GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.10.6.3 Lokalita C

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita C

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Lokalita je tvořena skupinou činžovních domů v několika ulicích.
Jedná se o jednopokojové, dvoupokojové a vícepokojové byty se sociálním zařízením většinou ve společných prostorách na chodbě.
Byty 3. a 4. kategorie.

Poloha lokality v rámci obce

Centrum

Míra prostorového vyloučení

Žádné Domy jsou uprostřed běžné městské zástavby.
Sociálně nevyloučení obyvatelé bydlí hned ve vedlejších domech.
Občanská vybavenost je v bezprostřední blízkosti.

Stav domu/ů

Špatný

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
V některých případech přívody nefungují nebo jsou odpojené.
Topí se zejména vafkami.

Vlastník nemovitosti

Jiné soukromé osoby či firmy / obec
Různí majitelé.
Byty, kde bydlí Romové, jsou obvykle ve vlastnictví města, které je hodlá prodat. Město v celé Plzni v současnosti vlastní už jen několik domů, většinou byty 3. a 4. kategorie, což snižuje šance Romů na přestěhování se do kvalitnějšího prostředí.
Institut zvláštního příjemce není využíván.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově „přirozeným“ sestěhováváním
Byty byly od počátku výstavby určeny pro nižší sociální vrstvy.
Na konci 80. let se byty po původních nájemnících postupně uvolňovaly a město začalo tyto méně kvalitní byty přidělovat sociálně slabším rodinám, přičemž se jednalo z 90 % o romské obyvatele. Protože se v lokalitě nacházeli převážně Romové, majoritní společnost dané místo pro své byty nevyhledávala.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

162 627

Odhad počtu romských obyvatel lokality

501 – 600

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

92 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

35 %

Od 16 do 60 let

58 %

Nad 61 let

7 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

Informace nezjištěna

Střední bez maturity

Informace nezjištěna

Střední s maturitou a vyšší

Informace nezjištěna

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

5,90 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

70 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Mnozí příležitostně pracují “načerno“. Většinou se jedná o pomocné stavební, úklidové a kopáčské práce (zaměstnavateli jsou romští podnikatelé ale i “renomované” podniky). Dalším zdrojem příjmů některých rodin je sběr šrotu.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Nejproblematičtějším jevem je užívání a prodej drog. Ojediněle se dále vyskytuje gamblerství, alkoholismus a prostituce. Problém představuje také zadlužování u firem půjčujících na vysoký úrok.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Informace nezjištěna

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola
Celkový počet žáků: 140
Škola dělá každoročně zápis do prvních tříd.

Odhad podílu romských žáků na škole

71 – 80 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Asistent pedagoga
Volnočasové aktivity (Keramika, sborový zpěv, lyžařské výcviky, cyklistické výlety, ozdravné pobyty v Itálii)

ESF a jiné zdroje financování

ESF nepovažují za zdroj financování vhodný pro jejich školu.

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 210

Podíl romských žáků na škole

Informace nezjištěna

Existence přípravného ročníku

Ano

Aktivity a projekty

Volnočasové aktivity (keramika, tělocvik, AJ, PC)

ESF a jiné zdroje financování

Ne

Základní škola C

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: informace nezjištěna
Od školního roku 2006/2007 bude škola zrušena (resp. sloučena s jinou ZŠ)

Podíl romských žáků na škole

Informace nezjištěna

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Informace nezjištěna

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Samospráva

Místní koncepce integrace

Analytický podklad pro koncepci byl schválen. Doporučení k postupu, která obsahuje, nikoliv.
V rámci města působí komise pro integraci etnických menšin

Funkce romského poradce

Ne (funkce byla zrušena)

Aktivity a projekty

Nejsou realizovány žádné specifické projekty. Pozice TSP při magistrátu byla zrušena v roce 2004.
Město je partnerem v projektu Polis společnosti Člověk v tísni. Vytvořeny pracovní skupiny komunitního plánování – Skupina pro lidi ze sociálně vyloučených lokalit a pro lidi bez domova.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni. Zkušenosti zatím nemají.

