GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.7.5.3 Lokalita C

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita C

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Ubytovna o dvou budovách

Poloha lokality v rámci obce

Cca 1,5 – 2 km od hranic města

Míra prostorového vyloučení

Jasné

Stav domu/ů

Solidní

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava
Sprchy a WC společné na patře

Vlastník nemovitosti

Jiné soukromé osoby či firmy
Objekty jsou v majetku OKD.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a řízeného sestěhovávání
Objekty byly postaveny v roce 1983. Dříve sloužily jako ubytovací zařízení pro zaměstnance okolních uhelných dolů. Po roce 1989 se staly ubytovnou pro neplatiče nájemného vystěhovávaných z bytů OKD v regionu.
Využívány smlouvy na zkušební dobu.
Vrátný – stálá služba, dohlíží na dodržování pořádku
V průběhu výzkumu došlo k výrazné změně přístupu OKD k obyvatelům ubytovny. Cena za ubytování byla výrazně navýšena (bydlení vychází průměrně početnou rodinu na cca 9 – 10 tisíc Kč.
Sociální odbor se zavázal doplácet těmto rodinám do této výše příplatek na bydlení po dobu tří měsíců. Tato lhůta vypršela v květnu. Další vývoj již nebyl monitorován.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

63 467

Odhad počtu romských obyvatel lokality

51 – 75

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

40 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

Informace nezjištěna

Od 16 do 60 let

Informace nezjištěna

Nad 61 let

Informace nezjištěna

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

Informace nezjištěna

Střední bez maturity

Informace nezjištěna

Střední s maturitou a vyšší

Informace nezjištěna

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

22,10 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

100 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Někteří pracují příležitostně „načerno“ či si přivydělávají sběrem železného šrotu.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Drobné krádeže, velmi ojediněle fetování – v objektu je dohlíženo na dodržování pořádku.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Informace ke školství nezjištěny

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.
Je zpracováván komunitní plánu, v němž je zakotvena romská problematika v kategorii „Lidé v obtížných životních situacích – Romské menšiny“.

Funkce romského poradce

Ano

Aktivity a projekty

Působí zde 4 TSP (od 2003).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Mají praktické zkušenosti např. s přípravou projektu „Rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě se zaměřením na komunikační dovednosti" či se SROP v projektu „Posílení kapacity při plánování a realizaci programů v Moravskoslezském kraji“.

Nestátní neziskové organizace

Lačho lav
Bratranců Veverkových 2805

Aktivity a projekty:
Organizují volnočasové aktivity.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou inforomováni, praktické zkušenosti nemají. Vzhledem k personálnímu zajištění NNO je příprava projektu nereálná.

Sdružení Romů Severní Moravy Karviná
Palackého 607

Aktivity a projekty:
Provozují Romcentrum – kulturní a společenské centrum.
Organizují volnočasové aktivity.
Fungují také jako romská pracovní agentura.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktickou zkušenost s EQUAL (projekt Romcentrum).
Různé další zdroje.

Slovo 21
Praha

Aktivity a projekty:
Projekt „Terne čhave – Mladí lidé“ (projekt vzdělávání odborných pracovníků center pro rozvoj funkční gramotnosti romské mládeže). Cílem projektu je vybudování funkční sítě poskytovatelů specifických sociálních služeb v kraji určených především uživatelům ohroženým sociální exkluzí v důsledku života v prostorově segregovaných lokalitách.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Praktické zkušenosti mají s OP RLZ.

Drom
Brno

Aktivity a projekty:
V rámci celorepublikového pilotního projektu Sastipen (zdravotně sociální pomocníci ve vyloučených romských komunitách) zde po dobu 16 měsíců bude působit 1 pracovnice.
Financování:
OP RLZ

Jiný subjekt

Nebyl identifikován žádný další subjekt