GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.7.10.9 Lokalita I

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita I

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Ubytovna, která má 6 pater vždy po třiceti bytových jednotkách.
Byty jsou o velikosti 1+0 a kk, WC a koupelna jsou vždy společné pro dva byty.
V ubytovně je striktně daný ubytovací řád – neubytovávají se např. rodiny, které mají více než 5 dětí apod.

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Sociálně nevyloučení žijí v okolních domech, které jsou od lokality oddělené travnatými plochami.
Občanská vybavenost je v dosahu cca 5 – 10 minut jízdy autobusem.
Některé služby jsou k dispozici přímo v lokalitě.

Stav domu/ů

Solidní
Společné prostory jsou v horším stavu a výtahy jsou nefunkční.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava

Vlastník nemovitosti

Jiné soukromé osoby či firmy
Vlastníkem a provozovatelem objektu je soukromá firma.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově řízeným sestěhováváním
Obyvatelé ubytovny dříve bydleli v různých částech Ostravy, ale po privatizaci bytů s nimi byly sepisovány často nevýhodné smlouvy na dobu určitou s cílem uvolnění bytů, popřípadě byli vypláceni v hotovosti.
Následnou krizi (řada rodin se v podstatě ocitla na ulici) rodiny řešily ubytováváním se na různé ubytovny v městských částech Ostravy.
Mezi obyvateli je i několik rodin, které kdysi své byty prodaly a odcestovaly do VB. Po návratu zjistily, že jediným řešením je ubytovna.
V lokalitě se též nachází rodiny soudně vystěhované z městských bytů pro neplacení nájmu, bez nároku na přístřeší.
Sociální mobilita byla zaznamenána pouze ve výjimečných případech, kdy se podařilo rodinám získat bydlení mimo lokalitu

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

311 402

Odhad počtu romských obyvatel lokality

801 – 900
Počet obyvatel se neustále mění, chybí jasné přehledy o obyvatelích, výrazným problémem přelidnění bytů.

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

95 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

51 %

Od 16 do 60 let

40 %

Nad 61 let

9 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

100 %

Střední bez maturity

0 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

15,50 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

100 %

Formy zabezpečení obživy

Několik obyvatel lokality je příležitostně zaměstnáváno v oblasti stavebních a výkopových prací.
Několik obyvatel lokality vykonává příležitostnou práci „načerno“.
Je zde zastoupena neformální ekonomika ve formě sběru železného šrotu a barevných kovů.
Jak je naznačeno dále, pro některé obyvatele lokality je významným ilegálním zdrojem obživy výroba drog, především pervitinu.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Lichva, krádeže, prodej drog (přímo v lokalitě opakovaně zaznamenána výroba pervitinu, klientela přímo v rámci ubytovny, dojíždí sem ale i řada překupníků z celé republiky – místo je všeobecně známé), narkomanie, prostituce, organizování prostituce a gamblerství jsou významně zastoupeny.
Alkoholismus se vyskytuje ojediněle.
Na významu nabývá i problém půjčování u firem s vysokým úrokem.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Informace nezjištěna
Velká fluktuace dětí, řada z nich, ačkoliv se s rodinou do lokality přestěhují, stálé dochází do původní školy.

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Jedná se o školu s rozšířenou výukou jazyků.
Celkový počet žáků: 665

Odhad podílu romských žáků na škole

11 – 20 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Informace nezjištěna

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 260

Odhad podílu romských žáků na škole

91 – 100 %
Škola zaznamenala zásadní nárůst počtu romských žáků zhruba od roku 1993.

Existence přípravného ročníku

2 přípravné ročníky, do kterých dochází 21 dětí.

