GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.12.7.2 Lokalita B

[Obec s rozšířenou působností: Bílina]

Lokalita B

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Dva jednopatrové domy s byty o velikosti 1+1 a 2+1
Byty 2. a 3. kategorie

Poloha lokality v rámci obce

Periferie
Lokalita se nachází v průmyslové zóně, cca 800 metrů od konce obce.

Míra prostorového vyloučení

Částečná
Lokalita je od ostatní zástavby oddělena silnicí. V sousedství se nacházejí pouze 4 rodinné domky. Jejich obyvatelé se odsud chtějí odstěhovat, domy jsou ale považovány za neprodejné. Poblíž se nachází průmyslový objekt.
Základní občanská vybavenost je v dosahu cca 20 minut chůze.

Stav domu/ů

Solidní

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava
Topí se kamny na pevná paliva.
Do domů není zaveden plyn.

Vlastník nemovitosti

Obec
Vyskytují se zde problémy s neplatičstvím.
Je využíván institut zvláštního příjemce.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Dlouhodobě existující lokalita
Lokalita vznikla v souvislosti s náborem dělníků do místních skláren.
Vyskytují se zde dlouhodobé návštěvy příbuzných ze Slovenska.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

1 252

Odhad počtu romských obyvatel lokality

51 – 75

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

70 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

Informace nezjištěna

Od 16 do 60 let

Informace nezjištěna

Nad 61 let

Informace nezjištěna

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

90 %

Střední bez maturity

9 %

Střední s maturitou a vyšší

1 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

23,70 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

95 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Někteří příležitostně pracují „načerno“ (pomocné stavební a výkopové práce). Několik osob pracuje na VPP. Někteří si přivydělávají sběrem železného šrotu.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se vyskytuje prostituce, prodej drog (pervitin), lichva, krádeže, gamblerství a alkoholismus.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

0 %
V letošním roce nechodilo do speciální školy žádné dítě, protože rodiče nesouhlasili s dojížděním do jiného města. V předchozích letech se jednalo cca o 25 %.

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 275

Odhad podílu romských žáků na škole

11 – 20 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Volnočasové aktivity – sportovní kroužky.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola, zvláštní škola
Celkový počet žáků: 398

Odhad podílu romských žáků na škole

21 – 30 %

Existence přípravného ročníku

Ano

Aktivity a projekty

Působí zde 1 asistent pedagoga (v první třídě).
Zajišťují doučování.
Organizují volnočasové aktivity (kroužky, PC učebna).
Realizovali „Projekt na podporu romské integrace“ (vybavení přípravných tříd).
Od roku 1998 realizují projekt „Junior achievement“ (v 7. ročníku Abeceda podnikání, v 8. ročníku Profesní orientace, v  9. ročníku Základy české ekonomiky, v 8. ročníku speciální třídy Profesní orientace).
Účastní se na projektu „Škola pro všechny“.
Zvažují podání projektu zaměřeného na Integraci cizinců.
Spolupracují se společností Člověk v tísni na projektu multikulturní výchovy „Polis“ a projektu letního „Příměstského tábora“ pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti zatím nemají. V budoucnu by rádi čerpali.
Phare
ČEZ

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne (Obec s rozšířenou působností: Bílina)

Aktivity a projekty

Nerealizují žádné specifické projekty či aktivity.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.

Nestátní neziskové organizace

Nebyly identifikovány žádné NNO.

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.