GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.11.18.2 Lokalita B

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita B

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Tři činžovní domy ve dvou na sebe kolmých ulicích
Zpravidla byty 2. kategorie

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba
Lokalita se nachází v městské zástavbě v majoritní rezidenční zóně, poměrně blízko centru města.

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Sociálně nevyloučení obyvatelé bydlí v bezprostředním sousedství.
Občanská vybavenost je v dosahu 3 – 15 minut pěšky.

Stav domu/ů

Bezvadný

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava

Vlastník nemovitosti

Obec
V současné době probíhá privatizace dvou domů. Vypořádání s nájemníky bude tedy na novém majiteli (vývoj v lokalitě je tudíž nejistý).
V minulosti se v lokalitě řešil problém neplatičství (soudní vystěhování).

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a řízeného sestěhování
Do lokality byly umísťovány rodiny, o nichž zástupci města i sociálního odboru předpokládali, že budou schopny platit nájemné a byt řádně užívat.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

14 976

Odhad počtu romských obyvatel lokality

76 – 100

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

40 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

50 %

Od 16 do 60 let

45 %

Nad 61 let

5 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

99 %

Střední bez maturity

1 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

6,90 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

90 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Několik jich legálně pracuje, nejčastěji u Správy technických služeb ve Slaném, časté jsou také práce ve skladech. Někteří příležitostně pracují „načerno“.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se objevuje lichva, krádeže, prodej drog a prostituce. Někteří obyvatelé lokality mají také problém se závislostmi (narkomanie, gamblerství, alkoholismus).

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Informace nezjištěna

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 590

Odhad podílu romských žáků na škole

Informace nezjištěna

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Organizují volnočasové aktivity (kroužky).

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola a pomocná škola
Celkový počet žáků: 172

Odhad podílu romských žáků na škole

41 – 50 %

Existence přípravného ročníku

Ne (Škola ho plánuje v nejbližší době otevřít.)

Aktivity a projekty

Na škole působí 1 asistent pedagoga.
Organizují volnočasové aktivity (kroužky, e-learning).
Zajišťují individuální doučování.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpat prostředky z ESF nejsou dostatečně informováni, zkušenosti zatím nemají.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty

Nejsou realizovány žádné specifické projekty a aktivity.
Mají v plánu zřídit azylový dům pro matky s dětmi.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají. Vyčlenili nicméně zaměstnance na psaní projektů.

Nestátní neziskové organizace

Člověk v tísni – společnost při ČT, o. p. s.
Kladno

Aktivity a projekty:
Společnost Člověk v tísni externě spolupracuje se sociálním odborem. Podílí se zejména na řešení bytové problematiky. TSP ve Slaném v menší míře (několik jednotlivých klientů).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti mají bohaté.

Jiný subjekt

Dům dětí a mládeže „Ostrov“
Třebízského 163

Aktivity a projekty:
Klub nabízející spontánní aktivity. Navštěvuje ho 80 % romských dětí ze Slaného z různých lokalit.
Zřizovatelem je Středočeský kraj.
Financování:
Informace nezjištěna