Aktivity a projekty

Působí zde 3 asistenti pedagoga.
Organizují volnočasové aktivity (taneční a pěvecké kroužky).
Spolupracují se zdravotnickou SŠ, která dělá v přípravných ročnících osvětu o zdraví a čistotě.
Zajišťují doučování.
Aktivně spolupracují s příslušnou městskou částí (partnerství v připravovaném projektu).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti zatím nemají. Chystají se zpracovávat projekt zaměřený na doučování.
Moravskoslezský kraj
Phare (vybavení přípravných ročníků)
OSF

Základní škola C

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola, praktická škola
Celkový počet žáků: 287

Odhad podílu romských žáků na škole

91 – 100 %
Nejde o „ghettoizovanou“ školu, ale o instituci, která byla pro tento účel zřízena.

Existence přípravného ročníku

Ano

Aktivity a projekty

Působí zde 10 asistentů pedagoga.
Realizovali mezinárodní projekt „KC na cestě k multikulturalitě“.
Zajišťují každodenní doučování a volnočasové aktivity (kroužky sportovní, hudební, taneční, dramatické, výtvarné).
Realizují projekt z programu Phare – kurz práce na PC pro rodiče a děti.
Provozují nízkoprahový klub.
Škola s celodenním provozem – zřízeno komunitní centrum
Pořádají rekvalifikační kurzy pro rodiče (ve spolupráci s Novou školou).
Účastní se mezinárodní spolupráce romských škol (Slovensko, Maďarsko) v rámci „hledání romských kořenů“.
Při škole funguje občanské sdružení „Škola etnicky smíšená“, které realizuje řadu aktivit školy a jako partner působí i v různých projektech jiných žadatelů financovaných např. z ESF.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s přípravou projektů.

Základní škola D

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: pomocná škola, zvláštní škola
Celkový počet žáků: 218

Odhad podílu romských žáků na škole

11 – 20 %

Existence přípravného ročníku

Ano
Děti z lokality přípravného stupně využívají, protože je bezplatný, rodiče tak nemusí platit mateřskou školu.
Přípravný stupeň je přípravou na vstup do ZŠ praktické nikoliv na klasickou ZŠ.

Aktivity a projekty

Organizují volnočasové aktivity.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORBČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Koncepce integrace neexistuje a ani se nepřipravuje.
V komunitním plánování je zakotveno řešení romské problematiky (oddíl Romské etnikum), podporované bydlení, zvýšení vzdělanosti, podpora TSP, podpora NNO.

Funkce romského poradce

Ano

Aktivity a projekty

Při magistrátu působí 1 TSP.
Některé městské části mají vlastní TSP.
Ve velkém měřítku využívají institut zvláštního příjemce.
Uplatňovány jsou cílené dávky (např. na stravu ve škole apod.).
Řešení problematiky komplikuje rozdělení pravomocí (ne vždy jednoznačné) mezi městské části a Magistrát města Ostravy a ne vždy optimální komunikace a vzájemná spolupráce.
Realizují projekty „Posílení kapacity při plánování a realizaci programů v Moravskoslezském kraji“ a „Komunitní plánování sociálních služeb na území Ostravy jako nástroj sociálního začleňování a předcházení sociálnímu vyloučení znevýhodněných skupin obyvatel“ (SROP).
Ve spolupráci s holandskými partnery realizují tříletý projekt zaměřený na vzdělávání, práci s PC. Projekt je realizován v jednotlivých lokalitách v celém městě. Specifika o jednotlivých aktivitách neuvedena.
V návaznosti na lokalitu I funguje při městské části rodinné centrum. Je součástí Oddělení péče o dítě Sociálního odboru úřadu pro městskou část Ostrava - Jih (hlavní náplní je sociální práce) – aktivity nespecifikovány.

ESF a jiné zdroje financování

O možnostech čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Relevantní pracovníci magistrátu mají i praktické zkušenosti s přípravou konkrétních projektů.
Toto už není případ zástupců některých městských částí.

Nestátní neziskové organizace

Vzájemné soužití
30. dubna 1

Aktivity a projekty:
Zajišťují TSP (lokality A, D, E, J).
Provozují komunitní centrum (lokality E, J)
Nabízejí poradenství, volnočasové aktivity, vzdělávání, předškolní vzdělávání a rekvalifikace.
Realizují projekt „Klíč ke změně“ – přímé poskytování služeb v lokalitách obydlených sociálně vyloučenými. Projekt se snaží komplexně obsáhnout nabídku vzájemně propojených služeb a aktivit (poradenství, TSP, romská policejní asistence atd.)
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Mají praktické zkušenosti s přípravou projektů např. v rámci OP RLZ.
MPSV
Rada vlády pro záležitosti romské komunity
Magistrát města Ostravy
Nadační zdroje atd.

