GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.4.1 Aš

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Dva třípatrové domy

Poloha lokality v rámci obce

Periferie
Při hlavní silnici vedoucí z obce

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Nejbližší sociálně nevyloučení obyvatelé bydlí v bezprostřední blízkosti lokality.
Občanská vybavenost je poměrně dobře dostupná (před domy je autobusová zastávka, základní služby a obchody jsou vzdáleny zhruba 5 až 10 minut cesty).

Stav domu/ů

Špatný
V roce 2004 došlo v jednom domě v důsledku neodborného („načerno“) připojení elektřiny k požáru. Vyhořelý byt zůstal neopraven. V obou domech jsou rozbité vchodové dveře, nefunguje elektřina na chodbách. Vlastní byty jsou upravené.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Z důvodu neplatičství byl dům odpojen od přívodu vody. (Neplatili jen někteří, odpojena ale byla všem.)

Vlastník nemovitosti

Jiné soukromé osoby
Někteří romští obyvatelé podali trestní oznámení na majitele.
Nájemní smlouvy jsou uzavírány na dobu neurčitou.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Dlouhodobě existující lokalita
Lokalita je relativně stabilní.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

12 814

Odhad počtu romských obyvatel lokality

26 – 50

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

50 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

50 %

Od 16 do 60 let

45 %

Nad 61 let

5 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

Informace nezjištěna

Střední bez maturity

Informace nezjištěna

Střední s maturitou a vyšší

Informace nezjištěna

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

7,60 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

85 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Někteří příležitostně pracují „načerno“.
Někteří si přivydělávají sběrem železa či dovozem a následným prodej bazarového zboží z Německa.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Výjimečně se vyskytuje prostituce (ženy stávají přímo před lokalitou), gamblerství a alkoholismus.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

50 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: Základní škola
Celkový počet žáků: 410

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 % Přímo z lokality je 5 – 6 žáků.

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Volnočasové aktivity (vlastivědný, turistický, IT kroužek, „šikovné ruce“, meteorologický, výtvarný kroužek) – navštěvuje jen jedno dítě z lokality.
Doučování – individuálně před a po výuce podle zájmu žáků (němčina a další předměty) – využívají 1 – 2 děti z lokality.

ESF a jiné zdroje financování

Škola je informována o možnosti čerpat z ESF, zkušenosti zatím nemá.
Škola je v kontaktu s chebskou agenturou Euroregio, byla informována o možnostech poradenství při zpracování projektové dokumentace.

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: Základní škola
Celkový počet žáků: 90

Podíl romských žáků na škole

41 – 50 % Přímo z lokality je 8 žáků.

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Volnočasové aktivity (kopaná, stolní tenis, cvičení s hudbou, IT kroužek /účastní se jedno romské dítě/, romský kroužek /nepravidelně se účastní 10 dětí/).
Doučování není údajně zapotřebí.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpat z ESF nejsou dostatečně informováni, zkušenosti zatím nemají.
Měli by zájem o účast v projektu v roli partnera.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ano (kumulovaná funkce – poradce jen na 0,2 úvazku)

Aktivity a projekty

Odbor prevence kriminality pořádá akce pro děti ze školy. Účastní se i několik romských dětí. Specifické programy cílené na obyvatele lokality nejsou realizovány.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají.

Nestátní neziskové organizace

Kotec o. s.
Boženy Němcové 453
Mariánské Lázně

Aktivity a projekty:
Streetwork mezi drogově závislou mládeží
Financování:
Informace nezjištěna

Jiný subjekt

Nebyl identifikován žádný jiný subjekt.