GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.6.10.2 Lokalita B

[Obec s rozšířenou působností: Česká Lípa]

Lokalita B

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Sídliště panelových domů v bývalém vojenském prostoru
Celkem 230 bytů
V lokalitě je dalších 8 zdevastovaných panelových domů. Jeden z nich byl nedávno rekonstruován obcí Ralsko na sociální byty. V tomto domě je 100 bytů (20 bytů 2+1, 80 bytů 1+1). Byty jsou před přidělením, obyvatelé se dosud nenastěhovali.

Poloha lokality v rámci obce

Periferie
Sídliště se nachází u letiště v bývalém vojenském prostoru.

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Sídliště tvoří větší část vsi a je situováno mezi hlavní silnicí a lesem.
Sociálně nevyloučení žijí ve stejných domech.
Občanská vybavenost je hůře dostupná – většina služeb se nachází v Mimoni, která je vzdálená 2 – 3 km.

Stav domu/ů

Bezvadný / Špatný
Domy jsou po nedávné rekonstrukci.
Současně je však lokalita tvořena dalšími zdevastovanými panelovými domy. Postupná rekonstrukce se rozbíhá (finance – MMR).

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava
Domy jsou plně vybavené.

Vlastník nemovitosti

Obec
Čtyři domy vlastní město Mimoň, jeden dům je v majetku obce Ralsko.
Byty v domech města Mimoně jsou přidělovány na základě výběrového řízení. Podmínkami přidělení bytu jsou podle bytového odboru Mimoň zaměstnání, trestní bezúhonnost a nulové pohledávky u města Mimoň. Město se takto snaží zamezit koncentraci Romů.
Je zde využíván institut zvláštního příjemce

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově řízeným sestěhováváním
Od 90. let jsou zde přidělovány městské byty na základě výběrového řízení. Postupně došlo ke ztrojnásobení počtu obyvatel vesnice. Jsou nabízeny volné byty po rekonstrukci.
Podle OP Ralsko zde v roce 2003 byly přiděleny byty Romům vystěhovaným z Mladé Boleslavi, bydlícím na ubytovně v Mimoni.
Podle sociálního odboru v Mimoni byl v poslední době zaznamenán příliv migrantů ze Slovenska do lokality.
Sociální mobilita nebyla zaznamenána. Stav domů je výborný, není důvod se odsud stěhovat. Bydlení je zde naopak vyhledávané.
V několika případech došlo k soudní exekuci z důvodů neplatičství a poté k odchodu do jiných měst.
Podle názorů některých subjektů se v tuto chvíli jedná o lokalitu velmi silně ohroženou sociálním vyloučením.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

1 834

Odhad počtu romských obyvatel lokality

Informace nezjištěna
Lokalita vznikla nově a žádný z oslovených subjektů nebyl zatím schopen učinit jakýkoliv odhad.

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

40 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

Informace nezjištěna

Od 16 do 60 let

Informace nezjištěna

Nad 61 let

Informace nezjištěna

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

Informace nezjištěna

Střední bez maturity

Informace nezjištěna

Střední s maturitou a vyšší

Informace nezjištěna

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

18,70 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

85 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách.
Část mužů je zaměstnána ve Škoda – Auto a. s.
Jedna osoba je zaměstnána na VPP.
Někteří příležitostně pracují „načerno“.
Někteří si přivydělávají sběrem železného šrotu v areálu letiště a bývalého vojenského prostoru (dochází k rozebírání starých budov v okolí).

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se zde vyskytují prostituce, lichva, prodej drog, krádeže, gamblerství, narkomanie a alkoholismus.
Problémem je zadlužování u firem půjčujících na vysoký úrok.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Vzhledem k nepřehledné situaci, co se konkrétních obyvatel týká, se informace ke školství nepodařilo zjistit.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne (Obec s rozšířenou působností: Česká Lípa, příp. poradce v Mimoni)

Aktivity a projekty

Vyvíjí programy na rekonstrukci a využití objektů bývalého vojenského prostoru Ralsko. Zaměřeno na vytvoření infrastruktury, vybudování komunikací, inženýrských sítí.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti nemají.
MMR (na rekonstrukci bývalého vojského prostoru Ralsko)
Neúspěšně žádány dotace z libereckého kraje na projekt pro hospodářsky slabé oblasti.

Nestátní neziskové organizace

Nebyly identifikovány žádné NNO

Jiný subjekt

Nebyl identifikován žádný další subjekt.