GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.12.20.1 Lokalita A

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Staré cihlové jednopatrové bytovky o dvou vchodech po pěti bytech

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba

Míra prostorového vyloučení

Částečné
Lokalita se nachází za autobusovým nádražím, naproti továrně, ale v rámci zástavby.
Sociálně nevyloučení bydlí v rodinných domcích cca 300 metrů od lokality. Jde také o sociálně slabší občany.
Základní občanská vybavenost je v dosahu cca 10 – 15 minut chůze.

Stav domu/ů

Solidní
U všech vchodů jsou rozbité dveře. Tam, kde chybí spodní části okapů, se na zdech objevuje plíseň.
Okolo popelnic a za domy je nepořádek.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava
Topí se kamny na tuhá paliva.
Do domů není zaveden plyn.
Některé byty mají odpojenou elektřinu. Dochází k nelegálnímu odběru elektrické energie.

Vlastník nemovitosti

Obec
Vlastníkem je město, správcem realitní firma.
Neplatičství je řešeno individuálně stanovením splátkového kalendáře, spoluprácí se sociálním odborem či zavedením institutu zvláštního příjemce.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Dlouhodobě existující lokalita
Byty původně sloužily jako ubytování pro dělníky. V 70. a 80. letech bylo několik bytů přiděleno Romům. Majorita začala byty odmítat. Z domů se postupně stala lokalita pro sociálně slabé.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

6 191

Odhad počtu romských obyvatel lokality

51 – 75

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

80 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

67 %

Od 16 do 60 let

19 %

Nad 61 let

14 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

100 %

Střední bez maturity

0 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

12,10 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

88 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách.
Jedna osoba je trvale zaměstnána.
Několik osob pracuje na VPP u obce.
Někteří příležitostně pracují „načerno“ (výkopové a pomocné stavební práce.
Někteří si přivydělávají sběrem železa, papíru či ovoce.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se zde vyskytuje prostituce a drobné krádeže.
Ojediněle se vyskytuje také gamblerství a narkomanie

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

51 – 60 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola
Celkový počet žáků: 86

Odhad podílu romských žáků na škole

41 – 50 %

Existence přípravného ročníku

Ne (Uvažují o jeho zřízení.)

Aktivity a projekty

Organizují volnočasové aktivity (kroužky). Romské děti je navštěvují ve velmi malé míře.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 405

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Informace nezjištěna

Aktivity a projekty

Informace nezjištěna

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ano (Funkci vykonává na částečný úvazek kurátor pro dospělé a děti.)

Aktivity a projekty

V rámci sociálně právní ochrany pořádají výjezdní víkendové akce pro děti ze sociálně slabých rodin.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s Phare a Interreg.

Nestátní neziskové organizace

Nebyly identifikovány žádné NNO.

Jiný subjekt

Nebyl identifikován žádný další subjekt.