GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.6.15.2 Lokalita B

[Obec s rozšířenou působností: Česká Lípa]

Lokalita B

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Blok panelových domů na sídlišti. Jedná se o zrekonstruované objekty po sovětské armádě.
Byty 1. kategorie, avšak podle romských obyvatel lokality jim byly přiděleny byty v horším stavu, s rozbitými dveřmi a s nevyměněnými okny.

Poloha lokality v rámci obce

Periferie
Sídliště se nachází cca 2 km za městem.

Míra prostorového vyloučení

Částečné
Prodejna potravin je přímo na sídlišti, ostatní služby jsou dostupné v okolí centra města (vzdáleno 3 km, cca 30 minut pěšky / 10 minut autobusem).
Dopravní spojení je špatné (spoj jezdí pouze 3x denně).
Vzhledem ke skutečnosti, že v okolí lokality se nachází pouze domov důchodců a dům s pečovatelskou službou, nevyskytují se zde téměř vůbec sociálně nevyloučení obyvatelé. Domy byly zrekonstruovány s tím, že budou k dispozici sociálně slabým.

Stav domu/ů

Solidní
Objekt nebyl v poslední době rekonstruován, podle obyvatel lokality do objektu zatéká, objevuje se plíseň v bytech.
V jednom vchodu jsou rozbité dveře do bytů, oprýskaná chodba a vymlácené schránky.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava

Vlastník nemovitosti

Obec
Správcem je realitní kancelář.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově řízeným sestěhováváním
Blok obecních domů byl určen pro sociálně slabší obyvatele. Rodiny sem byly stěhovány od roku 1990 po rekonstrukci objektu bývalé sovětské armády.
Rodiny mají tendenci se odsud odstěhovat (mají špatné vztahy se správcovskou realitní kanceláří). Pro mnohé je téměř nemožné sehnat jiné bydlení, nemají na kauci v soukromých domech. Získat byt od města není snadné, podmínkou je práce minimálně 3 roky a bydlení ve městě minimálně 3 roky.
Rodiny zde bydlí dlouhodobě (6 – 14 let), dochází ke kumulaci osob v bytě, mladé rodiny neseženou vlastní bydlení a zůstávají bydlet s rodiči.
Sociální mobilita nebyla zaznamenána.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

2 786

Odhad počtu romských obyvatel lokality

25 – 50

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

93 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

50 %

Od 16 do 60 let

50 %

Nad 61 let

0 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

Informace nezjištěna

Střední bez maturity

Informace nezjištěna

Střední s maturitou a vyšší

Informace nezjištěna

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

9,70 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

90 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách.
V lokalitě je jedna osoba trvale zaměstnána.
Někteří vykonávají příležitostně práci „načerno“.
Někteří si přivydělávají sběrem železného šrotu či rozebíráním budov.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se zde vyskytují krádeže, gamblerství a alkoholismus.
Problémem je zadlužování u firem půjčujících na vysoký úrok.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

81 – 90 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 300

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Informace nezjištěna

Aktivity a projekty

Organizují volnočasové aktivity: sportovní, jazykové, přírodovědné (nulová účast romských dětí) a jednorázové akce.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola, rehabilitační vzdělávací program
Celkový počet žáků: 165

Odhad podílu romských žáků na škole

21 – 30 %
Na škole přibývá romských dětí, na 1. stupni jsou téměř romské třídy.
Romští rodiče preferují ZvŠ, kde dětem poskytnou základní pomůcky zdarma.

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Působí zde 1 asistent pedagoga.
Chtějí se zapojit do projektu „Škola s celodenním programem“ (MŠMT).
Realizují projekt „Využití volného času pro děti ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí“: nabízejí volnočasové aktivity, výjezdy, týdenní pobyty, víkendové pobyty (funguje již 10 let).
Provozují klubovnu (každý všední den do 15:00 hod.), kde jsou děti pod dozorem asistentky pedagoga.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni. Nemají ani praktické zkušenosti s přípravou projektů.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne (Obec s rozšířenou působností: Česká Lípa)

Aktivity a projekty


Žádné projekty zaměřené na prevenci sociálního vyloučení nebyly zaznamenány.
Sociální odbor Zákupy a sociální odbor a SPOD Česká Lípa navštěvují rodiny a sjednávají splátkové kalendáře.
Zaměřují se na rekonstrukci objektů po bývalé sovětské armádě na „sociální byty“ .

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni.
V jejich středu zájmu stojí investiční projekty, mají praktické zkušenosti s přípravou projektů hrazených z dotací MMR.

Nestátní neziskové organizace

Nebyly identifikovány žádné NNO.

Jiný subjekt

Nebyl identifikován žádný další subjekt.