GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.11.11 Králův Dvůr

[Obec s rozšířenou působností: Beroun]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Dvě ubytovny tvořené 2 dvouposchoďovými domy
Po 30 bytových jednotkách v každém z domů (většinou o jedné místnosti)

Poloha lokality v rámci obce

Periferie
V bezprostřední blízkosti rozsáhlý objekt železáren a několik zdemolovaných staveb.

Míra prostorového vyloučení

Jasné
Lokalita se nachází cca 200 metrů od silnice. Přímo k domům vede jen neupravená stezka.
Nejbližší sociálně nevyloučení obyvatelé bydlí cca 1 km od lokality (nedaleko je několik vil, které ovšem ve většině případů nejsou trvale obývané).
Většina základních služeb je hůře dostupná (40 – 60 minut chůze), lokalita je mimo dosah veřejné dopravy.

Stav domu/ů

Solidní
Domy byly donedávna v katastrofálním stavu (plísně, neodpovídající stav inženýrských sítí, nevyhovující sociální zařízení), v obou ubytovnách probíhají průběžné dílčí rekonstrukce.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Topení na tuhá paliva.
Záchody a umývárny jsou společné na chodbách. Teplá voda k dispozici pouze v koupelnách.

Vlastník nemovitosti

Jiné soukromé osoby či firmy
Objekty jsou v rukou soukromého majitele.
Výše nájmu neodpovídá standardu. V případě nezaplacení jsou obyvatelé objektů okamžitě z domů vystěhováni.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově řízeným sestěhováním
Objekty ubytoven přešly po revoluci do soukromých rukou. Záhy vznikly ubytovny, kde bydleli především zaměstnanci železáren (Ukrajinci, Slováci). Po krachu železáren se v ubytovně začali zachytávat Romové z různých míst v Králově Dvoře. Dnes je ubytovna prakticky výhradně romská a počet sociálně vyloučených Romů neustále roste. Poslední velké přírůstky romských obyvatel jsou spojené s vystěhováním Romů z berounského „Bronxu“, Prahy, Rokycan, Hořovic a Ústí nad Labem. Vysoká fluktuace osob.
Migrace ze Slovenska nebo do zemí EU nebyla v této lokalitě zjištěna.
Výjimečné případné migrace do okolních lokalit.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

5 883

Odhad počtu romských obyvatel lokality

151 – 200

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

95 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

60 %

Od 16 do 60 let

35 %

Nad 61 let

5 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

100 %

Střední bez maturity

0 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

6 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

90 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel lokality je závislá na sociálních dávkách. Někteří příležitostně vykonávají drobné práce „načerno“.
Rozšířený je zde též sběr železa a barevných kovů.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Výjimečně se vyskytuje lichva a krádeže, dále narkomanie, respektive prodej drog, gamblerství a alkoholismus.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

61 – 70 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 240

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Nerealizují žádné specifické aktivity a projekty.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání finančních prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají. Nemají kapacitu na přípravu projektů.

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: speciální škola
Celkový počet žáků: 65

Odhad podílu romských žáků na škole

71 – 80 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Na škole působí 1 asistent pedagoga, škola také organizuje různé volnočasové aktivity (kroužky – jazykové, sportovní, hudební atd.).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání finančních prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají. Nemají kapacitu na přípravu projektů.
Pravidelně podávají žádosti o granty na MÚ
Asistent pedagoga hrazen z prostředků MŠMT.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty

Nejsou realizovány žádné specifické aktivity a projekty.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, zkušenosti nemají, nicméně je zde patrný zájem.

Nestátní neziskové organizace

Romano dživipen
Plzeňská 68, Beroun

Aktivity a projekty:
Organizují volnočasové aktivity a zajišťují poradenství v královedvorské lokalitě.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, zkušenosti zatím nemají. Nemají kapacitu na psaní projektů.
Zdroje města
Středočeský kraj

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.