GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.11.1.1 Lokalita A

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Patrový dům z období první republiky

Poloha lokality v rámci obce

Centrum

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Sociálně nevyloučení obyvatelé bydlí v bezprostřední blízkosti.
Většina základních služeb je dobře dostupná ( 5 – 15 minut pěšky nebo cca 20 minut autobusem).

Stav domu/ů

Špatný
Dům má velmi závažně narušenou statiku. Některé části objektu se propadávají (např. koupelna) a jsou proto nepoužitelné. Jsou zde viditelné trhliny ve zdivu.
Rozpadající se komín
Zamrzající jímka

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Topí se kamny na tuhá paliva.
Plynová přípojka je připravená, ale dům na ní není připojen.
Není placen odvoz odpadků – vznikají černé skládky.

Vlastník nemovitosti

Jiné soukromé osoby či firmy
Vlastníkem je soukromá firma majitele z Mladé Boleslavi

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově řízeným sestěhováním
Dříve v Bakově žila jen jedna romská rodina. V roce 2000 byl dům koupen soukromníkem, poté do něj byla přistěhována další romská rodina z Mladé Boleslavi.
Migrace ze Slovenska nebyla v této lokalitě zjištěna.
V době výzkumu probíhalo jednání o přestěhování ubytovaných do nových objektů v Mladé Boleslavi. Již proběhl soud, na jehož základě bylo třeba toto nové ubytování stěhovaným rodinám zajistit.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

4 498

Odhad počtu romských obyvatel lokality

15 – 25 %

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

100 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

20 %

Od 16 do 60 let

80 %

Nad 61 let

0 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

Informace nezjištěna

Střední bez maturity

Informace nezjištěna

Střední s maturitou a vyšší

Informace nezjištěna

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

2,90 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

100 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Ve výjimečných případech jsou najímáni externími podnikateli na stavební práce. Někteří z nich se také živí sběrem železného šrotu, rozebíráním vraků aut apod.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Někteří obyvatelé lokality mají problém s alkoholismem a narkomanií, ojediněle se v lokalitě objevují krádeže a lichva.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

31 – 40 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: Informace nezjištěna

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10%

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Doučování je zajišťováno individuálně podle potřeby.
Nejsou realizovány žádné specifické aktivity a projekty.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola praktická
Celkový počet žáků: 76

Odhad podílu romských žáků na škole

21 – 30 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Škola organizuje kroužek informatiky, jinak nejsou realizovány žádné specializované aktivity a projekty.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty

Nejsou realizovány žádné specializované aktivity a projekty.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpat prostředky z ESF nejsou dostatečně informováni, zkušenosti zatím nemají.

Nestátní neziskové organizace

Jekhetane Luma
Na Skalce 70, Kněžmost

Aktivity a projekty:
Poradenství – OP v Mladé Boleslavi – zajištění komplexní pomoci v náhlé sociální krizi, osobní doprovod na úřady, asistence při soudních procesech, základní TSP. Vše poskytováno i obyvatelům této lokality.
Od léta 2006 bude pod projektem OP sloučena též Pracovní agentura Luma – komplexní podpora dlouhodobě nezaměstnaných Romů.
Příprava projektu nízkoprahového klubu.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Mají zkušenosti s projekty především v rámci Globálního grantu a zdrojů OSF.

Jiný subjekt

Nebyly identifikován žádný další subjekty.