GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.12.5.4 Lokalita D

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita D

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Menší dvoupodlažní dům o 6 bytových jednotkách se statutem holobytů pro neplatiče nájemného

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba
Lokalita se v zástavbě podél Labe.

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Sociálně nevyloučení obyvatelé bydlí cca 15 metrů od objektu, v okolní zástavbě.
Základní občanská vybavenost je v dosahu cca 6 – 20 chůze pěšky nebo cca 15 minut za použití prostředků hromadné dopravy.

Stav domu/ů

Solidní
Jedná se o starší dům. Objekt má vykopnuté vstupní dveře a i dveře uvnitř objektu jsou částečně rozbité. Některá okna jsou rozbitá. Částečně zničené jsou i vnitřní prostory.
V okolí je nepořádek

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Topí se zde elektrickými přímotopy.
Voda je dostupná jen ve společných sociálních zařízeních.
Do domu není zaveden plyn.

Vlastník nemovitosti

Obec

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově řízeným sestěhováním
Lokalita vznikla jako holobyty pro neplatiče, kteří byli vystěhováni z městských nájemních bytů. Většina obyvatel zde bydlí dlouhodobě.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

51 820

Odhad počtu romských obyvatel lokality

15 – 25

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

92 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

Informace nezjištěna

Od 16 do 60 let

Informace nezjištěna

Nad 61 let

0 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

Informace nezjištěna

Střední bez maturity

Informace nezjištěna

Střední s maturitou a vyšší

Informace nezjištěna

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

14,20 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

100 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Někteří příležitostně pracují „načerno“. Někteří si přivydělávají sběrem železného šrotu.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se zde vyskytují drobné krádeže, narkomanie (toluen) a alkoholismus.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Informace o školství v souvislosti s touto lokalitou nezjištěny

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.
V současné době se v rámci komunitního plánování vypracovává analýza potřeb v sociální sféře, ve které je jedna část věnována menšinám. Funguje zde koordinační skupina Drogově závislí a etnické menšiny.

Funkce romského poradce

Ano (Od roku 2005 funkci na půl úvazku vykonává terénní sociální pracovník.)

Aktivity a projekty

Podporují NNO, které působí v oblasti integrace sociálně vyloučených skupin obyvatel. Ve spolupráci s těmito NNO se připravuje komunitní plán.
Plánují zřízení nízkoprahového zařízení.
Spolupracují s Úřadem práce při realizaci programu „Návrat“ pro mladé, dlouhodobě nezaměstnané.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s EQUAL.
APZ
Phare

Nestátní neziskové organizace

Občanské sdružení Indigo
Havlíčkova 25, Jílové u Děčína

Aktivity a projekty:
Ve spolupráci s DDM provozují v prostorách jedné místní školy nízkoprahové zařízení „Centrum Kamarád“ (pro děti 6 – 15 let). V rámci centra nabízejí volnočasové aktivity a doučování. Docházejí sem romské i neromské děti.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti nemají.
Komunitní nadace Ústí nad Labem
Město Děčín
Sponzorské dary

Charitní sdružení Děčín – Občanská poradna
Husovo nám 99/13 (sídlo)
Palackého 1226/17 (poradna)

Aktivity a projekty:
Poskytují všeobecné sociálně – právní poradenství, provozují poradnu pro zaměstnávání.
Realizuje projekt „Pomozme si navzájem I., II.“, v rámci kterého terénní sociální pracovník dochází do rodin (smlouva o asistenční službě v pěti vybraných romských rodinách).
Dále realizují projekt „Společné soužití“, v rámci kterého je poskytováno poradenství pro romské NNO.
Ve spolupráci s Úřadem práce realizují projekt „Romové chtějí pracovat“ (je do něj zařazeno 79 klientů, zaměstnání našlo 29 osob).
Dále realizují projekt „Poradenství pro nezaměstnané nad 50 let“.
Zajišťují doučování dětí v rodinách.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti mají s OP RLZ.
MPSV
Ústecký kraj
Phare
Úřad práce

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty