GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.11.19 Spomyšl

[Obec s rozšířenou působností: Mělník]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Dvoupodlažní dům se 4 vchody a 12 bytovými jednotkami a vedle stojící dvojdomek

Poloha lokality v rámci obce

Periferie

Míra prostorového vyloučení

Jasné
Lokalita je oddělena od zbytku obce fotbalovým hřištěm a od silnice protihlukovou stěnou a podjezdem. Od obce je vzdálena cca 750 metrů.
Sociálně nevyloučení obyvatelé bydlí ve vedlejším domě.
Většina základních služeb je dostupná cca 10 – 20 minut pěšky nebo cca 20 minut za použití autobusové dopravy.

Stav domu/ů

Spatný
Objekt je takřka v havarijním stavu. Má velmi poničenou fasádu a částečně narušenou statiku. U objektu se nachází chatrné přístavky.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava není k dispozici
Topí se kamny na pevná paliva.
Voda je čerpána ze studny na dvoře, která slouží pro všechny obyvatele.
Plynová přípojka je sice zbudována, ale objekt připojen není.
Na dvoře jsou suché záchody.

Vlastník nemovitosti

Obec
V současnosti je objekt ještě ve vlastnictví obce. Probíhá však odprodej bytových jednotek obyvatelům.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a „přirozeného“ sestěhování
Velká část obyvatel se do objektu nastěhovala v  90. letech, kdy přišli o práci ve výrobním závodu. S prací přišli i o ubytování a bývalý starosta obce jim povolil nelegálně obývat daný objekt.
Počet obyvatel se průběžně zvyšoval.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

431

Odhad počtu romských obyvatel lokality

51 – 75

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

100 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

42 %

Od 16 do 60 let

57 %

Nad 61 let

1 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

85 %

Střední bez maturity

15 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

19,80 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

95 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Několik osob je trvale legálně zaměstnáno ve strojírenském provozu nedaleké továrny. Někteří si přivydělávají sezónními pracemi (výkopové práce apod.).

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

V lokalitě nebyly zaznamenány žádné významné problémové jevy.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Informace nezjištěna

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 188

Odhad podílu romských žáků na škole

Informace nezjištěna

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Informace nezjištěna

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty

Nejsou realizovány žádné specifické aktivity a projekty.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou informováni, žádné reálné zkušenosti nemají.

Nestátní neziskové organizace

Nebyly identifikovány žádné NNO.

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.