GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.3.1.2 Lokalita B

[Obec s rozšířenou působností: Brno]

Lokalita B

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Několik dvou- až třípatrových činžovních domů v několika ulicích
Většina bytů 4. kategorie
Dva z domů mají statut holobytů

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba

Míra prostorového vyloučení

Částečné
Sociálně nevyloučení bydlí v okolních domech.
Jedná se o městskou čtvrť, jejíž občanská vybavenost je na standardní úrovni, celkově je však oblast považována za „špatnou adresu“. Většina služeb je dostupná přímo v lokalitě.

Stav domu/ů

Špatný, neobyvatelný
Domy jsou ve velmi špatném stavu. Některé z nich lze považovat až za neobyvatelné. Ve dvorech některých domů se tvoří skládky odpadků. Byty jsou plesnivé. Ve sklepích je voda.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava
Někde se topí tuhými palivy, někde plynem.

Vlastník nemovitosti

Obec
Dochází k vystěhovávání rodin pro neplacení nájmu. Institut zvláštního příjemce zaváděn nově.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a „přirozeného“ i řízeného sestěhovávání
Romské rodiny se do lokality přestěhovaly cca před 20 lety ze Slovenska. Dnes jsou považovány za starousedlé. V současné době je patrný nárůst nových rodin, neboť tato městská čtvrť je jedním z mála míst, kde jsou přidělovány byty, nejedná se však výlučně o řízené sestěhovávání. Převažuje nárůst počtu sociálně vyloučených obyvatel přirozeným přírůstkem.
Pouze výjimečně se podařilo několika obyvatelům přestěhovat se mimo lokalitu. Patrně dochází k migraci mezi jednotlivými brněnskými lokalitami.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

367 729

Odhad počtu romských obyvatel lokality

901 - 1 000

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

Informace nezjištěna

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

Informace nezjištěna

Od 16 do 60 let

Informace nezjištěna

Nad 61 let

Informace nezjištěna

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

Naprostá většina

Střední bez maturity

Informace nezjištěna

Střední s maturitou a vyšší

Jednotlivci

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

9,50 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

95 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Někteří pracují příležitostně „načerno“ (většinou výkopové a úklidové práce).
Někteří si přivydělávají sběrem železného šrotu a papíru.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se zde vyskytuje prostituce a krádeže.
Významně zastoupena je lichva a prodej drog. Významně jsou zastoupeny také gamblerství a narkomanie, alkoholismus spíše ojediněle.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Informace nezjištěna

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 536
Škola má od 3. ročníku jazykové zaměření.

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Informace nezjištěna

Aktivity a projekty

Informace nezjištěna

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
ZŠ s výukou podle modifikovaných vzdělávacích programů.
Celkový počet žáků: 700

Odhad podílu romských žáků na škole

11 – 20 %
V létě 2005 byla škola sloučena s jinou. V důsledku toho ze školy odešlo cca 80 neromských dětí.

Existence přípravného ročníku

Ano

Aktivity a projekty

5 asistentů pedagoga
Volnočasové aktivity (několik kroužků organizovaných asistenty pedagoga).
Doučování zajišťují asistenti pedagoga.
Podporuje komunitní vzdělávání, kurzy pro asistenty pedagogů (Nová škola, o. p. s.)
Liga komunitních škol
Projekt „Škola pro všechny“ (Aisis)

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají.

Základní škola C

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola
Celkový počet žáků: 150

Odhad podílu romských žáků na škole

81 – 90 %

Existence přípravného ročníku

Ano (velký zájem dětí, osvědčil se)

Aktivity a projekty

3 asistenti pedagoga (od roku 1995, velmi se osvědčili)
Jsou zapojeni v projektu „VIP kariéra“.
Spolupracují s DROMem, IQ Roma Servisem, Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity, Institutem pedagogicko psychologické poradny.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Byli zapojeni v EQUAL (projekt skončil v létě 2005).

Základní škola D

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, základní škola
Celkový počet žáků: 112 žáků

Odhad podílu romských žáků na škole

81 – 90 %

Existence přípravného ročníku

Ano

Aktivity a projekty

2 asistenti pedagoga (velmi se osvědčili)
Spolupracují s DROMem, IQ Roma Servisem, Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity, Institutem pedagogicko psychologické poradny.
V současnosti nerealizují žádný projekt.
Součástí vyučování „předprofesní příprava“ – exkurze na učiliště, k různým zaměstnavatelům

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Na léta 2001 – 2004 byla přijata Koncepce sociální pomoci „Vize soužití“, jejíž jedna část byla věnována „romské problematice“.
Koncepce měla spíše deklarativní charakter.
V březnu 2006 bylo zahájeno komunitní plánování.

