GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.9.1 Česká Třebová

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Dva bytové domy na sídlišti, kde byla dříve ubytována sovětská armáda.
V prvním z objektů je 53 malometrážních bytů 1. kategorie, v novém pavlačovém domě 14 bytů 2. kategorie.
Domy jsou spravovány občanským sdružením Nadějí. Společné prostory obou těchto objektů jsou střeženy kamerou. V objektech je přísný domovní režim, 24 hodin denně je zde přítomen správce, který dohlíží na „klid a pořádek“.

Poloha lokality v rámci obce

Periferie
Lokalita je vzdálena cca 30 minut chůze od centra města, resp. 10 minut autobusem.

Míra prostorového vyloučení

Částečné
Sociálně nevyloučení obývají okolní domy.
Základní občanská vybavenost je k dispozici v centru města, kam je třeba dojíždět MHD.

Stav domu/ů

Bezvadný
Původní dům byl v roce 1997 rekonstruován, druhý dům byl postaven v roce 1998.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava
V jednom z objektů není ústřední topení, topí kamny na tuhá paliva.

Vlastník nemovitosti

Obec

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově řízeným sestěhováváním
Byty pro sociálně potřebné existují ve 2 městských objektech od konce 90. let. Mohou se sem stěhovat pouze nezadlužení občané.
Pavlačový dům byl postaven v roce 1998 pro občany ze zatopené kolonie v obci Benátky.
Byla zaznamenána sociální mobilita. Několika rodinám se podařilo získat městský byt ve veřejné dražbě.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

16 655

Odhad počtu romských obyvatel lokality

151 – 200

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

75 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

50 %

Od 16 do 60 let

40 %

Nad 61 let

10 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

99 %

Střední bez maturity

1 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

9,40 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

90 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Někteří pracují trvale, někteří příležitostně (Ekobyt, prádelna atd.). Někteří příležitostně pracují „načerno“. Nejčastěji se jedná o pomocné stavební práce (bourání, výkopové práce).
Někteří si přivydělávají sběrem železa a jiných kovů.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se vyskytují krádeže a alkoholismus.
V lokalitě je významně zastoupena lichva. Působí zde řada firem, které půjčují na vysoký úrok.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

91 – 100 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola
Celkový počet žáků: 87

Odhad podílu romských žáků na škole

71 – 80 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Působí zde 1 asistentka pedagoga.
Zdarma nabízejí volnočasové aktivity (aerobik, výtvarná výchova, PC, modelářství).

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: informace nezjištěna

Odhad podílu romských žáků na škole

Informace nezjištěna

Existence přípravného ročníku

Informace nezjištěna

Aktivity a projekty

Informace nezjištěna

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ano (kumulovaná funkce)

Aktivity a projekty

Od roku 2004 zde funguje šestičlenná Komise pro národnostní a etnické skupiny se dvěma romskými zástupci.
Podporují relevantní NNO, cíleně spolupracují s Nadějí.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.

Nestátní neziskové organizace

Naděje
Semanínská 2084

Aktivity a projekty:
S městem Česká Třebová uzavřeli smlouvu o poskytování sociálních a správcovských služeb v domech s byty pro „sociálně potřebné“ občany s 24 hodinovou službou.
Poskytují poradenství
V přízemí jednoho z domů zřídili víceúčelovou klubovnu.
Od roku 1999 provozují dětský klub „David“, v jehož rámci jsou organizovány volnočasové aktivity (fotbalový klub, taneční kroužek) a doučování.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti mají.
Město Česká Třebová

Rozvoj o. s.
U Kostelíčka 341

Aktivity a projekty:
Poskytují sociální pomoc, zajišťují terénní sociální práci (sdružení má uzavřenou smlouvu s městem o spolupráci, terénní pracovník je na poloviční úvazek zaměstnán městem).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.
Město Česká Třebová

Regirom o. s.
Pardubice

Aktivity a projekty:
Organizují volnočasové aktivity pro děti a mládež.
Pořádají kulturní akce. Financování: Informace nezjištěna

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.