GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.11.13 Libčice nad Vltavou

[Obec s rozšířenou působností: Černošice]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Tři patrové pavlačové domy (každý po 20 bytech o velikosti 1+1 a výjimečně 2+1, většina 4. kategorie, několik bytů 3. kategorie).
Několik uvolněných bytů zůstává neobsazeno jako rezerva pro případné „neplatiče“.

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Objekty jsou součástí obecní zástavby.
Sociálně nevyloučení obyvatelé bydlí přímo v domech (Část jedné z budov je dodnes z poloviny obydlena zaměstnanci blízké továrny, cca 5 rodin.).
Většina základních služeb je dobře dostupná (1 – 15 minut pěšky nebo za použití vlakového spojení).

Stav domu/ů

Solidní / Špatný
Dva z domů lze považovat za solidní (dům dodnes využívaný šroubárnou byl v nedávné době rekonstruován). Pouze jeden dům (nejblíže hlavní ulici) je ve špatném stavu (plíseň, rozbité dveře, narušená statika).

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Topení na tuhá paliva nebo elektrické přímotopy
Voda k dispozici pouze mimo objekty
Sociální zařízení je společné
Několik rodin si vybudovalo koupelny na vlastní náklady.

Vlastník nemovitosti

Obec
Objekty jsou ve správě realitní firmy.
Část jednoho domu je pravděpodobně ve vlastnictví továrny.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a řízeného sestěhování
V 70. letech přišly romské rodiny za prací do místní šroubárny.
Dříve objekty sloužily jako bytovky pro zaměstnance tohoto podniku.
Od počátku 90. let nastalo propouštění z továrny – nárůst dluhů na nájemném v případě několika rodin, následovalo několik soudních výpovědí z nájmu. Rapidně se zhoršující úroveň lokality.
Nebyly identifikovány případy migrace mimo lokalitu.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

3 233

Odhad počtu romských obyvatel lokality

101 – 150

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

80 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

62 %

Od 16 do 60 let

23 %

Nad 61 let

15 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

99 %
Vyskytuje se problém negramotnosti.

Střední bez maturity

1 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

5,80 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

98 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Někteří příležitostně legálně pracují, většinou se jedná o občasné brigády (obchodní sklady) nebo výkopové a stavební práce. Někteří si také příležitostně přivydělávají prací „načerno“. Rozšířený je sběr železa a barevných kovů.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Jevem významně zastoupeným jsou krádeže. Ojediněle se vyskytuje narkomanie, gamblerství, alkoholismus.
V lokalitě se vyskytuje také dětská práce (starší školou povinné děti z lokality si jezdí přivydělávat do Prahy – úklid ulic apod.).

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

0 %
Do nedaleké speciální školy nejsou děti v posledních 2 letech přiřazovány, protože má být zrušena.

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 255
Jedná se o spádovou školu pro tuto lokalitu.

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Realizují projekt „Z předškoláka školákem“, v rámci kterého se předškolní děti spolu s rodiči chodí seznamovat se školním prostředí. Lidé z lokality však o něj nemají zájem.
Na prvním stupni probíhá individuální doučování (děti z lokality často využívají). V roce 2005 se na organizaci podílel i Člověk v tísni.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, zkušenosti zatím nemají.
Vše financují z vlastních zdrojů a sponzorských darů.

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: speciální škola
Celkový počet žáků: 23

Odhad podílu romských žáků na škole

81 – 90 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Na škole působí 1 romský asistent pedagoga, který pravidelně navštěvuje děti doma, zadává domácí práce a při delší nepřítomnosti žáků ve škole je také doma doučuje.
Od roku 2004/2005 realizují projekt „Tolerance“ (multikulturní výchova).
Projekt „Domácí učení“ (domácí přípravu žáků za účasti rodičů).
Ve spolupráci s o. s. Roztoč v rámci volnočasových aktivit škola pořádá víkendové dílny a kurzy pro předškoláky.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, zkušenosti zatím nemají.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty

Nerealizují žádné specifické aktivity a projekty.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají.

Nestátní neziskové organizace

Člověk v tísni – společnost při ČT, o.p.s.
Letecká 354

Aktivity a projekty:
V lokalitě působí 2 TSP.
Organizují volnočasové aktivity pro děti.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti mají bohaté.

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva Praha

Aktivity a projekty:
Realizují „Program sanace rodin“ zaměřený na rodiny, jejichž děti jsou umístěny v ústavní výchově nebo jim takové umístění hrozí (sociálně - právní ochranu dětí), v jehož rámci poskytují sociální a právní poradenství, terénní asistence, mediace, volnočasové aktivity pro děti nebo doučování dětí ze speciální základní školy.
Pořádají letní tábory.
Jsou partnery společnosti Člověk v tísni.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti mají.
MPSV
Středočeský kraj
Phare
Nadace Terezy Maxové

Roztoč o. s.
Čechova 564, Roztoky

Aktivity a projekty:
Organizují volnočasové aktivity pro děti, doučování a vzdělávání dospělých.
Aktivity děti z lokality často využívají
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají.
Phare
MŠMT
Středočeský kraj

Mateřské centrum Roztoky Rožálek
Masarykovo nám. 651, Roztoky

Aktivity a projekty:
Od školního roku 2006/2007 je připravena spolupráce se základní školou na předškolním vzdělávání, které by mělo být zaměřeno na poruchy učení.
Financování:
Informace nezjištěna

Jiný subjekt

Farnost v Libčicích

Aktivity a projekty:
Zprostředkovávají setkávání s dětmi z lokality na faře. Financování:
Informace nezjištěna