Funkce romského poradce

Ano

Aktivity a projekty

V rámci grantového programu podporují několik NNO.
2 TSP.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti mají četné, a to z různých programů financovaných z ESF. V rámci magistrátu funguje „Projektová implementační jednotka“ – příprava projektů.
TSP financováni z Rady vlády pro záležitosti romské komunity

Nestátní neziskové organizace

DROM
Bratislavská 41

Aktivity a projekty:
DROM je příspěvkovou organizací Brna – sever, paralelně zřízen DROM o. p. s. – toto řešení umožňuje realizaci širšího spektra aktivit. Nabízí širokou škálu činností:
Nízkoprahový klub (průměrná denní návštěvnost je 50 dětí a mladých) a komunitní centrum.
Volnočasové aktivity (taneční soubor, hudební kroužek, práce na PC, výtvarná dílna, rukodělné práce, fotbal, posilováni aj.
Sociálně-právní poradenství
Doučování pro žáky ZŠ, SŠ a SOU.
Projekt „Sastipen“ (školení zdravotně sociálních pracovníků v sociálně vyloučených lokalitách).
Projekt „Mikrobus“ na podporu zaměstnanosti.
Dvoustupňový vzdělávací program pro TSP.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Zkušenosti mají s OP RLZ, EQUAL.
Nadace Via

IQ Roma servis
Hybešova 41

Aktivity a projekty:
Aktivity této NNO se zaměřují na husovickou lokalitu pouze v menší míře.
Provozují centrum komunitní a sociální práce ( 6 TSP, sociálně – právní poradenství).
Realizují zaměstnanecký program (v partnerství s ÚP).
Ve spolupráci se školami zajišťují doučování a přípravu na přijímací zkoušky.
Nabízejí volnočasové aktivity (Cirkus Le Grando – žonglování, herní ekvilibristika, jednokolky, akrobacie; klub pro dívky; výtvarná dílna, taneční kroužek, street dance, divadlo, filmový klub) Připravují projekt „EEG BIOFEEDBACK“, který je zaměřen na zlepšování pozornosti, sebe-řízení a výkonnosti mozku skrze hraní PC her. V současnosti se vybavuje místnost.
Poskytují vzdělávání dalším subjektům.
Financování:
O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informování.
Zkušenosti mají s OP RLZ a EQUAL.
Dotace od MPSV

Phare

Společenství Romů na Moravě, o. p. s.
Francouzská 84

Aktivity a projekty:
Organizace má síť poboček po celé Moravě.
Od roku 2003 zajišťují TSP a sociálně-právní poradenství.
Provozují komunitní centra, programy předškolní výchovy, volnočasové aktivity.
Zajišťují doučování (včetně přípravy a asistence studentů Pedagogické fakultu MU
Vydávají periodikum Romano Hangos. Pořádají hudební festival.
Spolupracují s Kabinetem multikulturní výchovy.
Projekt „Dostupnost bydlení“
Projekt MPSV „Mámy a tátové – pojďte k nám“
Monitoring případů diskriminace
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Zkušenosti mají. V současnosti chystají projekt na OP RLZ.
Dotace od MPSV.

Ratolest, o. s.
Milady Horákové19

Aktivity a projekty:
Provozují nízkoprahový klub „Pavlač“ (Aktivita se zaměřují na husovickou lokalitu pouze v minimální míře.)
Podílejí se na projektu „Lačhi Buťi“ (zprostředkovávají rekvalifikační kurz manikúry).
Ve spolupráci se ZŠ organizují kurzy na PC, doučování, exkurze.
Pořádají poradenství pro klienty a jejich rodiče (pomoc s vyhledáváním zaměstnání).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni.
Zkušenosti mají s SROP a globálním grantem NROS.
Phare
Nadace Vodafone
Dotace od MPSV

Statutární město Brno

Petrov (Sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze)
Petrov 5

Aktivity a projekty:
Volnočasové aktivity pro romské děti v Dětském domě Zábrdovice
Financování:
Dotace od Rady vlády pro záležitosti romské komunity (program „Předcházení sociálního vyloučení“)
MŠMT
MPSV

Statutární město Brno

Jiný subjekt

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Kabinet multikulturní výchovy

Aktivity a projekty:
Kurz pedagogicko – psychologické přípravy pro budoucí asistenty pedagogů (absolventi získají osvědčení akreditované MŠMT).
Projekt „Integrované poradenství pro znevýhodněné osoby na trhu práce“
Organizují doučování žáků doma i ve školách (projekt „Domácí učitel“; zapojeno cca 60 studentů), provozují přípravné ročníky.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Zkušenosti mají s EQUAL.
Dotace od MŠMT

Centrum praktických studií Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita

Aktivity a projekty:
„Asistent do rodiny“ – posilování ohrožených rodin (příprava do školy, výchovné problémy, vztahy v rodině, chod domácnosti, poradenství)
Financování:
ESF, MŠMT

Úřad práce Brno – venkov

Aktivity a projekty:
Projekt „Příprava na práci v Jihomoravském kraji“
Financování:
O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni. Zkušenosti mají s OP RLZ aj.