GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.11.24 Želenice

[Obec s rozšířenou působností: Slaný]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Lokalita tvořena několika objekty: jednopodlažním domkem s obytným půdním prostorem, drážním dvojdomkem s 2 unimobuňkami a budovou bývalého nádraží.

Poloha lokality v rámci obce

Periferie
Lokalita se nachází 2 – 3 km od obce Želenice, do jejíhož katastru spadá.

Míra prostorového vyloučení

Jasné
Lokalita je jasně vymezena železniční tratí z jedné strany a polem ze strany druhé.
Nejbližší sociálně nevyloučení obyvatelé bydlí od lokality cca 800 metrů v obci Třebusice.
Většina základních služeb se nachází v Třebusicích, úřad práce nebo správa sociálního zabezpečení se nachází v Kladně.

Stav domu/ů

Neobyvatelný
Budovy bývalého nádraží jsou ve velmi špatném stavu. Hlavní budova je staticky narušená, po požáru je bez střechy, má rozbitá okna i dveře. Je bez sociálního zařízení.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava není k dispozici
Topí se v kamnech na pevná paliva.
Voda se čerpá ze studny ručně.
Elektřina se odebírá „načerno“.
Odvoz odpadu zajištěn není, proto se odpad v lokalitě hromadí.

Vlastník nemovitosti

Jiné soukromé osoby či firmy
Budova bývalého nádraží je ve vlastnictví ČD. Momentálně probíhá jednání obce s ČD o odkoupení pozemku. Zatím jsou jednání neúspěšná.
Obyvatelé lokality museli mít dříve k přihlášení se k trvalému bydlišti v lokalitě souhlas ČD. Dnes je budova bývalého nádraží obývána načerno. Výjimku tvoří bývalý drážní dvojdomek, který je v současnosti obýván jednou rodinou, která jej má od ČD v pronájmu.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a „přirozeného“ sestěhování
V 80. letech byly někteří Romové zaměstnáni na dráze a měli nárok na ubytování v drážních objektech. V 90. letech začalo docházet k nárůstu počtu romských rodin. Postupem času obydlely budovu bývalého nádraží i ostatní objekty.
Zhruba 50 % obyvatel bývalé drážní budovy tvoří nově příchozí (nehlášení) Romové ze Slovenska.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

173

Odhad počtu romských obyvatel lokality

51 – 75

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

100 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

7 %

Od 16 do 60 let

88 %

Nad 61 let

5 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

100 %

Střední bez maturity

0 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

10,90 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

100 %

Formy zabezpečení obživy


Podstatná část obyvatel nemá ani české občanství či povolení k trvalému pobytu. V důsledku toho nejsou velké většině z nich vypláceny sociální dávky. Jediný příjem tak tvoří příležitostná práce „načerno“. V lokalitě její obyvatelé též provozují neoficiální vrakoviště.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Významně zastoupeným jevem jsou zde krádeže. Významná je též přestupková činnost, která souvisí s provozem neoficiálního vrakoviště (znečišťování životního prostředí – pálení pneumatik, vytékání oleje z aut, skládky odpadu z demontáží vraků apod.).
Ojediněle se také v lokalitě vyskytuje lichva a někteří obyvatelé lokality mají též ojediněle problémy se závislostmi (gamblerství, narkomanie, alkoholismus).

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

0 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 172

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Nejsou realizovány žádné specifické aktivity a projekty.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty

Nejsou realizovány žádné specifické aktivity a projekty.

ESF a jiné zdroje financování

S ESF nemají žádné reálné zkušenosti.

Nestátní neziskové organizace

Nebyly identifikovány žádné NNO.

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.