GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.9.6.2 Lokalita B

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita B

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Činžovní dům o čtyřch holobytech

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba
Čtvrť se nachází u průmyslové zóny, asi 10 minut chůze od centra.

Míra prostorového vyloučení

Částečné
Dům sousedí s opuštěnou továrnou.
Od nejbližších sociálně nevyloučených obyvatel je lokalita oddělena továrnou na jedné straně a cestou na druhé straně.
Lokalita se nachází blízko centra, základní občanská vybavenost je v dosahu cca 10 minut chůze.

Stav domu/ů

Neobyvatelný
Střecha je v dezolátním stavu. Schodiště je zborcené a okna jsou zničená. Podle bezpečnostního technika je objekt neobyvatelný.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava chybí
Topí se v kamnech na tuhá paliva.
Vodu nájemníci čerpají v obecním domě v sousední ulici nebo si jí „kupují od sousedů“.

Vlastník nemovitosti

Jiné soukromé osoby či firmy
Budovu vlastní soukromá osoba, pozemek firma.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově řízeným sestěhováváním
Původně obývali dům zaměstnanci podniku Karosa, poté se sem přistěhovaly rodiny, které byly dříve zaměstnány u Státních statků.
Sociální mobilita nebyla zaznamenána.
Migrace do jiných lokalit je znemožněna velmi nízkým sociálním statusem obyvatel – nejsou jinými Romy akceptováni.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

12 323

Odhad počtu romských obyvatel lokality

15 – 25

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

100 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

10 %
Většina dětí byla umístěna do dětského domova.

Od 16 do 60 let

Informace nezjištěna

Nad 61 let

Informace nezjištěna

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

99 %

Střední bez maturity

1 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

9, 40 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

100 %

Formy zabezpečení obživy

Informace nezjištěna.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

V lokalitě nebyly zaznamenány zásadní problémové jevy.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

V lokalitě nežijí děti školou povinné. Informace týkající se školství proto nejsou v souvislosti s ní relevantní.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty

Působí zde 1 TSP (1/2 úvazek, od roku 2003).
Rekonstruovali byty v lokalitě.
V roce 2003 zřídili komisi pro etnické skupiny, která se schází 1x měsíčně.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, reálné zkušenosti zatím nemají.

Nestátní neziskové organizace

Naděje
Husova 156

Aktivity a projekty:
Od roku 1998 spravují objekty v lokalitě A. Provádějí zde terénní sociální práci, poskytují sociální poradenství.
Přes den otevřena klubovna, kde jsou organizovány volnočasové aktivity pro děti.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti mají.

Slunce svítí pro všechny
Pražská 72

Aktivity a projekty:
Zajišťují volnočasové aktivity a doučování.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti zatím nemají. Zpracování projektu považují za příliš náročné.

Jiný subjekt

Odborné učiliště a Praktická škola Chroustovice
Chroustovice 1

Aktivity a projekty:
Ve spolupráci s Úřadem práce zajišťují povinné praxe v závodech a soukromých firmách s možností následného pracovního uplatnění (učební obory zahradník, kuchař, švadlena).
Financování:
Informace nezjištěna