GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.3.7 Znojmo

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Jednopatrový dům
Byty 2. kategorie

Poloha lokality v rámci obce

Centrum

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Nejbližší sociálně nevyloučení bydlí v okolních domech.
Občanská vybavenost je dostupná v dosahu 5 – 10 minut.

Stav domu/ů

Neobyvatelný
Dům má narušenou statiku. Stěny jsou popraskané, dům se pomalu rozpadá. Dochází k sesuvu schodiště. Odpady jsou popraskané. Střechou zatéká. Objekt je po požáru.
Statik najatý městem však shledal dům v přijatelném stavu.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Topí se tuhými palivy.
Pouze tři rodiny mají vlastní boilery, ostatní mají k dispozici pouze studenou vodu.

Vlastník nemovitosti

Obec

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Dlouhodobě existující lokalita
Od 70. let začaly lokalitu postupně osídlovat romské rodiny. Většina neromských obyvatel se postupně odstěhovala.
Sociální mobilita byla zaznamenána u jedné rodiny.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

35 177

Odhad počtu romských obyvatel lokality

26 – 50

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

85 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

40 %

Od 16 do 60 let

58 %

Nad 61 let

2 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

98 %

Střední bez maturity

2 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

12,30 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

95 – 100 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Několik jich příležitostně pracuje „načerno“.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se vyskytuje lichva, gamblerství, narkomanie a alkoholismus. Významněji jsou zastoupeny drobné krádeže.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

81 – 90 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 300

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ano (V letošním roce jej nenavštěvuje žádné romské dítě.)

Aktivity a projekty

Asistent pedagoga (působí v přípravném ročníku)
Doučování je zajišťováno formou odpoledních kroužků. Navštěvovány jsou podle potřeby.
Volnočasové aktivity

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.
Phare (vybavení třídy přípravného ročníku)

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola
Celkový počet žáků: 133

Odhad podílu romských žáků na škole

21 – 30 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

1 asistentka pedagoga.
Volnočasové aktivity (PC, sportovní aktivity).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

V současnosti probíhá komunitní plánování. Primárně se však na řešení problematiky sociálního vyloučení Romů nezaměřuje.

Funkce romského poradce

Ano

Aktivity a projekty

Přispívají na stravné romským školákům.
Podporují NNO prostřednictvím grantového systému.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti mají. Nevyužívají však k řešení problematiky sociálního vyloučení Romů.

Nestátní neziskové organizace

Sekce Romských poradců Brno

Aktivity a projekty:
Pomáhají klientům hledat zaměstnání a řešit problémy se sociálními dávkami.
Kurz počítačové gramotnosti (ve spolupráci s Úřadem práce; účast 10 osob).
Financování:
Informace nezjištěna
Phare (PC kurz)

Jiný subjekt

Nebyl identifikován žádný další subjekt.