GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.6.7 Nové Město pod Smrkem

[Obec s rozšířenou působností: Frýdlant]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Čtyři jedno- až dvoupatrové činžovní domy s byty 3. či 4. kategorie

Poloha lokality v rámci obce

Centrum

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Domy tvoří součást běžné zástavby.
Nejblíže sociálně nevyloučení bydlí v okolních domech.
Občanská vybavenost v dosahu maximálně do 15 minut chůze.

Stav domu/ů

Solidní
Činžovní domy jsou zjevně neudržované, opadaná omítka, pukliny ve zdech, vnitřní prostory zanedbané, okna funkční, krovy někdy poškozené.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava
Topení lokální na tuhá paliva.
Někde jsou instalovány elektrické bojlery, většinou se však ohřívá voda pouze na kamnech
Často není funkční osvětlení společných prostor.
Sociální zařízení často společné na chodbě, koupelny nejsou.
Někde byly WC nebo sprchové kouty na vlastní náklady zřízeny v bytě.

Vlastník nemovitosti

Obec
Vyskytují se problémy s neplacením nájmů. Je zde plošně zaváděn institut zvláštního příjemce. Předchozí dluhy jsou řešeny sjednáváním splátkového kalendáře.
Dlouhodobé neplatičství může v krajním případě dospět k soudním exekucím.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a „přirozeného“ sestěhovávání
Jedná se o dlouhodobé osídlení, jež je neustále doplňované přistěhováváním. Romové žijí v obci od 60. let, kdy sem přišli ze Slovenska v rámci náboru pracovních sil do místního JZD a do továren.
V posledních letech narůstá imigrace. Dochází ke stěhování do obce z důvodů levného bydlení a nízkých životních nákladů z jiných měst Česka (Kladno, Ústecko, Mostecko, Děčínsko), Moravy i Slovenska.
Někteří Romové byli vystěhováni z různých obcí v ČR a v souvislosti s restitucemi si zde za odstupné zakoupili levné nemovitosti v horším stavu.
Zaznamenána byla i tendence jiných měst zkupovat objekty v obci k řízenému přestěhování „nepřizpůsobivých“ romských obyvatel. Samospráva však tomuto kroku zabránila zakoupením volného objektu.
Sociální mobilita byla zaznamenána pouze v ojedinělých případech.
Někteří obyvatelé se v minulosti přesunuli do jiné sociálně vyloučené lokality.
V rámci města bylo zaznamenáno několik případů migrace do zemí EU.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

3 922

Odhad počtu romských obyvatel lokality

Informace nezjištěna

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

90 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

Informace nezjištěna

Od 16 do 60 let

Informace nezjištěna

Nad 61 let

Informace nezjištěna

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

Informace nezjištěna

Střední bez maturity

Informace nezjištěna

Střední s maturitou a vyšší

Informace nezjištěna

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

18,70 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

70 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách.
Muži v produktivním věku jsou sezónně zaměstnávani na pomocné stavební práce, v některých případech „načerno“.
Někteří si přivydělávají sběrem barevných kovů, sezónním sběrem a prodejem borůvek či bukvic.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se zde vyskytuje prodej drog, lichva a krádeže, gamblerství, narkomanie a alkoholismus.
Problémem je zadlužování u firem půjčujících na vysoký úrok.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

31 – 40 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 411

Odhad podílu romských žáků na škole

11 – 20 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Organizují volnočasové aktivity (jazyky, PC).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti zatím nemají. Přípravu projektů vnímají jako příliš náročnou.

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola (alternativní vzdělávací program zvláštní školy pro žáky romského etnika)
Celkový počet žáků: 45

Odhad podílu romských žáků na škole

81 – 90 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Působí zde 1 asistentka pedagoga.
Doučování je zajišťováno v rámci družiny.
Organizují volnočasové aktivity (sportovní kroužky, keramika, flétna) a jednorázové aktivity (výlety s rodiči). Zájem dětí se však snižuje (preferují níže uvedené komunitní centrum).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti zatím nemají. Přípravu projektů vnímají jako příliš náročnou.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne (Obec s rozšířenou působností: Frýdlant, kde má výkon funkce v gesci vedoucí sociálního odboru)

Aktivity a projekty

Snaha o prevenci neplatičství a nárůstu dluhů za služby spojené s bydlením (institut zvláštního příjemce, splátkové kalendáře).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.

Nestátní neziskové organizace

Bez rozdílu
Celní 851

Aktivity a projekty:
Provozují nízkopráhové multifunkční centrum „Bez rozdílu“, v jehož rámci organizují volnočasové aktivity (každý všední den; jednou týdně diskotéky). Cílem je sblížit romskou a neromskou mládež.
Zajišťují TSP a poradenskou činnost.
Dále provozují Klub předškolní výchovy (školičku).
Spolupracují s Probační a mediační službou v Liberci (Několik odsouzených si v komunitním centru odpracovalo veřejně prospěšné práce.).
Pilotně provozují pracovní dílny – svépomocné práce v objektu (rekonstrukční práce, údržba zahrady). V budoucnu by se mělo rozšířit na práci pro město (např. výpomoc při úklidu apod.).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktickou zkušenost s přípravou projektu v rámci globálního grantu (žádost nebyla podpořena).
MŠMT
Různé nadační zdroje atd.

Jiný subjekt

Nebyl identifikován žádný další subjekt.