GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.7.9.1 Lokalita A

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Cca 15 povětšinou jednopatrových domů nacházejících se ve dvou ulicích.
Obě ulice se nacházejí ve stejné části města i když spolu přímo nesousedí.

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba

Míra prostorového vyloučení

Částečné
Sociálně nevyloučení obyvatelé bydlí v bezprostředním sousedství lokality.
Většina základních služeb je dostupná cca 5 – 30 minut pěšky od lokality.

Stav domu/ů

Špatný
Objekty mají plesnivé stěny, jsou zde štěnice. V mnoha případech odpady protékají do sklepů.
Často je narušená statika domů.
V některých domech jsou načerno obývané půdní prostory.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Topení je na pevná paliva.
WC k dispozici pouze na chodbách. Koupelny jsou vystavěné na černo na vlastní náklady.

Vlastník nemovitosti

Jiné soukromé osoby či firmy
Vlastníkem domů je OKD, a. s.
V případě problémů s dluhy na nájemném je využíván institut zvláštního příjemce.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a řízeného sestěhování
Jedná se o původní šachetní domky. Některé rodiny zde žijí již dlouho, jiné jsou zde nově umísťovány.
V lokalitě byly zaznamenány občasné dlouhodobější návštěvy ze Slovenska.
V několika málo případech byla zaznamenána migrace do jiné sociálně vyloučené lokality v okolí.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

34 026

Odhad počtu romských obyvatel lokality

451 – 500

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

70 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

60 %

Od 16 do 60 let

30 %

Nad 61 let

10 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

95 %

Střední bez maturity

5 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

20,10 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

100 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách.
Někteří příležitostněně pracují "načerno".
Někteří si přivydělávají sběrem železného šrotu.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Významně zastoupeny jsou zde krádeže, lichva, gamblerství, narkomanie a alkoholismus.
Ojediněle se vyskytuje prodej drog.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Informace nezjištěna

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 285

Odhad podílu romských žáků na škole

21 – 30 %
V posledních několika letech zaznamenán nárůst počtu romských žáků.

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Realizují projekt „ Než zazvoní poprvé“, který je určen pro děti a maminky posledních tříd mateřských škol a žáky 1. tříd, není primárně zaměřen na Romy, ale ti se jej v některých případech účastní.
Na škole působí 2 asistenti pedagoga, kteří mimo jiné vedou volnočasové aktivity.
Na škole je také realizováno doučování.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti nemají.

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 180

Odhad podílu romských žáků na škole

11 - 20 %
V posledních několika letech zaznamenán nárůst počtu romských žáků.

Existence přípravného ročníku

Ano

Aktivity a projekty

Nabízejí řadu volnočasových aktivit, dále pak doučování.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti zatím nemají (mají však zkušenosti s přípravou žádosti do programu Interreg).

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ano (od roku 2004).

Aktivity a projekty

Působí zde 2 TSP.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.
Rada vlády pro záležitosti romské komunity

Nestátní neziskové organizace

Krok za krokem
Masarykova 742

Aktivity a projekty:
Organizují volnočasové aktivity a jednorázové aktivity (zájezdy atd.).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti nemají.
Město Orlová

Drom
Brno


Aktivity a projekty:
V rámci celorepublikového pilotního projektu Sastipen (zdravotně sociální pomocníci ve vyloučených romských komunitách) zde po dobu 16 měsíců bude působit 1 pracovník.
Financování:
OP RLZ

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.