GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.11.18.3 Lokalita C

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita C

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality


Dvoupodlažní objekt o 24 bytech velikosti 1+0 a 1+1, sloužící jako ubytovna pro neplatiče. V současnosti je obydleno asi 20 bytů.
Ubytovna je rozdělena na 3 sekce (vchody). První sekce je nejlépe vybavená (prošla nedávno rekonstrukcí), je v ní i nejvyšší nájem. Naopak 3. sekce je nejhorší s nejnižším nájmem.
V současnosti jsou v plném provozu jen dvě sekce. Třetí je v havarijním stavu a jedná se o její rekonstrukci.

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba

Míra prostorového vyloučení

Jasné
Svým umístěním se objekt vymyká ostatní zástavbě.
Nejbližší sociálně nevyloučení obyvatelé bydlí od objektu cca 50 metrů přes hlavní ulici, kde se nachází blok činžovních domů.
Občanská vybavenost je v dosahu cca 10 – 15 minut pěšky od objektu.

Stav domu/ů

Špatný
I přes četné opravy je dům ve velmi špatném technickém stavu. Jedna ze tří částí objektu je zcela neobyvatelná a vyžaduje rekonstrukci.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy není k dispozici
V jedné části objektu je topení zajišťováno plynovými kamny, v druhé jsou pak kamna na pevná paliva.
Toalety (tzv. turecké záchody) v objektu jsou společné pro celé patro.
Koupelna a prádelna je mimo vlastní prostory ubytovny, klíč od nich poskytuje správce objektu.
Voda je dostupná pouze z kohoutků na chodbách, přičemž kohoutek je pro každé patro jeden, navíc je potrubí často ucpané, v zimě dokonce zamrzá.
Odpadky se odvážejí jen občasně.

Vlastník nemovitosti

Obec
Objekt je ve správě realitní kanceláře.
Po roce 1993 byly původně nájemní smlouvy změněny na ubytovací.
V případě dalšího neplacení za ubytování následují soudní výpovědi.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a řízeného sestěhování
Po celé 20. století sloužil dům jako ubytovna dělníků ČKD. ČKD jej v 90. letech přestala využívat a převedla na město. V objektu byla zřízena ubytovna pro neplatiče nájemného. Z větší části se jednalo o romské rodiny. Do objektu byla přestěhována i část obyvatel jiné lokality, určené k demolici.
V roce 1993 byla provedena celková rekonstrukce objektu.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

14 976

Odhad počtu romských obyvatel lokality

Informace nezjištěna

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

100 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

Informace nezjištěna

Od 16 do 60 let

Informace nezjištěna

Nad 61 let

Informace nezjištěna

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

99 %

Střední bez maturity

1 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

6,90 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

90 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Někteří příležitostně pracují „načerno“. Rozšířený je také sběr železa a barevných kovů.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Významně zastoupeným jevem jsou zde drobné krádeže – především autorádia, telefony, dále se vyskytuje drobná přestupková činnost.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Informace nezjištěna

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 590

Odhad podílu romských žáků na škole

Informace nezjištěna

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Organizují volnočasové aktivity (kroužky).

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola a pomocná škola
Celkový počet žáků: 172

Odhad podílu romských žáků na škole

41 – 50 %

Existence přípravného ročníku

Ne (Škola ho plánuje v nejbližší době otevřít.)

Aktivity a projekty

Na škole působí 1 asistent pedagoga.
Organizují volnočasové aktivity (kroužky, e-learning).
Zajišťují individuální doučování.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpat prostředky z ESF nejsou dostatečně informováni, zkušenosti zatím nemají.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty

Nejsou realizovány žádné specifické projekty a aktivity.
Mají v plánu zřídit azylový dům pro matky s dětmi.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají. Vyčlenili nicméně zaměstnance na psaní projektů.

Nestátní neziskové organizace

Člověk v tísni – společnost při ČT, o. p. s.
Kladno

Aktivity a projekty:
Společnost Člověk v tísni externě spolupracuje se sociálním odborem. Podílí se zejména na řešení bytové problematiky. TSP ve Slaném v menší míře (několik jednotlivých klientů).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti mají bohaté.

Jiný subjekt

Dům dětí a mládeže „Ostrov“
Třebízského 163

Aktivity a projekty:
Klub nabízející spontánní aktivity. Navštěvuje ho 80 % romských dětí ze Slaného z různých lokalit.
Zřizovatelem je Středočeský kraj.
Financování:
Informace nezjištěna