GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.5.3 Dohalice

[Obec s rozšířenou působností: Hradec Králové]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Dvoupatrový cihlový dům obklopený dřevěnými kolnami a dalším malým domečkem
Uvnitř je 6 jednopokojových bytů.

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba
Ač se lokalita nachází na konci obce, nejedná se o periferii, protože je součástí zástavby.

Míra prostorového vyloučení

Částečné
Dům je ohraničený z jedné strany cestou, ze dvou stran loukou, která přechází v objekt bývalého cukrovaru (nyní Kovošrot).
Sociálně nevyloučení obyvatelé bydlí od lokality cca 5 metrů (přes cestu v rodinných domech).
Základní občanská vybavenost je dostupná v sousedních obcích vzdálených cca 10 – 35 minut autobusem či vlakem.

Stav domu/ů

Špatný
Na popraskaných zdech je plíseň, objekt má rozbitou střechu.
Kromě jednoho bytu v přízemí (kde jsou do okenních rámů přitlučené pouze desky) má objekt vyměněná okna.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Topí se kamny na tuhá paliva (pokud se jedná o dvoupokojový byt, kamínka jsou jen v jednom pokoji, tzn. že druhý pokoj je během zimy nepoužitelný pro nemožnost jej vytopit).
Vodu si obyvatelé nosí ze studny na dvorku.
Suché WC je mimo dům.
Odvoz komunálního odpadu obyvatelé neplatili, obec sestavila tzv. splátkový kalendář.

Vlastník nemovitosti

Jiné soukromé osoby či firmy
Vlastníkem domu je majitel, který vlastní nedaleký podnik.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Dlouhodobě existující lokalita
Lokalita vznikla v době, kdy zde fungoval Cukrovar. Romové zde byli zaměstnáni. Po zániku se vystřídali dva soukromí majitelé.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

441

Odhad počtu romských obyvatel lokality

26 – 50

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

100 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

60 %

Od 16 do 60 let

40 %

Nad 61 let

0 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

100 %

Střední bez maturity

0 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

8 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

70 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Tři osoby pracují v kovošrotu.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Nebyly zjištěny žádné problémové jevy.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

51 – 60 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: pomocná škola, zvláštní škola
Celkový počet žáků: 244

Odhad podílu romských žáků na škole

31 – 40 %

Existence přípravného ročníku

Ano

Aktivity a projekty

Na škole působí asistent pedagoga, který působí v přípravné třídě a zprostředkovává kontakt s rodinami žáků.
Poskytují doučování a volnočasové aktivity (kroužky).
Spolupracují se sociální pracovnicí Speciálně pedagogického centra a pracovnicí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Hradce Králové, včetně terénního sociálního pracovníka.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, reálné zkušenosti zatím nemají.

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 32

Odhad podílu romských žáků na škole

Informace nezjištěna

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Informace nezjištěna

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, reálné zkušenosti zatím nemají.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne (Obec s rozšířenou působností: Hradec Králové)

Aktivity a projekty

Snaží se o vytvoření mikroregionu, v rámci kterého by se problematika řešila.
V současné době nejsou realizovány žádné specifické aktivity a projekty.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, reálné zkušenosti zatím nemají.

Nestátní neziskové organizace

Nebyly identifikovány žádné NNO.

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.