GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

1.2 PROFIL NOVÉ ŠKOLY O. P. S.

Naše role

Naše organizace spolupracovala na celém výzkumu, zaměřili jsme se na oblast vzdělávání a školství. V přípravné 1. fázi projektu jsme zajišťovali studium dokumentů relevantních pro oblast školství a vzdělávání, naše pracovnice zpracovala monitoring tisku zpřístupněný pro účely tohoto výzkumu Radou vlády pro záležitosti romské komunity s cílem hledání nových potenciálních sociálně vyloučených romských lokalit, spolupodíleli jsme se na sestavení záznamového archu, který byl následně využíván pro zaznamenávání informací zjištěných v terénu nebo prostřednictvím telefonních rozhovorů.

V průběhu terénních fází realizace jsme kontaktovali přes 500 škol a více než 300 neziskových organizací, které pracují s dětmi a mládeží ze sociálně vyloučených lokalit, a odbory školství v daných městech a obcích. Naší snahou bylo v maximální možné míře zmapovat, do kterých konkrétních škol chodí děti ze sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených romských lokalit, zmapovat aktivity a programy, které se při práci s těmito dětmi využívají, získat informace o tom, co se osvědčuje, co chybí. Mapovali jsme alespoň nejzákladnější informace týkající se oblasti vzdělávání dospělých.

V závěrečné analytické fázi jsme vypracovali obsahovou analýzu oblasti vzdělávání (především s ohledem na využívané programy a postupy) a podíleli se na navržení strategie směřující ke zvyšování školní úspěšnosti romských dětí, jejich motivace ke vzdělávání i motivace jejich rodin.

Kdo jsme

Obecně prospěšná společnost Nová škola je nevládní, nezisková organizace, která od roku 1996 podporuje vzdělávání menšin, především Romů, dospělých i dětí v celé republice.

V ČR zůstává závažným problémem diskriminace v přístupu ke vzdělání, zejména segregace romských dětí do speciálních škol. Systém je pročeský se značným důrazem na zvládnutí českého jazyka. Proto vytváříme podmínky pro rovné příležitosti — prostřednictvím svých projektů, školení, seminářů a konferencí zlepšujeme komunikaci mezi většinovou společností a menšinami. Vytváříme a prosazujeme postupy ve vzdělávání, které posilují občanskou a multikulturní společnost.

Našimi programy zvyšujeme šance romských dětí na ukončení základního vzdělání a na vstup talentovaných dětí na střední školy. Dokážeme zapojit místní školu do života komunity. Máme dlouhodobou zkušenost v oblasti vzdělávání a práce s asistenty pedagoga a komunitního vzdělávání, i s přímou prací s dětmi.

Naše programy:

Podpora asistentů pedagogů – program směřuje k zavedení funkcí asistentů pedagoga do všech vzdělávacích institucí s větším počtem romských dětí a mládeže.

Podpora komunitního vzdělávání – cílem programu je vytvořit metodologii pro přeměnu školy v komunitní centrum dané oblasti, které se stane centrem celoživotního vzdělávání komunity.

Romano suno – literární a výtvarná soutěž. Dětem, které umějí romsky, dáváme možnost využít tuto svoji schopnost.

Rozlety – žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí integrujeme do běžného vzdělávacího systému na základních a středních školách.

www.novaskola.org