GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.5.13 Třebechovice pod Orebem

[Obec s rozšířenou působností: Hradec Králové]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Dvoupatrový dům ve tvaru písmene U
Byty velikosti 1+1 a 2+1
Na dvorku jsou dvě unimobuňky, které zde zůstaly po povodních.

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Nejbližší sociálně nevyloučení obyvatelé bydlí od lokality cca 20 metrů přes silnici.
Základní občanská vybavenost je v dosahu cca 5 – 15 minut chůze.

Stav domu/ů

Solidní
Ze strany od řeky je opadaná omítka (stav zapříčinily povodně), z této strany má objekt nová plastová okna. Po povodních v roce 1997 byla provedena kompletní rekonstrukce objektu.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava

Vlastník nemovitosti

Obec
V případě neplatičství je využíván institut zvláštního příjemce.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Dlouhodobě existující lokalita
Budova dříve patřila místnímu pivovaru. Rodiny, jež zde žijí, jsou označovány za „starousedlické“.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

5 676

Odhad počtu romských obyvatel lokality

15 – 25
V unimobuňkách bydlí dvě osoby.

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

100 %

Odhad věkové struktury: 2

Do 15 let

45 %

Od 16 do 60 let

45 %

Nad 61 let

10 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

98 %

Střední bez maturity

2 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

8,40 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

90 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Někteří v sezónně pracují, většinou „načerno“. Někteří si přivydělávají sběrem železného šrotu a borůvek.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Významněji jsou v lokalitě zastoupeny krádeže.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

0 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 631

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Zajišťují doučování a volnočasové aktivity (kroužky), o které ovšem romské děti nemají zájem.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Přes ESF mají hrazená školení (např. „Brána jazyků“, v rámci kterého jsou školeni učitelé jazyků).
Granty na volnočasové aktivity

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola
Celkový počet žáků: 230

Odhad podílu romských žáků na škole

31 – 40 %

Existence přípravného ročníku

Ano

Aktivity a projekty

Na škole působí asistent pedagoga.
Zajišťují doučování a volnočasové aktivity (kroužky).
Spolupracují se Speciálním pedagogickým centrem a s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Hradce Králové, včetně terénního sociálního pracovníka.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne (Obec s rozšířenou působností: Hradec Králové)

Aktivity a projekty

Nerealizují žádné specifické aktivity a projekty.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti mají se SROP (nikoli ovšem s projekty zaměřenými na problém sociálního vyloučení).

Nestátní neziskové organizace

Nebyly identifikovány žádné NNO.

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.