GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.11.2 Beřovice

[Obec s rozšířenou působností: Slaný]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Objekt bývalého mlýna s uzavřeným dvorem

Poloha lokality v rámci obce

Centrum

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Lokalita není prostorově vyloučena. Samotné uspořádání statku ji však činí do sebe uzavřeným prostorem.
Statek bezprostředně sousedí s majoritní rezidenční zástavbou. Většina základních služeb je dostupná autobusovou dopravou (cca 5 minut).

Stav domu/ů

Špatný
Celá usedlost je ve značně špatném technickém stavu, přestože je patrné, že zde dochází k dílčím opravám.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Topí se pevnými palivy (nejčastěji dřevem).
Voda je čerpána z obecní study (v době výzkumu bylo zařízení pumpy mimo provoz, takže bylo nutno nabírat vodu ze studny ručně za pomoci džberů). Objekt je bez kanalizace, odpad je vypouštěn do svodu povrchové vody.

Vlastník nemovitosti

Jiné soukromé osoby či firmy

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vniklá nově „přirozeným“ sestěhováním
Dlouho se jednalo o neobydlenou usedlost. Poté se nemovitost dostala do dražby, ve které ji koupil romský podnikatel z Kladna. První romští obyvatelé se do lokality nastěhovali v červenci 2002. Od té doby se počet obyvatel pozvolna zvyšuje. Většinou se jedná o příbuzné.
Objevují se zde i rodiny ze Slovenska, které zde zůstávají na různě dlouhou dobu (v minulém roce byl uskutečněn i pokus přihlásit 12 osob ze Slovenska k trvalému pobytu).

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

295

Odhad počtu romských obyvatel lokality

26 – 50
Počet přihlášených obyvatel je nižší.

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

100 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

48 %

Od 16 do 60 let

50 %

Nad 61 let

2 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

Informace nezjištěna

Střední bez maturity

Informace nezjištěna

Střední s maturitou a vyšší

Informace nezjištěna

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

14,10 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

100 %

Formy zabezpečení obživy

Všichni obyvatelé jsou závislí na sociálních dávkách. Muži příležitostně pracují „na černo“ či si přivydělávají sběrem železa a barevných kovů.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se u některých obyvatel lokality projevují problémy s alkoholismem a narkomanií, ojedinělé jsou tu též krádeže a lichva.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

61 – 70 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 400

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Na škole je realizován projekt Phare – práce s dětmi na bázi individuální péče. Do programu jsou zařazovány děti na základě analýzy potřeb, která je velmi dobře zdokumentována.
Škola také ve spolupráci s o.s. Aranka organizuje doučování.
Dále škola nabízí řadu volnočasových aktivit.
Od září 2006 bude mít škola asistenta pedagoga.

ESF a jiné zdroje financování

Phare.
O ESF mají základní informace, ale chybí praktické zkušenosti.

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, praktická škola
Celkový počet žáků: 127

Odhad podílu romských žáků na škole

41 – 50 % Z lokality do této školy několik dětí dojíždí.

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Na škole působí asistent pedagoga.
Jsou organizovány volnočasové aktivity (kroužky, e-learning).
Funguje zde také individuální doučování.

ESF a jiné zdroje financování

S ESF škola nemá praktické zkušenosti.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty

Nejsou realizovány žádné specifické aktivity a projekty.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpat prostředky z ESF nejsou informováni, zkušenosti zatím nemají.

Nestátní neziskové organizace

Aranka o. s. – Dvůr Vyšínek
Vyšínek 5, Zlonice

Aktivity a projekty:
Projekt Phare na ZŠ (Začleňování obtížně zaměstnatelných osob)
Volnočasové aktivity, doučování
Financování:
Phare

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádný další subjekty.