GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.13.6 Mirošov

[Obec s rozšířenou působností: Jihlava]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Přízemní montovaný objekt o 4 bytových jednotkách o velikosti 2+kk
Objekty jsou bez základů na pozemku strženého zámku.

Poloha lokality v rámci obce

Centrum

Míra prostorového vyloučení

Částečné
Objekty jsou z jedné strany ohraničené lesem a z druhé plotem sousedního pozemku.
Sociálně nevyloučení obyvatelé žijí v bezprostřední blízkosti.
Většina základních služeb je dostupná cca 5 – 30 minut autobusem v okolních obcích nebo v Jihlavě.

Stav domu/ů

Špatný
Dům je velmi špatném technickém stavu. Při dešti se voda drží uvnitř objektu a zaplavuje podlahy. Okapy jsou nefunkční. Dřevěná konstrukce domu je pobita azbestovými deskami.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy není k dispozici
Topí se pevnými palivy.
Voda byla dříve čerpána ze studny na pozemku objektu, v současnosti se čerpá do plastových nádob ze cca 100 metrů vzdálené obecní studny.

Vlastník nemovitosti

Obec
Objekt patří obci, pozemek vlastní restituent.
Obyvatelé jsou osvobozeni od placení nájmu.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Dlouhodobě existující lokalita
Počátkem 80. let byla na mirošovský zámek přistěhována dvanáctičlenná romská rodina. Zpočátku obývala samostatný domek (starou šafářovnu). V roce 1986 proběhla demolice zámku (včetně domku obydleného Romy) z důvodu špatného technického stavu objektů. Současně byl vystavěn montovaný přízemní objekt ze stavebních buněk, do kterého byli Romové provizorně přestěhováni. Vzhledem k tomu, že jim již nebylo poskytnuto jiné ubytování, bydlí zde doposud.
Z této lokality je zaznamenána migrace do jiných sociálně vyloučených lokalit v kraji.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

176

Odhad počtu romských obyvatel lokality

20 – 25

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

100 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

30 %

Od 16 do 60 let

70 %

Nad 61 let

0 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

100 %

Střední bez maturity

0 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

19,80 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

100 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Někteří příležitostně pracují (většinou „načerno“). Někteří si přivydělávají sběrem železa a barevných kovů.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se vyskytují drobné krádeže.
Ojedinělé jsou problémy s narkomanií.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

0 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 157

Odhad podílu romských žáků na škole

Informace nezjištěna Školu navštěvují 3 děti z lokality.

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Nejsou realizovány žádné specifické aktivity a projekty.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty

Nerealizují žádné specifické projekty.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti nemají.

Nestátní neziskové organizace

Nebyly identifikovány žádné NNO.

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.