Nestátní neziskové organizace

Člověk v Tísni – společnost při ČT, o. p. s.
Koterovská 601/25

Aktivity a projekty:
Program Polis (od roku 2005; snaha o propojení všech institucí, které přicházejí do styku se sociálně vyloučenými, do jednotného a systémového postupu proti sociální exkluzi)
Financování:
O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni, financují z něj právě např. projekt Polis.
Prostředky od Rady vlády pro záležitosti romské komunity

Salesiánské středisko mládeže
Revoluční 98

Aktivity a projekty:
Spolupráce s Člověkem v tísni v rámci projektu Polis.
Volnočasové aktivity pro děti, tábory, doučování, výlety.
Financování:
O možnosti čerpat prostředky z ESF nejsou dostatečně informováni, zkušenosti zatím nemají.

Tady a teď, o. p. s.
Koterovská 25

Aktivity a projekty:
Spolupráce s Člověkem v tísni v rámci projektu Polis.
Volnočasové aktivity pro děti.
“Cesta z ghetta“ – hra pro SŠ
Interkulturní vzdělávání
Seberealizační pobyty
Zátěžové výjezdy
Financování:
O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni. Využívají SROP a jsou partneři v EQUAL.

Ulice - Agentura terénní sociální práce o. s.
Plovární 40, Úslavská 31

Aktivity a projekty:
Terénní sociální práce, zaměřená na uživatele drog a osoby živící se prostitucí.
Financování:
O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají.
MPSV, Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Magistrát, Krajský úřad

Začít spolu, o. s.
Podmostní 1/2398

Aktivity a projekty:
Nízkoprahové centrum „Pixla“ (pro děti a mládež od 6 do 20 let; denní návštěvnost: 30 – 40 dětí; volnočasové aktivity).
Doučování, příprava dětí na vstup do školy, protidrogová prevence
Projekt „Příležitost“ (pro mladé od 15 do 25 let; program na zvýšení pracovních kompetencí; skončilo v létě 2005)
Ve spolupráci s Probační a mediační službou plánují probační a rekvalifikační program
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni.
Prostředky od Rady vlády pro záležitosti romské komunity
Magistrát
MPSV
NROS – Pomozte dětem
Nadace Via

Občanská poradna
Barrandova 8

Aktivity a projekty:
Poradenství v sociální oblasti
Poradenství pro NNO
Vzdělávací aktivity pro veřejnost
Projekt „Podpora dostupnosti zaměstnání pro Romy v situaci sociálního vyloučení a zahájení sociálního dialogu na trhu práce v plzeňském regionu“
Projekt „Občanské poradenství v romských komunitách s důrazem na podporu dostupnosti zaměstnání“
Partner Člověka v Tísni v rámci projektu Polis
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni.
Phare 2003
MPSV
Prostředky od Rady vlády pro záležitosti romské komunity

Sdružení Romů a národnostních menšin Plzeňského kraje
Koterovská 162

Aktivity a projekty:
Školení terénních pracovníků
Kulturní aktivity
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, zkušenosti zatím nemají.

Naděje, o. s.
Železniční 36

Aktivity a projekty:
nízkoprahové centrum
doučování a volnočasové aktivity; (zapojeno cca 50 dětí, z toho asi 25 pravidelně)
sociální, pracovní a právní poradenství
Financování:
Mají informace i reálné zkušenosti se zpracováním žádosti o prostředky z ESF:
Naděje v EU - podpora adaptability NNO na podmínky v EU Dále zdroje MPSV, NROS

Diecézní charita
Cukrovarská 16, Sady 5. května

Aktivity a projekty:
Terénní sociální práce
Plánují otevření komunitního centra v lokalitě E.
Financování:
Mají informace k ESF, konkrétní zkušenosti jsou omezené, prostředky v době přípravy nečerpali.
Prostředky od Rady vlády pro záležitosti romské komunity

Jiný subjekt

Městská policie Plzeň

Aktivity a projekty:
Projekt “Pro děti” (od dubna 2002) – zájmový kroužek
“Slunečnice”; návštěvnost cca 15 dětí; výlety.
Financování:
Informace nezjištěna

Úřad práce Plzeň

Aktivity a projekty:
Realizace programu „Příprava na práci“ v Plzeňském kraji
Financování:
OP RLZ

Západočeská univerzita Plzeň

Aktivity a projekty:
Studenti si mohou v rámci studia zapsat jako nepovinný volitelný předmět Mentoring romského žáka.
V letním semestru 2005 se tohoto programu účastnilo 7 studentů, dalších 6 dobrovolníků je zapojeno v projektu POLIS.
Financování:
Reálné zkušenosti a dobrá informovat o ESF. Projekt POLIS je hrazen z těchto prostředků.