GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.12.29 Vrbice

[Obec s rozšířenou působností: Roudnice nad Labem]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Tři jednopatrové domy v jedné ulici
Mezi dvěma domy je zbořeniště, třetí dům se nachází naproti přes silnici.

Poloha lokality v rámci obce

Centrum
Vesnice má asi 7 obydlených domů, další 3 – 4 stavby jsou ruiny.

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Domy jsou součástí vesnické zástavby.
Sociálně nevyloučení žijí v okolních domech.
Základní občanská vybavenost se nalézá v okolních obcích (v dosahu 30 – 60 minut chůze).

Stav domu/ů

Špatný
Jeden dům má částečně propadlou střechu a opadanou omítku. Druhý dům má střechu opravenou, omítka je ale také opadaná, některá okna jsou rozbitá. U třetího domu chybí vchodové dveře, omítka je opadaná, některá okna jsou rozbitá. Statika domu je silně narušená, střecha se propadá.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Topí se kamny na tuhá paliva.
Jeden objekt je bez teplé vody.
V jednom z domů je odpojena elektřina z důvodu neplacení účtů za elektřinu.
Do domů není zaveden plyn.

Vlastník nemovitosti

Jejich obyvatelé

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a řízeného sestěhovávání
Nejstarší rodina zde žije více než 40 let.
Po povodních byli do obce přistěhováni Romové ze zaplaveného Cítova.
Do jednoho z objektů se přistěhovali příbuzní zdejších „starousedlých“ Romů ze Slovenska.
Sociální mobilita nebyla zaznamenána.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

443
Osada, ve které se nachází lokalita čítá jen 85 obyvatel.

Odhad počtu romských obyvatel lokality

26 – 50

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

100 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

35 %

Od 16 do 60 let

54 %

Nad 61 let

11 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

95 %

Střední bez maturity

5 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

20,00 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

100 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Někteří příležitostně pracují, často „načerno“. Jedná se především o letní sezónní brigády.
Někteří si přivydělávají sběrem železného šrotu a lesních plodů.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Problémem je zadlužování u firem půjčujících na vysoký úrok.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

11 – 20 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 163 žáků

Odhad podílu romských žáků na škole

11 – 20 %

Existence přípravného ročníku

Ano

Aktivity a projekty

Působí zde 1 asistent pedagoga.
Běží zde projekt na zvýšení zapojení žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.
Organizují volnočasové aktivity (několik zájmových kroužků), ale dojíždějící děti z lokalit se jich neúčastní.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou informováni, praktické zkušenosti nemají.
MŠMT

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola
Celkový počet žáků: 104 žáků

Odhad podílu romských žáků na škole

31 – 40 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Spolupracují s kurátory sociálního odboru.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce ani komunitní plán neexistuje.

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty

Od roku 2006 zde působí 1 TSP.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna
Rada vlády pro záležitosti romské komunity

Nestátní neziskové organizace

Nebyly identifikovány žádné NNO.

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.