GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.12.25.2 Lokalita B

[Obec s rozšířenou působností: Ústí nad Labem]

Lokalita B

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Skupina pěti domů na jedné straně
Byty 2. kategorie, nejčastěji velikosti 1+1, 2+1

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba
Lokalita se nachází v blízkosti centra.

Míra prostorového vyloučení

Částečné
Romové žijí převážně na levé straně ulice, pravá je obydlena majoritou.
Sociálně nevyloučení obyvatelé bydlí v sousedních domech a naproti přes ulici.
Základní občanská vybavenost je v dosahu cca 5 – 10 minut chůze (v centru města).

Stav domu/ů

Solidní
Domy jsou opravené, pouze někde opadává omítka.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava
V některých bytech se topí pevnými palivy.
Do domů není zaveden plyn.

Vlastník nemovitosti

Obec / Obyvatelé lokality / Jiné soukromé osoby či firmy
Jeden dům v ulici ještě vlastní město, ale bude ho v nejbližší době prodávat. Většinu ostatních domů vlastní jejich obyvatelé nebo místní občané, dva zbývající domy vlastní soukromé osoby z Moravy.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Dlouhodobě existující lokalita
Romové do lokality přišli již v 50. letech. Poté v 70. letech přišla další vlna Romů, často z jiných částí města.
Byly zaznamenány dva případy migrace do zemí EU (nezjištěno, zda se jednalo o lidi z této lokality).

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

2 696

Odhad počtu romských obyvatel lokality

51 – 75

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

51 – 75 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

Informace nezjištěna

Od 16 do 60 let

Informace nezjištěna

Nad 61 let

Informace nezjištěna

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

Informace nezjištěna

Střední bez maturity

Informace nezjištěna

Střední s maturitou a vyšší

Informace nezjištěna

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

26,60 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

50 %

Formy zabezpečení obživy

Téměř polovina obyvatel trvale či příležitostně pracuje (v teplárně, stavebnictví, někteří vlastní živnostenské listy, VPP).
Ostatní jsou závislí na sociálních dávkách či pobírají invalidní důchod.
Někteří si přivydělávají sběrem železa.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se zde vyskytuje prodej drog.
Ojediněle se zde vyskytují problémy se závislostmi (alkoholismus, gamblerství, narkomanie).

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Informace nezjištěna
Zřejmě však jde o většinu dětí z lokality.

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 255

Odhad podílu romských žáků na škole

21 – 30 %

Existence přípravného ročníku

Ano

Aktivity a projekty

Působí zde 2 asistenti pedagoga.
Zajišťují doučování.
Organizují volnočasové aktivity (romské děti využívají hlavně sportu a PC), preventivní přednášky a akce.
Jsou partnery na projektu prevence kriminality, který podával MÚ Trmice.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti zatím nemají. V současnosti plánují vytvořit projekt na OP RLZ.
SIPVZ

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola, praktická škola (jednoletá a dvouletá)
Celkový počet žáků: 200

Odhad podílu romských žáků na škole

91 – 100 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Působí zde 3 asistenti pedagoga a (2 asistenti pro postižené děti).
Organizují řadu volnočasových aktivit (kroužků).
Při škole působí občanské sdružení Unie rodičů (jeho prostřednictvím podává škola žádosti o granty).
Spolupracují s občanským sdružením Romano Jasnica.
Připravují projekt zaměřený na vzdělávání sociokulturně znevýhodněných žáků a jejich rodičů. Projekt je navržen ve třech stupních (jazyky, PC, zájmová činnost).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s přípravou projektu.
MŠMT
Sponzorské dary

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty


Podporují občanské sdružení Romano Jasnica.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou informováni, praktické zkušenosti nemají.

Nestátní neziskové organizace

Romano jasnica, o. s.
Gogolova 29/2

Aktivity a projekty: Při organizaci působí 1 terénní sociální pracovník.
Organizují volnočasové aktivity, provozují vzdělávací centrum (počítače, angličtina, sportovní a taneční kroužek), pořádají jednorázové akce (tábory, hudební festival, výjezdové akce).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.
MPSV
MŠMT
Rada vlády pro záležitosti romské komunity
Ústecký kraj
NROS

K.L.Y.D., o. s.
Revoluční 802

Aktivity a projekty:
Připravují bezplatné kurzy PC a administrativní práce.
Provozují výchovně vzdělávací centrum (sociálně správní kurzy).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti.

O. s. Slovo 21
Praha

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Pale o vudar – Otevřít dveře“, jehož cílem je podpora vzdělávání romské komunity – jednak podpora studia Romů na VŠ, jednak podpora vzdělávání romských žen.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s OP RLZ.

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.