GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.12.27.2 Lokalita B

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita B

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Městská ubytovna pro neplatiče a „sociálně potřebné občany“
Bytové jednotky velikosti 1+1
Součástí ubytovny je „Dům na půl cesty“, kde jsou přidělovány byty dětem, které se vracejí z DD.

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba
Lokalita se nachází cca 15 minut chůze od centra.

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Sociálně nevyloučení žijí v bezprostředním sousedství.
Občanská vybavenost je dostupná cca 15 minut chůze od lokality.

Stav domu/ů

Bezvadný
Stav domu je velmi dobrý. Objekt je udržován, dělají se pravidelné opravy.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava
WC + umyvadlo se studenou vodou jsou součástí bytu. Sprchy a kuchyňka jsou společné.
K dispozici je prádelna (automatické pračky).

Vlastník nemovitosti

Obec
Správou ubytovny je pověřena Regia a. s. (ve které město vlastní 60 % podíl).
Na pořádek chodí dohlížet domovník z lokality A.
Ubytovací smlouvy jsou vystavovány na dobu určitou (na 3 měsíce pro jednotlivce a na 6 měsíců pro rodiny). Oficiálně je možné prodloužit smlouvu na 1 rok, což se však nedaří naplňovat, většina obyvatel zde bydlí dlouhodobě.
Není využíván institut zvláštního příjemce. Platby za ubytování jsou se souhlasem obyvatel strhávány přímo z dávek.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově řízeným sestěhováváním
Lokalita vznikla v roce 2001 jako ubytovna pro neplatiče a „sociálně potřebné občany“ města, kteří byli většinou vystěhováni z městských bytů.
Sociální mobilita nebyla zaznamenána.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

15 867

Odhad počtu romských obyvatel lokality

26 – 50

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

82 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

50 %

Od 16 do 60 let

43 %

Nad 61 let

7 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

Informace nezjištěna

Střední bez maturity

Informace nezjištěna

Střední s maturitou a vyšší

Informace nezjištěna

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

15,40 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

95 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách.
Jedna žena trvale pracuje na poloviční úvazek jako uklízečka v ubytovně.
Několik obyvatel pracuje příležitostně, většinou „načerno“ (jedná se většinou o kopáčské práce).
Někteří si přivydělávají sběrem železného šrotu či obchodováním se starým nábytkem a spotřebiči dovezenými z Německa.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se zde vyskytují krádeže a žebrání.
Ojediněle se vyskytuje také gamblerství a alkoholismus.
Problémem je zadlužování u firem půjčujících na vysoký úrok.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

61 – 70 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: Informace nezjištěna

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ano

Aktivity a projekty

Informace nezjištěna

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: Informace nezjištěna

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

NE

Aktivity a projekty

Informace nezjištěna

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Základní škola C

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola
Celkový počet žáků: 73 žáků

Odhad podílu romských žáků na škole

71 – 80 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Působí zde 1 asistentka pedagoga.
Organizují volnočasové aktivity (zájmové kroužky: počítačový, hudební, taneční, výtvarný a rukodělný).
Rádi by do budoucna vybudovali hřiště u školy.
Nechtějí dělat projekty pouze na podporu Romů, ale chtějí se soustředit na všechny sociálně slabé.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti nemají.
Pomozte dětem

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje.
Na léta 2004 – 2008 je zpracován komunitní plán služeb ve Šluknovském výběžku (hlavními předkladateli byla města Varnsdorf a Rumburk). Zpracován je též katalog sociálních služeb, kde je zahrnuta také problematika menšin.