Slovo 21
Praha

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Terne čhave – Mladí lidé“, který je zaměřený na vzdělávání odborných pracovníků center pro rozvoj funkční gramotnosti romské mládeže. Cílem projektu je vybudování funkční sítě poskytovatelů specifických sociálních služeb v kraji určených především uživatelům ohroženým sociální exkluzí v důsledku života v prostorově segregovaných lokalitách.
Realizují projekt „Pale o vudar – Otevřít dveře“ zaměřený na podporu vzdělávání romské komunity (Romové na VŠ, vzdělávání romských žen). Jde primárně o přípravné kurzy pro romské středoškoláky na přijímací řízení na VŠ, PC a AJ pro romské ženy, kurzy pro začínající podnikatelky.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti mají např. s OP RLZ.

Charita – Vesnička soužití
Betonářská 790, Muglinov

Aktivity a projekty:
Provozují komunitní centrum (návaznost na lokalitu E a J)
Nabízejí volnočasové aktivity pro děti i pro dospělé, vzdělávání a přípravu na školu.
Zajišťují rekvalifikace.
Realizují preventivní programy pro děti a mládež.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají dostatek zkušeností ohledně přípravy projektů.
MPSV
MV ČR
MMR
Magistrát města Ostrava
Phare
Různé nadační zdroje
Vlastní zdroje
Sponzoři atd.

Společně – Jekhetane
Palackého 49

Aktivity a projekty:
Provozují nízkoprahové centrum v lokalitě H,
denní centrum,
občanskou poradnu,
Zajišťují TSP.
Organizují vzdělávací programy.
Realizují projekt „Co se v mládí naučíš, k profesi ti nestačí“ (působnost v oblasti lokalit A a H; globální grant)
Provozují Komunitní centrum pro děti, mládež i dospělé Čercheň (lokalita A)
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Mají praktické zkušenosti s přípravou žádostí o prostředky z ESF.
MPSV
Rada vlády pro záležitosti romské komunity
Moravskoslezský kraj
Magistrát města Ostrava
Phare
atd.

Společenství Romů na Moravě
Ostrčilova 4 (kancelář)
Dobrovského 6 (komunitní centrum)

Aktivity a projekty:
Provozují komunitní centrum (v rámci lokality A).
Nabízejí volnočasové aktivity (ruční práce, výtvarný a modelovací kroužek, hudební kroužek, kroužek vaření, sportovní kroužek – kopaná, míčové hry) a vzdělávání (doučování každý den dle potřeby dětí).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Mají dostatek praktických zkušeností. V současnosti v rámci brněnské centrály chystají projekt do OP RLZ.
MPSV
atd.

Armáda spásy
Božkova 65
Palackého 25

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Prevence sociálního vyloučení“ (zaměřený především na oblast lokality A), v jeho rámci např.:
Cca 10 bytových jednotek provozováno jako sociální byty pro sociálně vyloučené skupiny obyvatel.
Provozují komunitní centrum v lokalitě A, kde organizují volnočasové aktivity pro děti.
Poskytují poradenství.
Financování:
Projekt Prevence sociálního vyloučení hrazen prostřednictvím SROP.
Mají dostatek informací o ESF vč. praktických zkušeností s přípravou projektů.

Občanské sdružení S.T.O.P.
Ostrčilova 19

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Individuální a skupinové doučování dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí“. Je do něho zapojeno 55 studentů Ostravské univerzity (především z pedagogické fakulty), kteří zajišťují doučování dětí (v rámci praxe, jako dobrovolníci či v rámci předmětu Doučování dětí). V rámci celé Ostravy má jejich činnost dopad na cca 90 dětí.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni. Činnost sdružení je založená na dobrovolnictví. Vzhledem k minimálním finančním nákladům fondy nebudou využívat.

