GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.3.6.2 Lokalita B
Lokalita B

[Obec s rozšířenou působností: Rosice]

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Jedna bytovka o 9 bytech 3. kategorie

Poloha lokality v rámci obce

Centrum

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Sociálně nevyloučení bydlí v okolních domech.
Občanská vybavenost je v dosahu 5 – 10 minut.

Stav domu/ů

Bezvadný
Dům je cca 5 let po celkové rekonstrukci. Jeho stav lze zatím považovat za bezvadný. Na některých místech se však začínají objevovat určité vady.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava

Vlastník nemovitosti

Obec

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Dlouhodobě existující lokalita
Romové do obce přišli v 50. letech za prací v těžebním průmyslu. Ostatní romské obyvatelstvo sestěhováno z Rosic, ke kterým byla Zastávka na čas připojena. V roce 1997 zkrachovala společnost vlastnící objekt a bytový fond připadl do správy obce Zastávka i se smluvními nájemníky.
Sociální mobilita nebyla zaznamenána.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

2 399

Odhad počtu romských obyvatel lokality

26 – 50

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

95 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

30 %

Od 16 do 60 let

70 %

Nad 61 let

0 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

95 %

Střední bez maturity

5 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

10,60 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

100 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách nebo pobírá invalidní důchod).
Několik obyvatel lokality příležitostně pracuje „načerno“.
Někteří si přivydělávají sběrem železného šrotu a sezónním sběrem jablek.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle zde dochází k případům drobných krádeží.
Gamblerství a alkoholismus jsou významně zastoupeny.
Narkomanie se vyskytuje ojediněle.
Problémem je zadlužování u firem půjčujících na vysoký úrok.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

21 – 30 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 360

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Provozují edukativně-stimulační skupiny pro dětí z posledního ročníku MŠ (jedna hodina týdně s pedagogem ZŠ).
Doučování je zajišťováno individuálně podle potřeby.
Volnočasové aktivity v rámci školního klubu – bezplatné
Besedy pro rodiče zaměřené na prevenci vůči šikaně, drogám apod.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají.

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola
Celkový počet žáků: 47 žáků

Odhad podílu romských žáků na škole

21 – 30 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Volnočasové aktivity (pro nezájem většinou skončí v 1. pololetí, romské děti se většinou neúčastní)

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, zkušenosti zatím nemají.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Koncepce integrace chybí a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty

Projekt „Soužití“ (zlepšení bydlení, zamezení vyčleňování, růst vzdělanosti – bez bližších informací).

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Nestátní neziskové organizace

Nebyly identifikovány žádné NNO

Jiný subjekt

Nebyl identifikován žádný další subjekt.