GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.14.3.1 Lokalita A

[Obec s rozšířenou působností: Uherské Hradiště]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

4 staré rodinné domky různě po městě, v nich žijí dvě široce rozvětvené rodiny.

Poloha lokality v rámci obce

Centrum

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Sociálně nevyloučení žijí v těsné blízkosti.
Občanská vybavenost je k dispozici.

Stav domu/ů

Solidní
Navenek i zevnitř jsou domy celkem v pořádku, u jednoho objektu není sociální zařízení.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava
V jednom z domků není vodovod.

Vlastník nemovitosti

Obyvatelé lokality / Jiné soukromé osoby
Jeden dům v pronájmu, 3 ve vlastnictví obyvatel, u čtvrtého hrozí exekuce (cca 35 obyvatel).

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Dlouhodobě existující lokalita.
Romové přišli patrně roku 1993 z Uherského Hradiště.
Sociální mobilita nezaznamenána.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

6 727

Odhad počtu romských obyvatel lokality

26 – 50

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

100 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

Informace nezjištěna

Od 16 do 60 let

Informace nezjištěna

Nad 61 let

Informace nezjištěna

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

100 %

Střední bez maturity

0 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

32,20 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

100%

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách.
Některé ženy si přivydělávají podomním prodej oblečení.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Sociálně problémové jevy se v této lokalitě nevyskytují.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

do 10 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 773

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

1 asistent pedagoga (od roku 1998)
Doučování je zajišťováno individuálně podle potřeby (asistent pedagoga doučuje i doma).
Nabízejí volnočasové aktivity (25 kroužků). Romské děti je navštěvují.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola, MŠ, škola při nemocnici
Celkový počet žáků: cca 170

Odhad podílu romských žáků na škole

11 – 20 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

1 asistent pedagoga (již od 90. let) Běžné volnočasové aktivity

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty

1 TSP (od roku 2004)

ESF a jiné zdroje financování


Bližší informace k ESF nezjištěna
TSP financován z Rady vlády pro záležitosti romské komunity

Nestátní neziskové organizace

Charita Uherské Hradiště
Na Stavidle 1266

Aktivity a projekty:
Provozují nízkoprahové centrum pro děti a mládež „Tulip“, kde jsou nabízeny volnočasové aktivity (společenské hry, poslech hudby, break dance, promítání filmů, stolní tenis, stolní fotbal, výtvarná dílna aj.). Pro mladé starší 15 let funguje večerní „T-klub“. Centrum poskytuje poradenství a realizuje streetwork.
Financování:
MPSV
MŠMT
Zlínský kraj
Město Uherské Hradiště

Jiný subjekt

Úřad práce

Aktivity a projekty:
Pořádají rekvalifikace, Romové se jich ale účastní minimálně (ze zkoumaných lokalit žádní).
Spolupodílejí se na realizaci standardních celokrajských přípravných i rekvalifikačních programů ze zdrojů ESF.
Financování:
O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni, zkušenosti mají.