Drom
Brno

Aktivity a projekty:
V rámci celorepublikového pilotního projektu Sastipen (zdravotně sociální pomocníci ve vyloučených romských komunitách) zde po dobu 16 měsíců bude působit 2 pracovnice.
Působnost nespecifikována
Financování:
OP RLZ

Salesiánské středisko mládeže, DDM
Vítkovická 28
Volgogradská 2

Aktivity a projekty:
Provozují otevřený klub Don Bosco.
Zajišťují doučování a volnočasové aktivity.
Cílem je zvyšování úspěšnosti romských dětí ve škole, což se sleduje u 25 jedinců.
Spolupracují s vybranými školami, Vesničkou soužití (Charita) a Vzájemným soužitím, o. s.
Uzavřeli partnerství se Salesiánským střediskem Teplice (Phare 2003).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti chybí.
Magistrát města Ostrava
MŠMT
Další zdroje

Teen Challenge
Úprkova 25

Aktivity a projekty:
Provozují dětské centrum, v jehož rámci zajišťují drogovou prevenci a volnočasové aktivity.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Z pozice partnera projektů mají i praktické zkušenosti.

Občanské poradna Ostrava
Palackého 4

Aktivity a projekty:
Poskytují poradenství
Spolupracují s o.s. Jekhetane.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušeností s přípravou projektů.

Pavučina o. s. DEN
Bořivojova 29

Aktivity a projekty:
Organizují kulturní a volnočasové aktivity především pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí (působnost především v okolí čtvrti Kunčičky).
Financování:
Informace nezjištěna

Bílý nosorožec
Nemocniční 13

Aktivity a projekty:
Zajišťují TSP.
Realizují projekt „Šance pro budoucnost“ zaměřený na sociální integraci v lokalitě F.
Financování:
Informace nezjištěna

Oktáva – Ochto
Dělnická 48

Aktivity a projekty:
Organizují volnočasové aktivity (taneční, hudební kroužky).
Zaměřují se na vzdělávání dětí (pořádají přípravné kurzy).
Financování:
Informace nezjištěna

Centrom
A. Gavlase 262

Aktivity a projekty:
Realizují projekt bydlení s kontraktem v lokalitě G. Součástí smlouvy je doprovodný program. Nájemníci se ho musí účastnit. V jeho rámci se konají kurzy pro muže (údržbář, zednické práce) a pro ženy (hospodárné vaření a zdravá výživa). Muži jsou v praxi využíváni při údržbě bytů. Maximální doba pobytu je 1, 5 roku.
Plánují zřízení dílen.
Od centra převzali správu komunitního centra.
Zajišťují TSP (1 pracovník).
Organizují volnočasové aktivity a předškolní přípravu.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Mají i praktické zkušenosti, ale jejich žádosti zatím nebyly podpořeny.
Magistrát města Ostrava

Jiný subjekt

Úřad práce Ostrava

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Příprava na práci v Moravskoslezském kraji“ – standardní celokrajský projekt v oblasti zaměstnanosti
Financování:
ESF – OP RLZ

Střední škola profesora Zdeňka Matějčka
17. listopadu 1123

Aktivity a projekty:
Nabízejí denní studium oboru „Sociální péče – sociální činnost pro etnické menšiny“. Otevřen je již 2. ročník.
Dále nabízejí dálkové studium oboru „Pedagogika pro asistenty ve školství“. Otevřen je 1. ročník. Po dvou letech je studium zakončeno závěrečnou zkouškou, po pěti letech maturitní zkouškou.
O studium je velký zájem.
Ve spolupráci s Athinganoi pořádají různé kulturní a vzdělávací aktivity.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Praktické zkušenosti mají i s OP RLZ – realizovány byly 2 projekty:
“Zkvalitňování odborného vzdělávání“,
“VIP Kariéra“ – zřízení školního poradenského pracoviště.