ve vyloučených romských komunitách) zde po dobu 16 měsíců bude působit 1 pracovník.
Financování:
OP RLZ, MÚ projekt podporuje pronájmem kanceláře.

Jiný subjekt

Úřad práce Jindřichův Hradec

Aktivity a projekty:
Rekvalifikační programy pro osoby sociálně znevýhodněné na trhu práce (osoby nad 50 let, do 25 let, dlouhodobě nezaměstnané, se zdravotním nebo sociálním handicapem). Rekvalifikační programy "Příprava na práci", "Najdi si práci". Vyhlašuje UP České Budějovice – regionální UP dodávají firmám zaměstnance z evidence nezaměstnaných. Praktické rekvalifikační kursy na získávání dovedností (počítače, svářečský kurs), kursy podpory podnikání (Prométheus).
Financování:
Rekvalifikace financovány z APZ a ESF.
Na projekt Prométheus v roce 2001 čerpány dotace z Phare.

VŠE v Praze, Jindřichův Hradec

Aktivity a projekty:
Organizují doučování romských dětí studenty dobrovolníky.
Financování:
Informace nezjištěny