GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.12.23 Straškov - Vodochody

[Obec s rozšířenou působností: Roudnice nad Labem]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Přízemní bytový dům pro sociálně slabé
Celkem je zde 9 bytů, z toho 1 o pěti místnostech, 2 o třech místnostech, 4 o dvou místnostech a 2 o jedné místnosti.

Poloha lokality v rámci obce

Periferie
Dům je vzdálen cca 1 km od vesnice. Vede k němu pouze polní příjezdová cesta.

Míra prostorového vyloučení

Jasné
V okolí není žádná zástavba. Nejbližší obytný domek vzdálen cca 300 metrů.
Základní občanská vybavenost je v dosahu cca 10 – 15 minut. Některé služby a instituce se nacházejí až v Roudnici nad Labem (cca 20 minut jízdy automobilem).

Stav domu/ů

Solidní
Dům je znečištění, špinavá omítka, nepořádek kolem domu.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Topí se kamny na tuhá paliva.
Není zde k dispozici teplá voda (pouze jedna rodina má vlastní bojler).
V bytech je pouze WC, chybí koupelny a teplá voda.
Do domu není zaveden plyn.

Vlastník nemovitosti

Obec
Jeden z nájemníků dělá správce objektu. Problémy s nájemníky jsou minimální. Zadluženost řeší individuálně splátkovými kalendáři, spoluprací se sociálním odborem a užíváním institutu zvláštního příjemce.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově „přirozeným“ sestěhováváním
Romové od roku 1956 bydleli v budově bývalé ZŠ. Ta byla v 90. letech určena k demolici, proto byli Romové přestěhováni do opraveného objektu na konci obce, který původně sloužil k chovu hospodářských zvířat. Na místě budovy v centru byl postaven dům s pečovatelskou službou.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

954

Odhad počtu romských obyvatel lokality

26 – 50

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

95 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

60 %

Od 16 do 60 let

40 %

Nad 61 let

0 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

100 %

Střední bez maturity

0 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

12,70 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

100 %

Formy zabezpečení obživy

Všichni obyvatelé jsou závislí na sociálních dávkách.
Někteří si přivydělávají sběrem ovoce a lesních plodů, železa a papíru.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se zde vyskytuje prostituce a krádeže.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

61 – 70 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola, pomocná škola (2 třídy)
Celkový počet žáků: 214

Odhad podílu romských žáků na škole

21 – 30 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Od roku 2004 zde působí 1 asistent pedagoga.
Doučování zajišťují individuálně.
Organizují volnočasové aktivity – družina, kroužky.
Připravují projekt „Pojďte s námi“, jehož cílem je zapojení žáků speciálních tříd do školního kolektivu.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti zatím nemají. Chystají se ale podat projekt.
MŠMT

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty

Nerealizují žádné specifické projekty či aktivity.
Ale mají sociální komisi, která chodí navštěvovat rodiny, spolupracuje se školou.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.

Nestátní neziskové organizace

Nebyly identifikovány žádné NNO.

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.