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty

Správou městských ubytoven pro neplatiče a „sociálně potřebné občany“ pověřili společnost Regia, a.s., která přímo v lokalitě A zaměstnává 2 TSP. Pracovníci poskytují poradenství a asistenci, zajišťují doučování. K dispozici jsou „herny“ pro děti.
Plánují v lokalitě A zřídit nízkoprahové zařízení.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.
MV ČR
Rada vlády pro záležitosti romské komunity
Ústecký kraj

Nestátní neziskové organizace

Farní obec starokatolické církve ve Varnsdorfu – Communio
Tyršova 1232

Aktivity a projekty:
Provozují klub pro mládež, v jehož rámci 2x týdně organizují volnočasové aktivity. Děti z lokalit aktivit ale prakticky nevyužívají.
Od roku 2002 provozují mateřské centrum. Zaměřují se na pomoc sociálně slabším rodinám v péči o dítě. Nabízejí možnost konzultací s pediatrem a s psychologem. V současnosti tuto službu Romové nevyužívají.
Dále provozují krizovou linku.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.
MPSV
Město Varnsdorf
Nadace VIA

O. s. Na Křižovatce
Národní 499

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Podpora získávání sociálních a profesních dovedností pro skupiny ohrožené sociálním vyloučením“, jehož cílem je zvýšení zaměstnanosti osob ohrožených sociálním vyloučením (dlouhodobě nezaměstnané a nízkokvalifikované osoby se ZPS). Účastníci 4 měsíce pracují v o. s.
Provozují občanskou poradnu „Na Křižovatce“, která poskytuje poradenství a asistenci v otázce sociální, pracovně – právní, bydlení, rodinné aj. Obyvatelé lokalit využívají především poradenství v oblasti spotřebitelských úvěrů.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.
MPSV
Rada vlády pro záležitosti romské komunity
Ústecký kraj
Úřad práce Děčín (partnerem v projektu na zvýšení zaměstnanosti)
Phare.

Farní Charita Rumburk Poradna pro ohroženou mládež „Žijeme spolu“
Sukova 1055, Rumburk

Aktivity a projekty:
Provozují nízkoprahový klub pro děti a mládež ve věku 4 – 18 let, v jehož rámci organizují volnočasové aktivity (k dispozici je klubovna, hudební zkušebna, taneční kroužek, truhlářská a keramická dílna).
Dále organizují diskotéky, letní tábor, víkendové a vzdělávací akce.
Funguje zde dětské centrum „Jozífek“, což je školička pro předškolní děti.
Zajišťují terénní sociální práci v rodinách.
K dispozici je asistenční služba pro rodiny s dětmi (2 pracovnice spolupracující se sociálním odborem).
Provozují občanskou poradnu (jsou poskytovány anonymní a bezplatné konzultace na principu občan radí občanovi).
Realizují program „Aktivní 50“ ve spolupráci s Charitním sdružením Děčín a Úřadem práce Rumburk (rekvalifikační kursy, pomoc při vyhledávání zaměstnání pro nezaměstnané nad 50 let).
Zapojují dobrovolníky ve spolupráci s Probační a mediační službou. Jedná se o dobrovolnický projekt pro seniory „Pryč se samotou“.
Financování:
MPSV
MVČR (program prevence kriminality)
Úřad vlády
Ústecký kraj
Město Jiříkov
NROS
Nadace Pomozte dětem
Pozvedněte slabé
Tříkrálové sbírky

Jiný subjekt

Úřad práce Rumburk

Aktivity a projekty:
Realizují program „Návrat“ pro dlouhodobě nezaměstnané a sociálně znevýhodněné občany. Na VPP zaměstnáno 1/3 Romů (celkem 350 míst).
Podporují činnost Poradny pro ohroženou mládež Farní charity Rumburk.
Jsou partnery Charitního sdružení Děčín a Farní Charity Rumburk v programu „Aktivní 50“. V jeho rámci je poskytováno skupinového poradenství dlouhodobě nezaměstnaným nad 50 let. .
Jsou partnery MÚ Krásná Lípa a Agentury Pondělí v projektu „Komunitní centrum České Švýcarsko“.
Pořádají dlouhodobé rekvalifikace, kterých se účastní 43 osob.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s EQUAL.
APZ (VPP)