GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.2.5.2 Lokalita B

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita B

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Městské holobyty pro neplatiče a "nepřizpůsobivé" občany (celkem 13 bytových jednotek)

Poloha lokality v rámci obce

Periferie
Cca 2 km za městem

Míra prostorového vyloučení

Jasné
Komunikace, která vede k objektu, je ve špatném stavu.
V blízkosti lokality je několik rodinných domků a budovy kasáren.
Občanská vybavenost je špatně dostupná (např. speciální škola, kam dochází většina dětí z lokality, se nachází na vzdáleném konci města). Do lokality nezajíždí MHD. Většina rodin ale vlastní automobily.

Stav domu/ů

Bezvadný
Objekt byl v roce 2003 kompletně zrekonstruován. Poničeny jsou některé dveře.
V okolí lokality se hromadí odpady (autovraky aj.)

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Jednotlivé holobyty jsou vybaveny umyvadly se studenou vodou. WC a koupelny (společné pro 2 až 3 rodiny) se nalézají na chodbě. Topí se tuhými palivy.

Vlastník nemovitosti

Obec
Od samého vzniku holobytů působí jako správce objektu občanské sdružení Naděje (viz níže).

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově řízeným sestěhováváním
Lokalita vznikla v roce 2003 jako městské holobyty pro neplatiče a "nepřizpůsobivé" obyvatele v kompletně zrekonstruovaném objektu bývalého vojenského muničního skladu. Objekt je součástí tzv. propustného vícestupňového systému sociálního bydlení (viz níže).
Nájemní smlouvy jsou uzavírány na dobu určitou. V některých případech je využíván institut zvláštního příjemce. Někteří obyvatelé v objektu bydlí dlouhodobě, jiní jen dočasně. Pokud nevznikají nové dluhy a nájemníci spolupracují s pracovníky občanského sdružení Naděje, jsou po čase stěhováni zpátky do lokality v centru města. Děje se tak v několika případech ročně.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

29 801

Odhad počtu romských obyvatel lokality

26 – 50

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

85 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

40 %

Od 16 do 60 let

60 %

Nad 61 let

0

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

90 %

Střední bez maturity

10 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

7,80 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

93 %

Formy zabezpečení obživy

1 osoba je trvale zaměstnaná.
Několik osob příležitostně pracuje na brigádách.
1 osoba pracuje "načerno".

SOCIÁLNÍ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Výjimečně se vyskytují drobné krádeže (kabely, kovové předměty).
Ojediněle se vyskytuje problém gamblerství a narkomanie (v současnosti se to týká jen jedné osoby).
Problémem je zadlužování u firem půjčujících na vysoký úrok.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Informace nezjištěna

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: Základní škola
Celkový počet žáků: 640

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

1 asistentka pedagoga
Doučování zajišťuje asistentka pedagoga.
Volnočasové aktivity (10 kroužků)

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Samospráva

Místní koncepce integrace

Koncepce romské integrace neexistuje.
V současné době je zpracováván komunitní plán.

Funkce romského poradce

Ano (od roku 2003; kumulovaná funkce)

Aktivity a projekty

Propustný vícestupňový systém sociálního bydlení – ve spolupráci s občanským sdružením Naděje (správcovství a TSP v domě se sociálními byty a v holobytech). Motivace sociálně potřebných a "nepřizpůsobivých" obyvatel – možnost opětovného získání obecního nájemního bytu i pro bývalé dlužníky. Hodnoceno jako úspěšné ze strany OS Naděje i MÚ – neplatiči nejsou vystěhováváni "na ulici", daří se je motivovat ke splácení dluhů, v několika případech došlo k opětovnému přestěhování do nájemního bytu.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají. Nevylučují, že budou v budoucnu žádat.

Nestátní neziskové organizace

OS Naděje
Nábřeží 1. Máje 1401,
resp. Svatoplukova 211

Aktivity a projekty:
Správcovská služba a TSP v městských sociálních bytech (od roku 2000) a holobytech (od roku 2003). Řízení provozu domů, dohled nad dodržováním domovního řádu, každodenní kontakt s klienty, TSP. V obou objektech je kancelář, klubovna pro předškolní a školní děti (zaměstnány pracovnice klubovny – odpolední doučování, příprava do školy, získávání praktických dovedností). Projekt ve spolupráci s ÚP – "Nová šance" – zaměstnání na VPP – zakázky technického směru pro obyvatele lokality přes TSM (šance splatit dluhy z minulosti).
Komunitní centrum Nábřeží od r. 2004 pro cílovou skupinu předškolních a školních dětí (po – pá: 9:00 – 12:00; 13:00- 18:00). Dopolední klub pro matky s dětmi. Odpolední program – kroužky (vaření, pohybový, taneční, malování, fotografický). Doučování (13.00 – 15.00), besedy. Poznávací výlety, prázdninový tábor. Video – večery, táboráky. Pravidelně dochází cca 50 romských dětí z centra města a sídliště.
Financování:
O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou dobře informováni. Mají zkušenost s čerpáním z Globálního grantu. Podán projekt na rozšíření působnosti a spektra činností KC Nábřeží (SROP) – zřízení centra pro matky s dětmi.
Aktuálně podán projekt na OP RLZ – "Analýza zájmů a potřeb cílové skupiny" (soužití majority a majority v rámci odlišnosti, vzdělávání obou skupin – plánovány společné semináře).
Činnost financována z rozpočtu MÚ, čerpány dotace z MPSV.

Člověk v tísni – společnost při ČT, o. p. s.
Tyršova 56

Aktivity a projekty:
TSP od roku 2002. 46 dlouhodobých klientů. Vyřizování splátkových kalendářů, pomoc při jednání na úřadech, řešení otázky bydlení (rostoucího penále na dluzích na nájemném), soc. – právní poradenství, pomoc při exekucích od soukromých firem (leasingové společnosti).
Plánují rozšířit kapacitu o dalšího TSP.
Od listopadu 2005 kancelář (Tyršova ulice), docházení do rodin, asistence klientům.
Financování:
O možnostech čerpat prostředky z ESF jsou informováni dobře, zkušenosti mají četné, čerpají průběžně z různých programů.

Občanské sdružení Mesada
Nábřeží 1. máje 2259

Aktivity a projekty:
Podporované zaměstnávání (zajistili např. pracovnice pro občanské sdružení Naděje).
Financování:
Informace nezjištěna

Jiný subjekt

Úřad práce Písek

Aktivity a projekty:
Program "Nová šance" pro dlouhodobě nezaměstnané a obtížně umístitelné (zařazení na pomocné práce po dobu jednoho roku – údržba zeleně). Zaměřené na získání pracovních návyků. Týká se také obyvatel lokality.
V současnosti 16 míst na VPP pro město, v rámci programu "Nová Šance" záměr navýšit na 50 míst.
Praktické rekvalifikace – stavební práce, zahradnické práce (teorie + praxe), svářečský kurs, obsluha vysokozdvižných vozíků, křovinořezy a motorové pily.
Spolupráce s OS Naděje – příspěvek na mzdy pracovníkům OS Naděje (SÚM).
Financování:
Program "Nová šance" financován z APZ.
Projekty ESF realizovány na krajské úrovni (např. program "Příprava na práci" realizován UP České Budějovice).