GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.2.8 Přídolí

[Obec s rozšířenou působností: Český Krumlov]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Bytovka o 9 bytech (8x 2+1, 1x garsoniéra)

Poloha lokality v rámci obce

Periferie
Osada vzdálená 3 km od obce

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Za prostorově vyloučenou je možné považovat celou osadu tvořenou 2 bytovkami a několika většinou opuštěnými zemědělskými staveními.
Občanská vybavenost je v Přídolí, některé služby až v Českém Krumlově. Končí zde silnice, autobus sem zajíždí 3x denně. Nejbližší sociálně nevyloučení bydlí ve vedlejší bytovce (dříve součást lokality).

Stav domu/ů

Bezvadný
V současné době prochází bytovka rekonstrukcí. Postupně mají být rekonstruovány všechny byty.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí Topí se pevnými palivy.

Vlastník nemovitosti

Obec
Byty pronajímány na dobu určitou (1 rok).
Problémy s neplatičstvím jsou ojedinělé. Institut zvláštního příjemce není využíván.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Dlouhodobě existující lokalita
Vlastníkem bytovky (stejně jako té sousední) byl původně státní statek. Romové zde bydleli již od 70. let. Obě bytovky byly obydleny výhradně Romy. V roce 1999 byla druhá z bytovek zrekonstruována, byly zavedeny nájemní smlouvy na dobu určitou s možností prodloužení. Většina z obyvatel z ní byla odstěhována nebo se odstěhovali sami (do Týna nad Vltavou, Petrova Dvora aj.). Dnes slouží jako "startovací" bydlení pro mladé rodiny.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

588

Odhad počtu romských obyvatel lokality

26 – 50

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

100 %
Jedna rodina v bytovce je smíšená.
Celá osada má cca 100 obyvatel.

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

40 %

Od 16 do 60 let

55 %

Nad 61 let

5 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

Informace nezjištěna

Střední bez maturity

Informace nezjištěna

Střední s maturitou a vyšší

Informace nezjištěna

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

19,40 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

65 %

Formy zabezpečení obživy

V každé rodině někdo pracuje – menšina trvale, část legálně příležitostně (pro firmu v Přídolí, která je mimo jiné pověřena rekonstrukcí bytovky, či pro obec – výkopové práce), část "načerno".
V sezónně si obyvatelé přivydělávají sběrem a prodejem léčivých rostlin, borůvek, hlemýžĬů a hub. Někteří muži rozebírají staré vraky aut (v současnosti ale v menší míře).

OSTATNÍ PATOLOGICKÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Problémem je zadluženost u firem poskytujících úvěry na vysoký úrok.
V minulosti se ojediněle vyskytly krádeže (vykrádání chalup, benzín z aut), kterých se údajně dopouštěli spíše příbuzní, kteří zde pobývali na návštěvách. V současnosti se nevyskytuje větší problém.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Informace nezjištěna

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: Zvláštní škola, Pomocná škola, Rehabilitační stupeň pomocné školy
Celkový počet žáků: 142
Děti z lokality do školy chodí až od II. stupně (to je vnímáno jako problém).

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Zapojení do projektů zaměřených na zvyšování úspěšnosti romských žáků

Není realizován žádný specifický program.
Pedagogové se dětem věnují podle potřeby i mimo vyučování.
Škola nabízí různé volnočasové aktivity (plavání, PC, německý jazyk, zpěv, výtvarná výchova). Romské děti je ale nenavštěvují.

ESF a jiné zdroje financování

Jsou informováni o možnosti čerpat prostředky z ESF. Sami však na to nemají kapacitu. Uvažují o partnerství s několika školami v Českém Krumlově. Reálné zkušenosti dosud žádné nemají.

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: Základní škola
Celkový počet žáků: 23

Odhad podílu romských žáků na škole

11 – 20%

Existence přípravného ročníku

Ne

Zapojení do projektů zaměřených na zvyšování úspěšnosti romských žáků

Škola nabízí různé volnočasové aktivity (zpěv, flétna, vybíjená). Děti z lokality by prý měly zájem, neúčastní se ale z důvodu špatné dopravní obslužnosti (poslední autobus z obce jede do osady ve 13 hod.).

ESF a jiné zdroje financování

Nejsou informováni.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Samospráva

Místní koncepce integrace

Neexistuje a není ani připravována.

Funkce romského poradce

Ne (Obec s rozšířenou působností: Český Krumlov)

Aktivity a projekty

Rekonstrukce bytovky, do které jsou částečně zapojení obyvatelé.
Příležitostná nabídka práce.

ESF a jiné zdroje financování

Zkušenosti s ESF nemají. Ani do budoucna neplánují čerpání.

Nestátní neziskové organizace

Nebyly identifikovány žádné NNO.

Jiný subjekt

Úřad práce Český Krumlov

Aktivity a projekty:
Od roku 2006 realizován rekvalifikační program "Příprava na práci" pro dlouhodobě nezaměstnané osoby se základním vzděláním.
Motivační počítačový kurs, rekvalifikace, praxe v podnicích dle výběru zaměstnání.
ÚP pravidelně dotuje 4 pracovní místa na VPP pro město Přídolí.
Financování:
Program "Příprava na práci financován z OP RLZ. Zkušenosti také se SROP.

Sociální odbor Městského úřadu
Český Krumlov

Pracovnice SPOD dojíždí do lokality "na kontroly".