GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.6.12.2 Lokalita B

[Obec s rozšířenou působností: Česká Lípa]

Lokalita B

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Sídliště
Jedná se o družstevní byty v panelových domech.
Lokalita má charakter lokality ohrožené sociálním vyloučením.

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba
Lokalita se nachází na sídlišti nedaleko centra.

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Nejbližší sociálně nevyloučení žijí v těsném sousedství.
Občanská vybavenost je v dosahu patnácti minut.
Některé služby jsou k dispozici v Mimoni (cca 10 km, 20 minut autobusem).

Stav domu/ů

Bezvadný
Domy jsou opravené. Byty jsou v dobrém stavu.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava

Vlastník nemovitosti

Soukromé osoby či firmy
Jedná se o družstevní byty.
Bydlí zde Romové vystěhovaní z Mladé Boleslavi, kterým byl zakoupen družstevní podíl.
Neplatičství je podle bytového odboru častým jevem, který je řešen soudními exekucemi.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově řízeným sestěhováváním
V roce 2004 zakoupil soukromý podnikatel Romům vystěhovaným z Mladé Boleslavi družstevní podíly v družstevních bytech za nízké ceny.
Sociální mobilita byla zaznamenána u několika rodin.
Některé rodiny se odstěhovaly a nadále udržují sociální vazby s obyvateli lokality.
Byla zaznamenána migrace do jiných sociálně vyloučených lokalit.
Několik rodin bylo soudně vystěhováno z důvodu neplacení nájmu.
Několik rodin emigrovalo do Anglie, Norska.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

4 067

Odhad počtu romských obyvatel lokality

251 – 300

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

28 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

Informace nezjištěna

Od 16 do 60 let

Informace nezjištěna

Nad 61 let

Informace nezjištěna

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

Informace nezjištěna

Střední bez maturity

Informace nezjištěna

Střední s maturitou a vyšší

Informace nezjištěna

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

9,90 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

85 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách.
Někteří příležitostně legálně pracují, někteří si přivydělávají „načerno“.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se zde vyskytují krádeže, lichva, gamblerství, narkomanie a alkoholismus.
Problémem je zadlužování u firem půjčujících na vysoký úrok.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Informace nezjištěna

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 531

Odhad podílu romských žáků na škole

11 – 20 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Nabízejí volnočasové aktivity (taneční, zdravotnický kroužek).
Realizují Program pro děti azylantů – sport, zájezdy do divadla apod.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Administraci projektu považují za velmi náročnou, o konkrétních tématech ale uvažují.

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola
Celkový počet žáků: 70 žáků

Odhad podílu romských žáků na škole

41 – 50 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Působí zde 1 asistentka pedagoga.
Zajišťují doučování (děti z lokality se však neúčastní).
Organizují volnočasové aktivity: taneční kroužky, aerobik, míčové hry (děti z lokality se však neúčastní).
Škola chystá projekt na zvýšení romské vzdělanosti zaměřený na 3 věkové skupiny:
i) předškolní (přípravný ročník)
ii) mládež nad 15 let (jednorázové akce, PC kurzy apod.)
iii) dospělí (práce na PC a s Internetem)

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti zatím nemají. Chystají se ale vypracovat žádost.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne (Obec s rozšířenou působností: Česká Lípa, příp. poradce v Mimoni)

Aktivity a projekty

Nerealizují žádné specifické projekty či aktivity.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou informováni, praktické zkušenosti nemají.

Nestátní neziskové organizace

Nebyly identifikovány žádné NNO.

Jiný subjekt

Nebyl identifikován žádný další subjekt.