GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.12.6.1 Lokalita A

[Obec s rozšířenou působností: Teplice]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Několik dvou- až třípatrových činžovních domů v několika sousedících ulicích
Byty 2. a 3. kategorie

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Základní občanská vybavenost je v dosahu 5 – 20 minut chůze.

Stav domu/ů

Solidní
Většina domů je v solidním či dokonce bezvadném stavu. Jsou zde ale i „vybydlené“ a opuštěné domy.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava
Topí se kamny na tuhá paliva nebo plynem.

Vlastník nemovitosti

Jiné soukromé osoby či firmy / Obec

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Dlouhodobě existující lokalita
Město po revoluci prodalo většinu domů do osobního vlastnictví. Některé zakoupili Romové. Postupně došlo k sestěhování romských rodin do lokality.
V posledních letech se do lokality přistěhovalo několik romských rodin z Kladna a také ze Slovenska.
Dochází k migraci mezi Duchcovem a jinými městy v regionu (Bílina, Krupka, Teplice).
V minulosti odešlo několik rodin do Velké Británie.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

9 002

Odhad počtu romských obyvatel lokality

201 – 250

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

70 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

56 %

Od 16 do 60 let

44 %

Nad 61 let

0 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

Informace nezjištěna

Střední bez maturity

Informace nezjištěna

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

17,80 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

80 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Někteří trvale pracují (u Technických služeb, v průmyslovém podniku v Bílině). Několik osob pracuje na VPP. Někteří příležitostně pracují „načerno“ (kopáčské a pomocné stavební práce). Někteří si přivydělávají sběrem lesních plodů, šneků či železného šrotu.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se vyskytují prostituce, lichva, krádeže, narkomanie a alkoholismem.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

61 – 70 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: obecná škola (1. stupeň), základní škola (2. stupeň), zvláštní škola (1. stupeň)
Celkový počet žáků: 250

Odhad podílu romských žáků na škole

21 – 30 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Nabízejí volnočasové aktivity (5 kroužků) – děti z lokality je ale nenavštěvují.
Realizují projekt „Hodina“.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou informováni, praktické zkušenosti nemají.

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola, praktická škola (dvouletá)
Celkový počet žáků: informace nezjištěna

Odhad podílu romských žáků na škole

81 – 90

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Nabízejí volnočasové aktivity (8 kroužků – hudební, taneční, sportovní, ruční práce, německý jazyk aj.) – děti z lokality se účastní.
Realizují projekt „Hodina“

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni.
MŠMT (program „Podpora romských žáků středních škol“)

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje.
Připravují strategický plán.

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty

Od roku 2001 zde působí 1 TSP.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, mají zkušenosti s projekty zaměřenými na rozvoj cestovního ruchu a kultury.

Nestátní neziskové organizace

O. s. Roma Duchcov
Bílina, Mírové nám. 9

Aktivity a projekty:
Ve spolupráci s DDM organizují volnočasové aktivity a doučování.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti nemají.

Jiný subjekt

Dům dětí a mládeže Duchcov
Družby 1006/48

Aktivity a projekty:
Organizují volnočasové aktivity (kroužek „Šikovné ruce“).
Pomáhají dětem při přípravě na střední školu.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti nemají.
Město Duchcov