GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.11.1.2 Lokalita B

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita B

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Čtyři jednopodlažní domy a jedna dvoupodlažní bytovka
Většina bytů 1. kategorie

Poloha lokality v rámci obce

Periferie

Míra prostorového vyloučení

Částečné
Skupinka domů se nachází na kopci se špatnou přístupovou cestou. Nejbližší sociálně nevyloučení obyvatelé bydlí cca 100 metrů od lokality.
Většina základních služeb je dostupná autobusovou dopravou (cca 5 – 25 minut).

Stav domu/ů

Solidní
Většina domů je ve velmi dobrém technickém stavu, jen v některých případech je problémem např. špatná izolace a s ní související vlhnutí zdí apod.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava
Většina domů je vybavena kamny na pevná paliva s výjimkou jednoho domu, který je vybaven ústředním topením.
Do domů není zaveden plyn.

Vlastník nemovitosti

Obec / Obyvatelé lokality
Obci patří dva domy, v ostatních případech jsou vlastníky jejich obyvatelé.
Nevznikají větší dluhy na nájemném.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a řízeného sestěhování
K objektům někdejší cihelny (zrušené v roce 1947) byla v 70. letech přistavěna bytovka. Žilo zde původně 5 romských rodin.
V roce 1995 se přistěhovaly další 4 rodiny ze zbořeného domu. Za obyvateli obecních domů přijíždějí dlouhodobé návštěvy příbuzných ze Slovenska.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

4 498

Odhad počtu romských obyvatel lokality

51 – 75

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

100 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

50 %

Od 16 do 60 let

48 %

Nad 61 let

2 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

Informace nezjištěna

Střední bez maturity

Informace nezjištěna

Střední s maturitou a vyšší

Informace nezjištěna

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

2,90 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

100 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Jediní zaměstnaní Romové žijí mimo lokalitu. Někteří obyvatelé jsou příležitostně najímáni externími podnikateli na výkopové či stavební práce (většinou „načerno“).

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se vyskytují krádeže kovových předmětů v obci, někteří obyvatelé mají problémy s alkoholismem a narkomanií. Ojedinělým jevem je též lichva.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

31 – 40 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: Informace nezjištěna

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Doučování je zajišťováno individuálně podle potřeby.
Nejsou realizovány žádné specifické aktivity a projekty.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola praktická
Celkový počet žáků: 76

Odhad podílu romských žáků na škole

21 – 30 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Škola organizuje kroužek informatiky (děti z lokality se účastní).
O doučování děti údajně nemají zájem.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty

Nejsou realizovány žádné specializované aktivity a projekty.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpat prostředky z ESF nejsou dostatečně informováni, zkušenosti zatím nemají.

Nestátní neziskové organizace

Jekhetane Luma
Na Skalce 70, Kněžmost

Aktivity a projekty:
Poradenství – OP v Mladé Boleslavi – zajištění komplexní pomoci v náhlé sociální krizi, osobní doprovod na úřady, asistence při soudních procesech, základní TSP. Vše poskytováno i obyvatelům této lokality.
Od léta 2006 bude pod projektem OP sloučena též Pracovní agentura Luma – komplexní podpora dlouhodobě nezaměstnaných Romů.
Příprava projektu nízkoprahového klubu.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Mají zkušenosti s projekty především v rámci Globálního grantu a zdrojů OSF.

Jiný subjekt

Nebyly identifikován žádný další subjekty.